Czytelnia i Wypożyczalnia:

tel. 87 562 78 58, 87 567 03 28

Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

tel. 87 567 03 28 wew. 102

GODZINY OTWARCIA CZYTELNI I WYPOŻYCZALNI

 • PONIEDZIAŁEK – 09:00 – 15:00
 • WTOREK           – 09:00 – 18:00
 • ŚRODA              – 09:00 – 18:00
 • CZWARTEK       – 09:00 – 18:00
 • PIĄTEK              – 09:00 – 18:00
 • SOBOTA            – 09:00 – 15:00

OFERTA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W SUWAŁKACH

WYPOŻYCZENIA

Użytkownicy Biblioteki korzystają z wypożyczalni, czytelni oraz wypożyczeń międzybibliotecznych zgodnie z Regulaminem.

Wypożyczalnia i czytelnia są wyposażone w stanowiska komputerowe przeznaczone do przeszukiwania katalogu OPAC WWW.
Zamówienia realizowane są na bieżąco.
Z książek oznaczonych w katalogu jako “DOKUMENT PRZEZNACZONY DO KORZYSTANIA NA MIEJSCU” można korzystać tylko w Czytelni.

Materiały biblioteczne można zamawiać z własnego konta przez katalog biblioteczny OPAC na stronie Biblioteki bp.cen.suwalki.pl. Aby założyć konto biblioteczne należy zgłosić się do Biblioteki z dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie i numer PESEL.

Biblioteka opracowuje i udostępnia zbiory w systemie bibliotecznym PROLIB.
Do charakterystyki treściowej dokumentów używa Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej – JHP BN
Biblioteka oferuje dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej bez konieczności podróżowania do Warszawy poprzez innowacyjny system wypożyczania elektronicznych wersji książek i czasopism.

W zasobach Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica poza książkami i czasopismami znajdują się również grafiki, plakaty, fotografie, rękopisy, pocztówki, mapy, nuty i inne dokumenty – obecnie ponad 2,2 mln publikacji. Publikacje z domeny publicznej są dostępne w otwartym Internecie (academica.edu.pl), natomiast utwory chronione prawem autorskim, których obecnie jest ponad 1,2 mln, są udostępniane na terminalu w naszej Bibliotece. Korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne. Zasady korzystania są określone w Regulaminie Użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM

Z czasopism można korzystać tylko na miejscu w Czytelni.

KSERO

W Bibliotece znajduje się samoobsługowa kserokopiarka. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim.

SKANY

W Czytelni można skorzystać ze skanera bezpłatnie. Wydruk zeskanowanych dokumentów jest odpłatny.

INTERNET

W Bibliotece znajdują się komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. Można też skorzystać z Internetu bezprzewodowego.

USŁUGI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE

Biblioteka świadczy usługi informacyjne wszystkim czytelnikom. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji w czasie pełnienia dyżurów w wypożyczalni i w czytelni. Oferują konsultacje indywidualne w zakresie skutecznego poszukiwania informacji w naszej bazie bibliotecznej oraz innych bazach dostępnych on-line.

W ramach usług bibliograficznych proponujemy dostępne w Bibliotece wydawnictwa oraz wykonujemy zestawienia bibliograficzne na zamówienie dla pracowników oświaty. Przygotowujemy i publikujemy własne zestawienia bibliograficzne prezentujące nasze zbiory z zakresu nauczania poszczególnych przedmiotów, wychowania, edukacji regionalnej oraz informujące o nowościach wydawniczych.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Biblioteka prowadzi formy szkoleniowe dla uczniów. Zajęcia uzupełniają realizację zadań popularyzujących czytelnictwo, poszukiwanie informacji i wykorzystanie technologii komputerowych.

