„CENne Wiadomości” – kwartalnik edukacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zapraszamy do lektury artykułów w nowym numerze naszego kwartalnika CENnne Wiadomości, datowanym 30 maja 2023 r.

Kwartalnik jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum co trzy miesiące.
Artykuły dotyczą spraw związanych z edukacją dydaktyką, wychowaniem, ale i zarządzaniem szkołą czy kwestiami poprawności i kultury języka.

Artykuły są zamieszczane w następujących działach:

  • W gabinecie dyrektora (artykuły adresowane głównie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczące kwestii organizacji i zarządzania szkołą, zmian w prawie oświatowym itp.),
  • Zobacz moją lekcję (prezentacja scenariuszy/konspektów lekcji opracowanych przez nauczycieli różnych przedmiotów),
  • Co tam TIKa? (prezentacja scenariuszy/konspektów lekcji i innych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych),
  • Chwila z pedagogiem (artykuły poruszające kwestie związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych),
  • Na półce z książkami (prezentacja wartościowych książek i artykułów dotyczących nauczania, wychowania, relacji interpersonalnych itp.),
  • Jak cię słyszą… (felietony dotyczące kultury języka, jego poprawności i ciekawostki ukazujące historię znanych przysłów itp.),
  • Zainspiruj się (scenariusze spektakli, artykuły i materiały edukacyjne dla nauczycieli różnych specjalności),
  • Uczę zawodu (artykuły dotyczące kształcenia zawodowego).
„CENne Wiadomości” to miejsce na Państwa publikacje.

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na łamach naszego pisma. Opublikowanie każdego nadesłanego artykułu będziemy potwierdzać stosownym zaświadczeniem. Ufamy, że zechcą z tej możliwości skorzystać między innymi nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego, ale oczywiście nie tylko oni. Zapraszamy każdego, kto chciałby zaprezentować swoje ciekawe pomysły na lekcje czy inne zajęcia z uczniami, innowacyjne rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne, podzielić się refleksjami dotyczącymi ważnych kwestii edukacyjnych czy zachęcić do wartościowej literatury.

Kontakt mailowy: jolanta.kubrak@cen.suwalki.pl lub telefoniczny: 87 5670328 wew. 106.

W przypadku zamieszczania w artykule zdjęć uczniów, nauczycieli i innych osób prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, pobranie i wydrukowanie odpowiednich oświadczeń oraz dostarczenie ich razem z publikacją do CEN w Suwałkach.

Klauzula informacyjna – nauczyciel

Klauzula informacyjna – uczeń

Oświadczenia – nauczyciel

Oświadczenia – uczeń