Czytelnia i Wypożyczalnia:

tel. 87 562 78 58, 87 567 03 28

Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

tel. 87 567 03 28 wew. 102

GODZINY OTWARCIA CZYTELNI I WYPOŻYCZALNI

 • PONIEDZIAŁEK – 09:00 – 15:00
 • WTOREK           – 09:00 – 18:00
 • ŚRODA              – 09:00 – 18:00
 • CZWARTEK       – 09:00 – 18:00
 • PIĄTEK              – 09:00 – 18:00
 • SOBOTA            – 09:00 – 15:00

 

OFERTA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH

WYPOŻYCZENIA

Użytkownicy Biblioteki korzystają z wypożyczalni, czytelni oraz wypożyczeń międzybibliotecznych zgodnie z Regulaminem.

Wypożyczalnia i czytelnia są wyposażone w stanowiska komputerowe przeznaczone do przeszukiwania katalogu OPAC WWW.
Zamówienia realizowane są na bieżąco.
Z książek oznaczonych w katalogu jako “DOKUMENT PRZEZNACZONY DO KORZYSTANIA NA MIEJSCU” można korzystać tylko w Czytelni.

Materiały biblioteczne można zamawiać z własnego konta przez katalog biblioteczny OPAC na stronie Biblioteki bp.cen.suwalki.pl. Aby założyć konto biblioteczne należy zgłosić się do Biblioteki z dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie i numer PESEL.

Biblioteka opracowuje i udostępnia zbiory w systemie bibliotecznym PROLIB.
Do charakterystyki treściowej dokumentów używa Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej – JHP BN
Biblioteka oferuje dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej bez konieczności podróżowania do Warszawy poprzez innowacyjny system wypożyczania elektronicznych wersji książek i czasopism.

W zasobach Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica poza książkami i czasopismami znajdują się również grafiki, plakaty, fotografie, rękopisy, pocztówki, mapy, nuty i inne dokumenty – obecnie ponad 2,7 mln publikacji. Publikacje z domeny publicznej są dostępne w otwartym Internecie (academica.edu.pl), natomiast utwory chronione prawem autorskim, których obecnie jest ponad 1,2 mln, są udostępniane na terminalu w naszej Bibliotece. Korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne. Zasady korzystania są określone w Regulaminie Użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM

Z czasopism można korzystać tylko na miejscu w Czytelni.

KSERO

W Bibliotece znajduje się samoobsługowa kserokopiarka. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim.

SKANY

W Czytelni można skorzystać ze skanera bezpłatnie. Wydruk zeskanowanych dokumentów jest odpłatny.

INTERNET

W Bibliotece znajdują się komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. Można też skorzystać z Internetu bezprzewodowego.

USŁUGI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE

Biblioteka świadczy usługi informacyjne wszystkim czytelnikom. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji w czasie pełnienia dyżurów w wypożyczalni i w czytelni. Oferują konsultacje indywidualne w zakresie skutecznego poszukiwania informacji w naszej bazie bibliotecznej oraz innych bazach dostępnych on-line.

W ramach usług bibliograficznych proponujemy dostępne w Bibliotece wydawnictwa oraz wykonujemy zestawienia bibliograficzne na zamówienie dla pracowników oświaty. Przygotowujemy i publikujemy własne zestawienia bibliograficzne prezentujące nasze zbiory z zakresu nauczania poszczególnych przedmiotów, wychowania, edukacji regionalnej oraz informujące o nowościach wydawniczych.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Biblioteka prowadzi formy szkoleniowe dla uczniów. Zajęcia uzupełniają realizację zadań popularyzujących czytelnictwo, poszukiwanie informacji i wykorzystanie technologii komputerowych.