DLA NAUCZYCIELI

Nauczycielom proponujemy nasze zbiory, zachęcając do wykorzystania ich w procesie dydaktycznym lub w poszerzaniu własnej wiedzy. Bibliotekarzom szkolnym proponujemy udział w konferencjach, szkoleniach, konsultacjach oraz pomoc w zajęciach z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Zachęcamy również do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Proponujemy nieodpłatne:
 • szkolenia nauczycieli w zakresie korzystania z katalogu on-line zbiorów bibliotecznych w Państwa szkołach/placówkach oświatowych lub na terenie naszego Centrum,
 • konsultacje metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych,
 • zajęcia dla grup uczniowskich przygotowujące do korzystania z aparatu informacyjnego oraz wycieczki edukacyjne do naszej Biblioteki.
Organizacją i koordynacją ww. form zajmuje się Cecylia Radzewicz

tel. 87 5670328, 87 5657858 w. 102

 

Zajęcia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli:

Cecylia Radzewicz
 • lekcja biblioteczna – Co ciekawego kryje biblioteka? – zajęcia przybliżające uczniom bibliotekę pedagogiczną połączone ze zwiedzaniem (luty-czerwiec 2019) – 1 godz.
Katarzyna Romanowska
 • lekcja biblioteczna – Z wizytą w bibliotece (luty-czerwiec 2019) – 1 godz.
 • lekcja biblioteczna – E-booki i audiobooki – książki elektroniczne (luty-czerwiec 2019) – 1 godz.
Beata Niedźwiecka
 • spotkanie autorskie – Poznajemy regionalnych twórców kultury – Anna Kropiewnicka – marzec 2019 – 1 godz.
Elżbieta Kozłowska, Beata Niedźwiecka
 • lekcja biblioteczna – Netykieta, czyli bądź kulturalny w sieci – luty 209 – 1 godz.
 • spotkanie autorskie – Poznajemy regionalnych twórców kultury – Grażyna Serafin maj 2019 – 1 godz.

Szkolenia dla nauczycieli:

