CENne Wiadomości

📞 87 5670328, wew. 106   cenne@cen.suwalki.pl
 

„CENne Wiadomości”
– Internetowy kwartalnik edukacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zapraszamy do lektury artykułów w 19. numerze naszego kwartalnika „CENne Wiadomości”,
datowanym 20 marca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że “CENne Wiadomości” zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem: ISSN 2956-8978

Rok szkolny 2023/2024

    

Rok szkolny 2022/2023

     

Pozostałe numery kwartalnika znajdą Państwo w archiwum “CENnych Wiadomości”.

„CENne Wiadomości” są publikowane w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum co trzy miesiące.

Redaktor: Jolanta Kubrak
e-mail: cenne@cen.suwalki.pl, jolanta.kubrak@cen.suwalki.pl
tel. 87 5670328, wew. 106
Publikowane artykuły dotyczą spraw związanych z edukacją dydaktyką, wychowaniem, ale także zarządzaniem szkołą czy kwestiami poprawności i kultury języka.
Zamieszczane w następujących działach:
  • W gabinecie dyrektora (artykuły adresowane głównie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczące kwestii organizacji i zarządzania szkołą, zmian w prawie oświatowym itp.),
  • Zobacz moją lekcję (prezentacja scenariuszy/konspektów lekcji opracowanych przez nauczycieli różnych przedmiotów),
  • Co tam TIKa? (opis korzystania z narzędzi internetowych, prezentacja scenariuszy/konspektów lekcji i innych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych),
  • Chwila z pedagogiem (artykuły poruszające kwestie związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych),
  • Na półce z książkami (prezentacja wartościowych książek i artykułów dotyczących nauczania, wychowania, relacji interpersonalnych itp.),
  • Jak cię słyszą… (felietony dotyczące kultury języka, jego poprawności i ciekawostki ukazujące historię znanych przysłów itp.),
  • Zainspiruj się (scenariusze spektakli, artykuły i materiały edukacyjne dla nauczycieli różnych specjalności),
  • Uczę zawodu (artykuły dotyczące kształcenia zawodowego).
„CENne Wiadomości” to miejsce na Państwa publikacje.

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na łamach naszego kwartalnika. Za każdy opublikowany materiał jego autor otrzyma stosowne poświadczenie. Ufamy, że zechcą z tej możliwości skorzystać między innymi nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego, ale nie tylko oni. Zapraszamy każdego, kto chciałby zaprezentować swoje pomysły na ciekawe lekcje lub inne zajęcia z uczniami, innowacyjne rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne bądź podzielić się refleksjami dotyczącymi ważnych kwestii edukacyjnych czy zachęcić do wartościowej literatury.

Informacje dla autorów

W przypadku zamieszczania w artykule zdjęć uczniów, nauczycieli i innych osób prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, pobranie i wydrukowanie odpowiednich oświadczeń oraz dostarczenie ich razem z publikacją do CEN w Suwałkach.

Klauzula informacyjna – nauczyciel

Klauzula informacyjna – uczeń

Oświadczenia – nauczyciel

Oświadczenia – uczeń

Wydawca:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
ul. Mikołaja Reja 67 B
16-400 Suwałki
tel. 87 5670328, e-mail: cen@cen.suwalki.pl
strona internetowa czasopisma: cen.suwalki.pl/cenne/

Redaktor:
Jolanta Kubrak
e-mail: cenne@cen.suwalki.pl, jolanta.kubrak@cen.suwalki.pl
tel. 87 5670328, wew. 106

Redaktor techniczny i opracowanie graficzne:
Jarosław Cezary Słabiński
e-mail: jaroslaw.slabinski@cen.suwalki.pl
tel. 87 5670328, wew. 214