DLA NAUCZYCIELI

Nauczycielom proponujemy nasze zbiory, zachęcając do wykorzystania ich w procesie dydaktycznym lub w poszerzaniu własnej wiedzy. Bibliotekarzom szkolnym proponujemy udział w konferencjach, szkoleniach, konsultacjach oraz pomoc w zajęciach z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Zachęcamy również do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Proponujemy nieodpłatne:
 • szkolenia nauczycieli w zakresie korzystania z katalogu on-line zbiorów bibliotecznych w Państwa szkołach/placówkach oświatowych lub na terenie naszego Centrum,
 • konsultacje metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych,
 • zajęcia dla grup uczniowskich przygotowujące do korzystania z aparatu informacyjnego oraz wycieczki edukacyjne do naszej Biblioteki.
Organizacją i koordynacją ww. form zajmuje się Cecylia Radzewicz

tel. 87 5670328, 87 5657858 w. 102

Zajęcia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli:

Elżbieta Kozłowska
 • spotkanie autorskie – Poznajemy regionalnych twórców kultury – „Zasłużeni dla miasta Suwałki” – spotkanie autorskie z Grażyną Serafin październik 2019 – 2 godz.
 • lekcja biblioteczna – Zasady poprawnego korzystania z poczty elektronicznej – październik-listopad 2019 – 1 godz.
Beata Niedźwiecka
 • lekcja biblioteczna – Netykieta w komunikatorach i mediach społecznościowych – listopad 2019 – 1 godz.
 • lekcja biblioteczna – „Pani Zamieć” – zajęcia literackie z teatrzykiem Kamishibai – grudzień 2019 – 1 godz.
Cecylia Radzewicz
 • lekcja biblioteczna – Co ciekawego kryje biblioteka? – zajęcia przybliżające uczniom bibliotekę pedagogiczną połączone ze zwiedzaniem – wrzesień 2019-styczeń 2020 – 1 godz.
 • lekcja bibliotecznaPrawo autorskie, czyli pokaż, co potrafisz październik 2019-styczeń 2020 – 1 godz.
 • lekcja biblioteczna – „Dlaczego ludzie…? Dlaczego ja…nie czytam?” O barierach czytelniczych i powodach czytania październik 2019-styczeń 2020 – 1 godz.
Katarzyna Romanowska
 • lekcja biblioteczna – W świecie baśni i bajeczek – wrzesień-grudzień 2019 – 1 godz.
 • lekcja biblioteczna – Bajki-pomagajki dla małych złośników – październik-grudzień 2019 – 1 godz
Barbara Rutkowska
 • lekcja biblioteczna – Wyszukiwanie zbiorów bibliotecznych w elektronicznej bazie OPAC WWW i czytelni IBUK Libra – wrzesień-grudzień 2019 – 1 godz.
Katarzyna Wiesława Urbańska, Grażyna Zawadzka
 • lekcja biblioteczna – Jak powstaje książka – listopad 2019-styczeń 2020 – 1 godz.
 • lekcja biblioteczna – Bądź bezpieczny w sieci! – listopad 2019-styczeń 2020 – 1 godz.
 • lekcja biblioteczna – Bezpieczny profil na Facebooku! – listopad 2019-styczeń 2020 – 1 godz.
 • lekcja biblioteczna – Zagubieni w świecie reklamy i mediów – listopad 2019-styczeń 2020 – 1 godz.

Szkolenia dla nauczycieli:

Cecylia Radzewicz
 • warsztaty – Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem? – listopad 2019 – 3 godz.
Katarzyna Wiesława Urbańska
 • spotkanie autorskie – „W słonecznej Gruzji” – listopad 2019 – 2 godz.
Katarzyna Wiesława Urbańska, Grażyna Zawadzka
 • seminarium – Zainspiruj się – kreatywne metody pracy z czytelnikiem – 18 listopada 2019 – 3 godz.
 • seminarium – Jak dokumentować pracę biblioteki szkolnej – 26 listopada 2019 – 3 godz.
 • seminarium – Bezpieczni w sieci – rola biblioteki w przeciwdziałaniu zagrożeniom – 3 grudnia 2019 – 3 godz.
Barbara Rutkowska
 • seminarium – Wyszukiwanie zbiorów bibliotecznych w elektronicznej bazie OPAC WWW, poznanie czytelni IBUK Libra oraz cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA – 15 listopada 2019 r. – 3 godz.
 • Edukacja matematyczna w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2009-2019
 • Edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2009-2019
 • Bajki terapeutyczne – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2010-2019
 • Scenariusze lekcji bibliotecznych – zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism za lata 2010-2019
 • Aplikacje internetowe w nauczaniu – zestawienie bibliograficzne za okres 2013-2019
 • Metoda Montessori – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2019
 • Zespół Aspergera – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2019 r.
 • Rodzina jako system – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2010-2019
 • Maria Konopnicka – zestawienie bibliograficzne za lata 1957-2019
 • Konkursy czytelnicze – zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism za lata 2010-2019
 • 300. lecie Suwałk – zestawienie bibliograficzne w wyborze
 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism do 2019 r.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – zestawienie bibliograficzne za lata 2017-2019 w wyborze do 2018 r.
 • Wolontariat – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism do 2018 r.
 • Wychowanie patriotyczne – zestawienie bibliograficzne za okres 2008-2019
 • Obława augustowska – lipiec 1945 – zestawienie bibliograficzne w wyborze
 • Literatura dla dzieci młodszychzestawienie bibliograficzne książek, artykułów z czasopism i dokumentów elektronicznych w wyborze za lata 2000-2018
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów  zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2018
 • Pedagogizacja rodziców zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2015-2018
 • Arteterapia zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2010-2018
 • Szkolnictwo zawodowe zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018
 • Szkolnictwo a rynek pracy zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018
 • Doradztwo zawodowezestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2018
 • Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniówzestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018
 • Innowacje w edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018
 • Najnowsza historia Polski w biuletynach Instytutu Pamięci Narodowej – zestawienie bibliograficzne w wyborze artykułów z czasopism IPN: „Biuletyn IPN” za lata 2002-2011 oraz „Pamięć.pl” za lata 2012-2016
 • Narodowe Święto Niepodległości zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2000-2018
 • Zbigniew Herbert zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2018 r.
 • E-learning w edukacji zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2008-2018
 • Metoda projektów zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2018 r.
 • Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieżyzestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2007-2018
 • Szachy – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
 • 100. rocznica odzyskania niepodległości – zestawienie bibliograficzne w wyborze do marca 2018 r.
 • Wychowanie do wartości – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2007-2017
 • Żołnierze wyklęci – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2017
 • Prawa kobiet – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
 • Reforma edukacji – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2016-2017
 • Bezpieczeństwo w Internecie – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
 • Szybkie czytanie – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
 • Techniki zapamiętywania – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
 • Joseph Conrad (1857-1924) – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
 • Tadeusz Kościuszko (1746-1817) – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
 • Irena Sendlerowa – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
 • Józef Piłsudski (1867-1935) – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
 • Doradztwo zawodowe – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2017
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2017
 • Agresja i przemoc w szkole – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2012-2017
 • Autyzm – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
 • Agresja i przemoc w rodzinie – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2012-2016
  Pobierz plik
 • Szkolnictwo zawodowe – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2000-2016
  Pobierz plik
 • Wychowanie do wartości – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2000-2015
  Pobierz plik
 • TIK w edukacji – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2009-2016
  Pobierz plik
 • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych – zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2016 r.
  Pobierz plik
 • Multimedia w nauczaniu przedmiotów – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism za lata 2010-2016
  Pobierz plik
 • Gry i zabawy dydaktyczne – zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2016 r.
  Pobierz plik
 • Miłość w literaturze dla dzieci – zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism do wykorzystania na Walentynki
  Pobierz plik
 • Edukacja matematyczna w klasach IV-VI szkoły podstawowej – zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism za lata 2005-2015
  Pobierz plik
 • Edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej – zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism za lata 2005-2015
  Pobierz plik
 • Przyjaźń i miłość w literaturze dla dzieci – zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism do wykorzystania na Walentynki
  Pobierz plik
 • Coaching – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism do 2015 r.
  Pobierz plik
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism do 2015 r.
  Pobierz plik
 • Profilaktyka w szkole – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism za lata 2011-2015
  Pobierz plik
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism za lata 2010-2015
  Pobierz plik