Cecylia Radzewicz
 • seminarium – Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem? – 14 marca 2019 – 3 godz.
 • seminarium – Warsztat informacyjny nauczyciela (nie tylko) bibliotekarza – 16 maja 2019 – 3 godz.
Grażyna Zawadzka, Katarzyna Wiesława Urbańska
 • seminarium – Bezpieczni w sieci – rola biblioteki w przeciwdziałaniu zagrożeniom – 21 marca 2019 – 3 godz.
 • Anna Świrczyńska – scenariusz wystawy
  Pobierz plik
 • Bibliografia i jej rodzaje – scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
  Pobierz plik
 • NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA – Bibliografia w wyborze za lata 1980-2004
  Pobierz plik
 • Biblioteki w naszym mieście – zapoznanie ze specyfiką pracy biblioteki pedagogicznej – scenariusz zajęć
  Pobierz plik
 • FRYDERYK CHOPIN. Kalendarium życia i twórczości
  Pobierz plik
 • Scenariusz wystawy – KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI – 23 I 1905 – 6 XII 1953
  Pobierz plik
 • Herby i etymologia nazw współczesnych miast Suwalszczyzny (Augustowa, Lipska nad Biebrzą, Sejn, Suwałk)
  Pobierz plik
 • Scenariusz wystawy – Jan Kasprowicz – 12 XII 1860 – 1 VIII 1926
  Pobierz plik
 • Scenariusz wystawy – Jan Paweł II – Karol Wojtyła – 18.05.1920 – 2.04.2005
  Pobierz plik
 • Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953) 6. XII.2003 – 50-ta rocznica śmierci (Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa) – Barbara Misiewicz
  Pobierz plik
 • Leopold Staff – Scenariusz wystawy – 14.11. 1878 – 31.05. 1957
  Pobierz plik
 • METODY I TECHNIKI ZACHĘCAJĄCE DO CZYTANIA KSIĄŻEK. Zajęcia rozrywkowe. Gry i zabawy czytelnicze
  Pobierz plik
 • Nasze doświadczenia w komputeryzacji biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Alicja Kozłowska, Alicja Masłowska
  Pobierz plik
 • Scenariusz wystawy – Zbigniew Herbert – 29. 10. 1924 – 28. 07. 1998
  Pobierz plik
 • SCENARIUSZE IMPREZ DLA GIMNAZJUM CZ. 2 – Zestawienie bibliograficzne w wyborze 2006 – 2009
  Pobierz plik
 • SUWALSZCZYZNA Kraina piękna jak baśń (bibliografia w wyborze)
  Pobierz plik
 • Scenariusz wystawy – URSZULA KOZIOŁ ur. 20.06.1931
  Pobierz plik
 • JULIUSZ VERNE (1828 – 1905) – 100. rocznica śmierci – Barbara Misiewicz
  Pobierz plik
 • BIBLIOGRAFIA POLSKICH PRZEKŁADÓW UTWORÓW JULIUSZA VERNE’A 2000 – 2004
  Pobierz plik
 • JULIUSZ VERNE KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI – Barbara Misiewicz
  Pobierz plik
 • Wiersze poświęcone św. Brunonowi Bonifacemu z Kwerfurtu
  Pobierz plik
 • WITOLD GOMBROWICZ (1904 – 1969) 2004 – ROK GOMBROWICZA
  Pobierz plik
 • Zmiany symboli UKD wprowadzone do tablic UDC- P058 w stosunku do tablic UDC-P022
  Pobierz plik
 • Dawne zwyczaje mieszkańców wsi Supienie – charakterystyka miejscowości – rys historyczny
  Pobierz plik
 • “Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe Ziemi Suwalskiej”. Program ścieżki edukacyjnej dla klas IV – VI szkoły podstawowej
  Pobierz plik
 • Przedmioty z dawnych czasów – prezentacja
  Pobierz plik
 • Scenariusz uroczystości poświęconej historii, kulturze i tradycji Ziemi Suwalskiej – Krystyna Walukiewicz
  Pobierz plik
 • Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem treści ścieżki edukacyjnej. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie
  Pobierz plik
 • Ścieżka regionalna – dziedzictwo kulturowe
  Pobierz plik
 • Śladami czcicieli świętego Brunona – prezentacja
  Pobierz plik
 • Suwalszczyzna moja mała ojczyzna – regionalizm wśród najmłodszych – Bożena Plaga, Halina Racka, Lilia Sokołowska
  Pobierz plik
 • Zwyczaje i tradycje wielkanocne – Halina Czajewska, Iwona Godlewska
  Pobierz plik
 • Zwyczaje związane z okresem Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli – Chodzenie z gwiazdą – Maria Dąbrowska
  Pobierz plik
 • Obława augustowska – lipiec 1945 – zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
 • Literatura dla dzieci młodszychzestawienie bibliograficzne książek, artykułów z czasopism i dokumentów elektronicznych ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach w wyborze za lata 2000-2018
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów  zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2018 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
 • Pedagogizacja rodziców zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2015-2018
 • Arteterapia zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2010-2018
 • Szkolnictwo zawodowe zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
 • Szkolnictwo a rynek pracy zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
 • Doradztwo zawodowezestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2018 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
 • Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniówzestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
 • Innowacje w edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
 • Najnowsza historia Polski w biuletynach Instytutu Pamięci Narodowej – zestawienie bibliograficzne w wyborze artykułów z czasopism IPN: „Biuletyn IPN” za lata 2002-2011 oraz „Pamięć.pl” za lata 2012-2016, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
 • Narodowe Święto Niepodległości zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach w wyborze za lata 2000-2018
 • Zbigniew Herbert zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2018 r
 • E-learning w edukacji zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2008-2018
 • Metoda projektów zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2018 r.
 • Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieżyzestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2007-2018
 • Szachy – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
 • 100. rocznica odzyskania niepodległości – zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  w wyborze do marca 2018 r.
 • Wychowanie do wartości – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2007-2017
 • Żołnierze wyklęci – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2017
 • Prawa kobiet – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
  Pobierz plik
 • Reforma edukacji – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2016-2017
  Pobierz plik
 • Bezpieczeństwo w Internecie – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
  Pobierz plik
 • Szybkie czytanie – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
  Pobierz plik
 • Techniki zapamiętywania – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
  Pobierz plik
