NAUCZYCIELE KONSULTANCI CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Kadra merytoryczna Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach liczy 16 nauczycieli konsultantów.