Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.3.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

 

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA W CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Uprzejmie informujemy, że w otwartym konkursie grantowym w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” został przyznany grant dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na szkolenia i doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia zdalnej edukacji.
Czas trwania grantu: od 1 maja do 30 listopada 2021 r.
Nazwa projektu
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel projektu
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
Ładowanie…

nasze formy doskonalenia

Ładowanie…

NAUCZYCIELE KONSULTANCI, DORADCY METODYCZNI I BIBLIOTEKARZE

Kadra merytoryczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach składa się z 16 nauczycieli konsultantów, 6 nauczycieli doradców metodycznych i 7 nauczycieli bibliotekarzy.

Ładowanie…