 • Joseph Conrad (1857-1924) – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach w wyborze do 2017 r.
  Pobierz plik
 • Tadeusz Kościuszko (1746-1817) – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach w wyborze do 2017 r.
  Pobierz pliki
 • Irena Sendlerowa – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze do 2017 r.
  Pobierz plik
 • Józef Piłsudski (1867-1935) – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Doradztwo zawodowe – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2017 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2017 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Agresja i przemoc w szkole – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach w wyborze za lata 2012-2017
  Pobierz plik
 • Autyzm – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach w wyborze do 2017 r.
  Pobierz plik
 • Agresja i przemoc w rodzinie – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach w wyborze za lata 2012-2016
  Pobierz plik
 • Szkolnictwo zawodowe – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2000-2016
  Pobierz plik
 • Wychowanie do wartości – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2000-2015
  Pobierz plik
 • TIK w edukacji – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach w wyborze za lata 2009-2016)
  Pobierz plik
 • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych – zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2016 roku ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Multimedia w nauczaniu przedmiotów – zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2010-2016
  Pobierz plik
 • Gry i zabawy dydaktyczne – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach w wyborze do 2016 r.
  Pobierz plik
 • Miłość w literaturze dla dzieci – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach do wykorzystania na Walentynki
  Pobierz plik
 • Edukacja matematyczna w klasach IV-VI szkoły podstawowej – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2005-2015
  Pobierz plik
 • Edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2005-2015
  Pobierz plik
 • Przyjaźń i miłość w literaturze dla dzieci – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach – do wykorzystania na Walentynki
  Pobierz plik
 • Coaching – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2015 r.
  Pobierz plik
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2015 r.
  Pobierz plik
 • Profilaktyka w szkole – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2011-2015
  Pobierz plik
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2010-2015
  Pobierz plik
 • Edukacja przyrodnicza w klasach IV-VI szkoły podstawowej – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2005-2015
  Pobierz plik
 • Edukacja przyrodnicza w klasach I-III szkoły podstawowej – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2005-2015
  Pobierz plik
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2015 r.
  Pobierz plik
 • Czytelnictwo – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2015 r.
  Pobierz plik
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Cyberbulling – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Prawa człowieka – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2009-2014
  Pobierz plik
 • Filmy dydaktyczne – Wykaz filmów dydaktycznych dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach przeznaczonych na lekcje wychowawcze w szkołach gimnazjalnych
  Pobierz plik
 • Prawa dziecka – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Staroobrzędowcy – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach Filii w Augustowie
  Pobierz plik
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2014 r.
  Pobierz plik
 • Tolerancja – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Ewaluacja w edukacji – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Uczeń niepełnosprawny w szkole – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Region w  literaturze – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek regionalnych z literatury pięknej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach Filii w Augustowie
  Pobierz plik
 • Współpraca szkoły z rodzicami – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2005-2013
  Pobierz plik
 • Julian Tuwim – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Praca pozalekcyjna – Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – Zestawienie bibliograficzne w wyborze z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN Filii w Sejnach za lata 2010-2013
  Pobierz plik
 • Wokół sześciolatków cz.2 – Zestawienie bibliograficzne w wyborze z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN Filii w Augustowie za lata 2000-2013
  Pobierz plik
 • Wokół sześciolatków cz.1 – Zestawienie bibliograficzne w wyborze z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN Filii w Augustowie za lata 2000-2013
  Pobierz plik
 • Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz otoczeniu szkolnym – Zestawienie bibliograficzne artykułów oraz czasopism oraz wydawnictw zwartych ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN Filii w Augustowie za lata 2000-2013
  Pobierz plik
 • Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie wychowania – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2013
  Pobierz plik
 • Wypalenie i stres w zawodzie nauczyciela – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2012
  Pobierz plik
 • Tradycje żniwne – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism wyborze
  Pobierz plik
 • Żniwa w literaturze pięknej – Zestawienie bibliograficzne
  Pobierz plik
 • ADHD – Wybór książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • 6-latek w szkole – Wybór bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Powstanie styczniowe – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Cukrzyca – Bibliografia poradników i artykułów z czasopism w wyborze
  Pobierz plik
 • Konkursy szkolne – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Przemoc wobec kobiet – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Multimedia w nauczaniu – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Edukacja patriotyczna – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Niepełnosprawność – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach Filia w Sejnach
  Pobierz plik
 • Dziecko autystyczne – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Edukacja wielokulturowa – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Współczesne uzależnienia – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2012 Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach Filia w Sejnach
