NAUCZYCIELE KONSULTANCI CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Kadra merytoryczna Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach liczy 18 nauczycieli konsultantów.