DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH / PLACÓWKACH

Od lutego proponujemy różnorodną tematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły.

Prosimy o pobranie formularza i przesłanie wypełnionego na adres Centrum – formularz do pobrania

TEMATYKA DOSKONALENIA:

Jan Bielecki
 • Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się we współczesnej szkole – 3 godz.
 • Kreatywna edukacja. O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji – 3 godz.
 • Kompetencje kluczowe – jak je rozwijać w połączeniu z podstawą programową – 3 godz.

Dorota Hołownia-Dudek
 • GPS kompetencji kluczowych. Badam teren, czyli nawigacja po kompetencjach kluczowych – 4 godz.

Lidia Kłoczko
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej – projekt, narzędzia, analiza danych, raport – 4 godz.
 • Motywowanie uczniów do nauki – wykorzystanie strategii odwróconej lekcji i metod pracy grupowej – 4 godz.
 • Jak współpracować z rodzicami dla dobra rozwoju uczniów – w ramach spotkania 30 minutowa prelekcja dla rodziców o współpracy ze szkołą – 2 godz.

Jolanta Kubrak
 • Egzamin ósmoklasisty – formuła od roku 2019 i 2022 – 3 godz.
 • Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (szkolenie dla szkolnego zespołu nauczycieli języka polskiego) – 4 godz.
 • Projekt edukacyjny w szkole podstawowej – przygotowanie metodologiczne – 3 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli – 2 godz.

Barbara Radziszewska
 • Konstruowanie programu – metodologia – 3 godz.
 • Innowacyjne metody rozwijania nawyku czytania – 3 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Jak kształtować postawy uczniów i wychowywać do wartości – 3 godz.
 • Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów kształcenia. Gamifikacja – 2 godz.
 • Sposoby zapobiegania cyberprzemocy – 2 godz.
 • Co powinniśmy wiedzieć w szkole o RODO? – 2 godz.

Joanna Stabińska
 • Co nauczyciel powinien wiedzieć o uzależnieniach? – 2 godz.
 • Edukacja włączająca – praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w placówce ogólnodostępnej – 2 godz.
 • Edukacja włączająca – praca z uczniem z zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej – 2 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – 4 godz.
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 2 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 3 godz.
 • Bezpieczeństwo w szkole. Odpowiedzialność prawna nauczycieli – 3 godz.
 • Tworzenie i modyfikacja szkolnego programu nauczania dla zawodu – 10 godz.
 • Zakładanie i prowadzenie szkolnej strony internetowej lub bloga przez zespół – 15 godz.
 • Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego – 15 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…