DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH / PLACÓWKACH

Zgodnie z naszym systemem zapewniania jakości odpowiadamy na Państwa potrzeby i w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 proponujemy następującą tematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola.

Prosimy o pobranie formularza i przesłanie wypełnionego e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres Centrum – formularz do pobrania

TEMATYKA DOSKONALENIA:

Jan Bielecki
 • Szkoła dialogu, czyli o komunikacji we współczesnej szkole – 3 godz.
 • Techniki wspierające uczenie się – 3 godz.
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze – 3 godz.

Justyna Bober
 • Jak nauczyć uczniów odpowiedzialności za proces uczenia się, zaangażować i zmotywować do pracy – 3 godz.
 • Odwrócona klasa, czyli zmiana roli nauczyciela – 3 godz.
 • Smartfon w rękach nauczyciela i ucznia – jak wykorzystać dostępne technologie w edukacji – 3 godz.
 • Cieszmy się z błędów – zmiana nastawienia ucznia i nauczyciela do popełniania błędów – błędy jako ważna część procesu uczenia się – 3 godz.
 • Przygotować do egzaminów, czy nauczyć uczenia się – 3 godz.
 • Escape room jako projekt międzyprzedmiotowy – 3 godz.

Dorota Hołownia-Dudek
 • Uczeń w działaniu – kompetencje kluczowe – 4 godz.
 • Moc jest w nas – z prądem i pod prąd! Motywacja w szkolnej ławce – 4 godz.
 • Czy przyjaźń z błędem jest możliwa. Dajmy miejsce porażkom i błędom w szkole – 4 godz.

Lidia Kłoczko
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej – projekt, narzędzia, analiza danych, raport – 4 godz.
 • Motywowanie uczniów do nauki – wykorzystanie strategii odwróconej lekcji i metod pracy grupowej – 4 godz.

Dorota Koncewicz
 • Od etosu przez autorytet do wypalenia zawodowego nauczyciela – 3 godz.
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej – 3 godz.
 • Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka – 3 godz.

Jolanta Kubrak
 • Jak wygląda lekarstwo na geniusz? Fakty i mity dotyczące mózgu oraz praktyczne narzędzia zwiększające efektywność uczenia się i nauczania – 3 godz.
 • Kreatywnie rozwijamy kreatywność uczniów – 3 godz.
 • Na co zwrócić uwagę przygotowując, prowadząc i omawiając lekcję otwartą – 3 godz.
 • Projekt edukacyjny w szkole podstawowej jako narzędzie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów – 3 godz.
 • Sposób na czytanie – działania uczniów oparte o literaturę dla dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia proponuję 30-minutową prelekcję dla rodziców nt. wpływu czytania z dzieckiem na jego rozwój osobowy i intelektualny – 3 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Regulamin rady pedagogicznej i co z niego wynika dla nauczyciela – 2 godz.
 • Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli – 2 godz.

Barbara Radziszewska
 • Ewaluacja własnej pracy pedagogicznej – 3 godz.
 • Awans zawodowy nauczycieli – 3 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Jak wychowywać do wartości i kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne – 2 godz.
 • Aplikacje w Internecie ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów kształcenia – 3 godz.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji – 2 godz.
 • Organizacja wycieczek szkolnych – 2 godz.
 • Organizacja wycieczek szkolnych – 2 godz.
 • Sposoby zapobiegania cyberprzemocy – 2 godz.

Joanna Stabińska
 • Jak rozmawiać z „trudnym” rodzicem – 2 godz.
 • Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole – specyfika funkcjonowania, metody pracy – 2 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – 4 godz.
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 2 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 3 godz.
 • Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom – 2 godz.
 • #RODO w edukacji. Cyberprzemoc i ochrona danych osobowych – szkolenie z lekcją otwartą – 3 godz.

Grzegorz Wilczyński
 • Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących – 5 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…