 • Edukacja przyrodnicza w klasach IV-VI szkoły podstawowej – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism za lata 2005-2015
  Pobierz plik
 • Edukacja przyrodnicza w klasach I-III szkoły podstawowej – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism za lata 2005-2015
  Pobierz plik
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism do 2015 r.
  Pobierz plik
 • Czytelnictwo – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism do 2015 r.
  Pobierz plik
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Cyberbulling – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Prawa człowieka – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism za lata 2009-2014
  Pobierz plik
 • Filmy dydaktyczne – Wykaz filmów dydaktycznych przeznaczonych na lekcje wychowawcze
  Pobierz plik
 • Prawa dziecka – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Staroobrzędowcy – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach Filii w Augustowie
  Pobierz plik
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism do 2014 r.
  Pobierz plik
 • Tolerancja – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Ewaluacja w edukacji – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Uczeń niepełnosprawny w szkole – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Współpraca szkoły z rodzicami – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism za lata 2005-2013
  Pobierz plik
 • Julian Tuwim – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Praca pozalekcyjna – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Wypalenie i stres w zawodzie nauczyciela – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2012
  Pobierz plik
 • Tradycje żniwne – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Żniwa w literaturze pięknej – Zestawienie bibliograficzne
  Pobierz plik
 • ADHD – Wybór książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • 6-latek w szkole – Wybór bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Powstanie styczniowe – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Cukrzyca – Bibliografia poradników i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Konkursy szkolne – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Przemoc wobec kobiet – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Multimedia w nauczaniu – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Edukacja patriotyczna – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Niepełnosprawność – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach Filia w Sejnach
  Pobierz plik
 • Dziecko autystyczne – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Edukacja wielokulturowa – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Agresja i przemoc w szkole – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Agresja i przemoc w rodzinie – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Metoda projektów – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011
  Pobierz plik
 • Biblioterapia i bajkoterapia – Zestawienie bibliograficzne w wyborze
  Pobierz plik
 • Św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu w literaturze pięknej – Zestawienie bibliograficzne prac drukowanych w wyborze
  Pobierz plik
 • Bezpieczeństwo dzieci – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011
  Pobierz plik
 • Wolontariat – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Jan Paweł II – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011 r.
  Pobierz plik
 • Czesław Miłosz na lekcjach języka polskiego – Wybór książek i artykułów z czasopism
  Pobierz plik
 • Wychowanie fizyczne – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2009
  Pobierz plik
 • Niepowodzenia szkolne – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2010
  Pobierz plik
 • Mobbing – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2010 r.
  Pobierz plik
 • Działania wychowawcze szkoły – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2010 r.
  Pobierz plik
 • Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2009
  Pobierz plik
 • Efektywność nauczania – Zestawienie bibliograficzne w wyborze
  Pobierz plik
 • Wychowanie przedszkolne – powszechność i dostępność – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000–2008
  Pobierz plik
 • Świetlica szkolna – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008
  Pobierz plik
 • Kompetencje wychowawcze nauczycieli – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008
  Pobierz plik
 • Prawa człowieka. Prawa dziecka – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2008
  Pobierz plik
 • Edukacja międzykulturowa – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2009
  Pobierz plik
 • Edukacja czytelnicza i medialna – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2008
  Pobierz plik
 • Aktywizacja i aktywność ludzi starszych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008
  Pobierz plik
 • Uczeń zdolny – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2008
  Pobierz plik
 • Św. Wawrzyniec – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2008
  Pobierz plik
 • Obowiązek szkolny, obowiązek nauki – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2007
  Pobierz plik
 • Autorytet nauczyciela – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2007
  Pobierz plik
 • Bezrobocie, Ubóstwo, Bezdomność – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2007
  Pobierz plik
 • Alkoholizm dzieci i młodzieży – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2007 r.
  Pobierz plik
 • Aspiracje życiowe młodzieży – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2007 r.
  Pobierz plik

Nowości Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach:

Ponad 2100 tytułów w czytelni online IBUK Libra

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oferuje dostęp do ponad 2100 tytułów książek w wersji elektronicznej. Wśród publikacji dostępnych online na platformie IBUK Libra jest literatura przydatna dla nauczycieli, studentów i uczniów: poradniki, podręczniki akademickie, książki naukowe i popularnonaukowe, słowniki, opracowania lektur szkolnych, beletrystyka w języku polskim.

Krótka instrukcja dla użytkowników serwisu IBUK Libra:

1. Dostęp do publikacji z sieci bibliotecznej na stronie libra.ibuk.pl.
Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na “+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK” i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK. Tytuły można wyszukiwać przez DRZEWO KATEGORII lub WYSZUKIWARKĘ.
2. Dostęp do publikacji spoza sieci bibliotecznej na stronie libra.ibuk.pl.
Aby móc korzystać  z Platformy w domu należy w Wypożyczalni biblioteki odebrać kod PIN do zdalnego logowania. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

UWAGA: Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

Jednocześnie przypominamy, że stare kody PIN utraciły ważność, należy więc zgłosić się do biblioteki po nowe kody dostępu.

Serwisy bibliotekarskie

.

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE