Podsumowanie XVII edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny w regionie suwalskim
– Suwałki, 11 czerwca 2018

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning „Dziedzictwo kulturowe”
Pokamedulski Klasztor w Wigrach – 18-19 maja 2018

Ceremoniał pocztów sztandarowych – Suwałki, 17 kwietnia 2018

Senator RP prof. Jan Żaryn na konferencji Rok Niepodległej – środowiska szkolne na rzecz uczczenia stulecia odzyskania niepodległości – Suwałki, 23 marca 2018

IX Konferencja Metodyczna dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych województwa podlaskiego
– Suwałki, 20 marca 2018

 Uroczysta Gala V edycji Wojewódzkiego Konkursu “112 RATUJE ŻYCIE” – Białystok, 8 lutego 2018