DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH / PLACÓWKACH

W nowym roku szkolnym proponujemy różnorodną tematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola.

Prosimy o pobranie formularza i przesłanie wypełnionego na adres Centrum – formularz do pobrania

TEMATYKA DOSKONALENIA:

Jan Bielecki
 • Szkoła dialogu, czyli o komunikacji we współczesnej szkole – 3 godz.
 • Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – 3 godz.
 • Techniki wspierające uczenie się – 3 godz.
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze – 3 godz.

Justyna Bober
 • Jak nauczyć uczniów odpowiedzialności za proces uczenia się, zaangażować i zmotywować do pracy – 3 godz.
 • Odwrócona klasa, czyli zmiana roli nauczyciela – 2 godz.
 • Smartfon w rękach nauczyciela i ucznia – jak wykorzystać dostępne technologie w edukacji – 2 godz.
 • Cieszmy się z błędów – zmiana nastawienia ucznia i nauczyciela do popełniania błędów – błędy jako ważna część procesu uczenia się – 2 godz.

Dorota Hołownia-Dudek
 • Priorytet szkoły – umiejętność uczenia się – 4 godz.
 • Pozytywna dyscyplina – stop dla NIE w szkole – 3 godz.
 • GPS – KK, czyli nawigacja po kompetencjach kluczowych – 5 godz.
 • Oceniać kształtująco – to działa! Do dzieła! – 5 godz.

Lidia Kłoczko
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej – projekt, narzędzia, analiza danych, raport – 4 godz.
 • Motywowanie uczniów do nauki – wykorzystanie strategii odwróconej lekcji i metod pracy grupowej – 4 godz.
 • Jak współpracować z rodzicami dla dobra rozwoju uczniów – w ramach spotkania 30 minutowa prelekcja dla rodziców o współpracy ze szkołą – 2 godz.

Dorota Koncewicz
 • Praca z uczniem trudnym wychowawczo – elementy socjoterapii dla nauczycieli – 3 godz.
 • Jak pracować z rodzicami w zakresie profilaktyki uzależnień – 3 godz.
 • Pokonywanie trudności szkolnych dziecka we współpracy z rodzicami – 3 godz.

Jolanta Kubrak
 • Projekt edukacyjny w szkole podstawowej jako narzędzie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów – 3 godz.
 • Metody nauczania uwzględniające różne style uczenia się uczniów – 3 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Uczeń migrujący w szkole i klasie – 2 godz.
 • Regulamin rady pedagogicznej i co z niego wynika dla nauczyciela – 2 godz.
 • Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli – 2 godz.
 • Samorządność uczniowska w szkole – 5 godz.

Danuta Moroz
 • Rodzice i nauczyciele – partnerstwo dla dobra dziecka – 4 godz.

Barbara Radziszewska
 • Konstruowanie programu – metodologia – 3 godz.
 • Innowacyjne metody rozwijania zainteresowań czytelniczych – 3 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Jak wychowywać do wartości i kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne? – 3 godz.
 • Aplikacje w Internecie ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów kształcenia – 2 godz.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji – 2 godz.
 • Organizacja wycieczek szkolnych – 2 godz.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa w szkole – 2 godz.
 • Sposoby zapobiegania cyberprzemocy – 2 godz.

Joanna Stabińska
 • Tworzenie IPET-u zadaniem całego zespołu uczącego ucznia – 2 godz.
 • Narkotyki, dopalacze – jak chronić przed nimi dzieci i młodzież? – 2 godz.
 • Jak uczyć, żeby nauczyć – na czym polega skuteczna edukacja? – 2 godz.
 • Jak budować relacje wychowawca – rodzic? – 2 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – 4 godz.
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 2 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 3 godz.
 • Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom – 2 godz.
 • Eksperymenty w szkole podstawowej – 5 godz.
 • Konstruowanie programów nauczania według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – 10 godz.
 • Zakładanie i prowadzenie szkolnej strony internetowej lub bloga przez zespół – 15 godz.
 • Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego – 15 godz.

Grzegorz Wilczyński
 • Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących – 5 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…