Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach posiada akredytację przyznaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.3.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

 

DYREKTOR:

Lidia Kłoczko

Cele strategiczne i szczegółowe na rok szkolny 2023/2024:

I. Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli:

   1) organizowanie wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli;

   2) wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli różnych specjalności;

   3) wsparcie dyrektorów w zakresie zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi;

   4) upowszechnianie i promowanie działań innowacyjnych i nowatorskich.

II. Wspieranie szkół i przedszkoli w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży:

    1) wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności wychowawczych;

    2) wsparcie nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

III. Wzbogacanie oferty edukacyjnej o formy i treści edukacji zdalnej (hrybrydowej) oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej i bibliograficznej:

    1) gromadzenie i udostępnianie zasobów Biblioteki – centrum informacji pedagogicznej z wykorzystaniem TIK;

    2) wspieranie szkół i placówek w procesie kształcenia, z uwzględnieniem edukacji zdalnej (sieci, platformy i narzędzia zdalnego nauczania,
         lekcje i zajęcia otwarte, wyjazdy studyjne, konkursy).


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach:

  • organizuje i prowadzi wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli;
  • tworzy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;
  • organizuje i prowadzi: doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach, konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, konsultacje, lekcje i zajęcia otwarte oraz edukacyjne;
  • inspiruje i wspiera innowacje pedagogiczne;
  • wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • inspiruje i umożliwia dzielenie się wiedzą;
  • prezentuje przykłady dobrych praktyk.


Ładowanie…