DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH

Zgodnie z naszym systemem zapewniania jakości odpowiadamy na Państwa potrzeby i w II półroczu roku szkolnego 2021/2022 proponujemy następującą tematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola.

Prosimy o pobranie formularza i przesłanie wypełnionego e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres Centrum – formularz do pobrania

TEMATYKA DOSKONALENIA:

Jan Bielecki
 • ABC kreatywności – 3 godz.
 • Pamięć i mnemotechniki. Sposoby uczenia się – 3 godz.
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze – 3 godz.
 • Sztuka skutecznego porozumiewania się – 3 godz.

Justyna Bober
 • MS Teams dla ucznia i nauczyciela – 3 godz.
 • Nauczanie hybrydowe – jak połączyć lekcje w klasie z lekcjami zdalnymi – 3 godz.
 • Odwrócona klasa jako model nauczania online i offline – 3 godz.
 • Zadawanie prac domowych, ocenianie i informacja zwrotna. Praca z MS Teams lub Google Classroom – 3 godz.
 • Czego możemy nauczyć się na błędach – 3 godz.

Joanna Kalejta
 • Współpraca z pracodawcami a rola doradcy zawodowego – 3 godz.
 • Fundusze europejskie dla szkół – 3 godz.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły/placówki w środowisku – 3 godz.

dr Dorota Koncewicz
 • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – 2 godz.
 • Praca z uczniem po powrocie do szkoły – 2 godz.
 • Uzależnienia w szkole – 3 godz.
 • Współpraca z rodzicami – 2 godz.
 • Rozwój osobisty nauczyciela – 2 godz.

Jolanta Kubrak
 • Proste sposoby na zwiększenie efektywności uczenia się – 3 godz.
 • Sposób na czytanie – działania uczniów oparte o literaturę dla dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia 30-minutowa prelekcja dla rodziców nt. wpływu czytania z dzieckiem na jego rozwój osobowy i intelektualny – 3 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Regulamin rady pedagogicznej i co z niego wynika dla nauczyciela – 2 godz.
 • Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli – 2 godz.
 • Wybrane prawno-etyczne aspekty korupcji w szkole – 2 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Jak kształtować właściwe postawy – 2 godz.
 • Organizacja wycieczek szkolnych – 2 godz.
 • Aplikacje w Internecie do wykorzystania na lekcji podczas edukacji zdalnej – 3 godz.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji – 3 godz.
 • Sposoby zapobiegania cyberprzemocy – 2 godz.

Joanna Stabińska
 • Depresja w szkolnej ławce – jak ją rozpoznać wśród uczniów? – 2 godz.
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych – 2 godz.
 • Ciekawe lekcje wychowawcze – metody i formy pracy z klasą – 2 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 3 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 4 godz.
 • Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom – 2 godz.
 • Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy – 2 godz.
 • Bezpieczeństwo w Internecie i ochrona danych osobowych (szkolenie i lekcja otwarta) – 3 godz.
 • Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego – 15 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…