DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH / PLACÓWKACH

Zgodnie z naszym systemem zapewniania jakości odpowiadamy na Państwa potrzeby i w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 proponujemy następującą tematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola.

Prosimy o pobranie formularza i przesłanie wypełnionego e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres Centrum – formularz do pobrania

TEMATYKA DOSKONALENIA:

Jan Bielecki
 • ABC kreatywności – 3 godz.
 • Pamięć i mnemotechniki. Sposoby uczenia się – 3 godz.
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze – 3 godz.
 • Sztuka skutecznego porozumiewania się – 3 godz.

Justyna Bober
 • Od testu do escaperoomu – praca z formularzami Google / Microsoft Forms – 3 godz.
 • Odwrócona klasa jako model nauczania online i offline – 3 godz.
 • Nauczanie hybrydowe – jak połączyć lekcje w klasie z lekcjami zdalnymi – 3 godz.
 • Neurodydaktyczne podejście do procesu uczenia się – jak zaangażować i zmotywować do pracy – 3 godz.
 • Czego możemy nauczyć się na błędach – 3 godz.
 • Dobrostan cyfrowy – korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny umysłowej – 3 godz.
 • Twórczy nauczyciel, twórczy uczeń – rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów – 3 godz.

Lidia Kłoczko
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora – ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej – projekt, narzędzia, analiza danych, raport – 4 godz.

Dorota Koncewicz
 • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – 3 godz.
 • Uzależnienia „przy tablicy” – profilaktyka dla uczniów, rodziców i nauczycieli – 3 godz.
 • Trudności szkolne dziecka a współpraca z rodzicami – 3 godz.
 • Rozwój osobisty nauczyciela – 2 godz.

Jolanta Kubrak
 • Proste sposoby na zwiększenie efektywności uczenia się – 3 godz.
 • Kreatywność można rozwijać, czyli przykłady treningu twórczości – 3 godz.
 • Sposób na czytanie – działania uczniów oparte o literaturę dla dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia 30-minutowa prelekcja dla rodziców nt. wpływu czytania z dzieckiem na jego rozwój osobowy i intelektualny – 3 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Regulamin rady pedagogicznej i co z niego wynika dla nauczyciela – 2 godz.
 • Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli – 2 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Jak wychowywać do wartości i kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne – 2 godz.
 • Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów kształcenia – 3 godz.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji – 3 godz.
 • Sposoby zapobiegania cyberprzemocy – 2 godz.
 • Organizacja wycieczek szkolnych – 2 godz.

Joanna Stabińska
 • Trening umiejętności społecznych w pracy wychowawcy – 2 godz.
 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych – 2 godz.
 • Przemoc w rodzinie dzieci. Procedury interwencyjne w szkole – 2 godz.
 • Dostosowanie wymagań do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów (konkretna tematyka zostanie przygotowana zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły) – 2 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – 4 godz.
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 2 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 3 godz.
 • Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom – 2 godz.
 • Jak mówić o ochronie danych osobowych w szkole – 2 godz.
 • Konstruowanie i modyfikacja programów nauczania według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – 10 godz.
 • Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego – 15 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…