  Pobierz plik
 • Nowe technologie informacyjne w procesie nauczania – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2012 książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach filia w Sejnach
  Pobierz plik
 • Projekt edukacyjny w pracy szkoły – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach Filia w Sejnach
  Pobierz plik
 • Korczak – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach Filia w Sejnach
  Pobierz plik
 • Janusz Korczak – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Agresja i przemoc w szkole – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Agresja i przemoc w rodzinie – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Metoda projektów – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011
  Pobierz plik
 • Biblioterapia i bajkoterapia – Zestawienie bibliograficzne w wyborze
  Pobierz plik
 • Św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu w literaturze pięknej – Zestawienie bibliograficzne prac drukowanych w wyborze
  Pobierz plik
 • Bezpieczeństwo dzieci – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011
  Pobierz plik
 • Wolontariat – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Jan Paweł II – W zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011)
  Pobierz plik
 • Czesław Miłosz na lekcjach języka polskiego – Wybór książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
  Pobierz plik
 • Edukacja dziecka w kontekście obniżenia wieku szkolnego – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011
  Pobierz plik
 • Wychowanie fizyczne – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2009
  Pobierz plik
 • Niepowodzenia szkolne – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2010
  Pobierz plik
 • Wychowanie patriotyczne – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2011
  Pobierz plik
 • Mobbing – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2010 r.
  Pobierz plik
 • Fryderyk Chopin – Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism o tematyce Chopinowskiej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach, Filii w Augustowie
  Pobierz plik
 • Rodzina w społeczeństwie informacyjnym – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010
  Pobierz plik
 • Działania wychowawcze szkoły – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2010
  Pobierz plik
 • Zaburzenia odżywiania – Zestawienie artykułów z czasopism w wyborze
  Pobierz plik
 • Nauczanie i wychowanie uczniów zdolnych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010
  Pobierz plik
 • Edukacja medialna w szkole – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009
  Pobierz plik
 • Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2009
  Pobierz plik
 • Efektywność nauczania – Zestawienie bibliograficzne w wyborze
  Pobierz plik
 • Wychowanie przedszkolne – powszechność i dostępność – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000–2008
  Pobierz plik
 • Profilaktyka i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2008
  Pobierz plik
 • Organizacja i zadania bibliotek pedagogicznych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze od 1990 do 2009 r.
  Pobierz plik
 • Świetlica szkolna – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008
  Pobierz plik
 • Kompetencje wychowawcze nauczycieli – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008
  Pobierz plik
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2008
  Pobierz plik
 • Prawa człowieka. Prawa dziecka – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2008
  Pobierz plik
 • Edukacja międzykulturowa – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2009
  Pobierz plik
 • Edukacja czytelnicza i medialna – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2008
  Pobierz plik
 • Aktywizacja i aktywność ludzi starszych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008
  Pobierz plik
 • Scenariusze lekcji wychowawczych – Zestawienie bibliograficzne wyborze za lata 1999-2008
  Pobierz plik
 • Zbigniew Herbert – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2004
  Pobierz plik
 • Uczeń zdolny – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2008
  Pobierz plik
 • Św. Wawrzyniec – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2008
  Pobierz plik
 • Obowiązek szkolny, obowiązek nauki – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2007
  Pobierz plik
 • Integracja niepełnosprawnych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2007
  Pobierz plik
 • Autorytet nauczyciela – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2007
  Pobierz plik
 • Bezrobocie, Ubóstwo, Bezdomność – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2007
  Pobierz plik
 • Scenariusze lekcji bibliotecznych – Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007
  Pobierz plik
 • Alkoholizm dzieci i młodzieży – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2007 r.
  Pobierz plik
 • Aspiracje życiowe młodzieży – Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2007 r.
  Pobierz plik

1590 tytułów w czytelni online IBUK Libra

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oferuje dostęp do 1590 tytułów książek w wersji elektronicznej.  Wśród publikacji dostępnych online na platformie IBUK Libra jest literatura przydatna dla nauczycieli, studentów i uczniów: poradniki, podręczniki akademickie, książki naukowe i popularnonaukowe, słowniki, opracowania lektur szkolnych, beletrystyka w języku polskim.

Krótka instrukcja dla użytkowników serwisu Ibuk Libra:

1. Dostęp do publikacji z sieci bibliotecznej na stronie libra.ibuk.pl.
Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na “+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK” i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK. Tytuły można wyszukiwać przez DRZEWO KATEGORII lub WYSZUKIWARKĘ.
2. Dostęp do publikacji spoza sieci bibliotecznej na stronie libra.ibuk.pl.
Aby móc korzystać  z Platformy w domu należy w Wypożyczalni biblioteki odebrać kod PIN do zdalnego logowania. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

UWAGA: Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

Jednocześnie przypominamy, że stare kody PIN utraciły ważność, należy więc zgłosić się do biblioteki po nowe kody dostępu.

Serwisy bibliotekarskie

Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Czasopisma elektroniczne

Katalogi bibliotekarskie

Biblioteki cyfrowe:

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE