DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH

Zgodnie z naszym systemem zapewniania jakości odpowiadamy na Państwa potrzeby.
W I półroczu roku szkolnego 2023/2024 proponujemy następującą tematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola.

Prosimy o pobranie formularza i przesłanie wypełnionego e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres Centrum – formularz do pobrania

TEMATYKA DOSKONALENIA:

Jan Bielecki
 • Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole – 3 godz.
 • Kompetencje kluczowe – jak je rozwijać w połączeniu z podstawą programową? – 3 godz.
 • Jak nauczyć młodzież sztuki uczenia się – 3 godz.
 • Pomóc uczniowi, pomóc sobie – o sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów – 3 godz.
 • ABC kreatywności – 3 godz.
 • O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji – 3 godz.
 • Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami oraz kształtować właściwe nawyki komunikacyjne? – 3 godz.
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze – 3 godz.

Justyna Bober
 • Praca w chmurze – jak ułatwić sobie pracę w szkole, wykorzystując narzędzia Microsoft lub Google – 3 godz.
 • Ocenianie i informacja zwrotna – czy da się uczyć bez ocen? – 3 godz.
 • Zarządzanie zespołem klasowym a zwiększenie motywacji uczniów do nauki – 3 godz.
 • Jak zmotywować uczniów do nauki? – podejście neurodydaktyczne – 3 godz.

dr Joanna Kalejta
 • Współpraca z pracodawcami a rola doradcy zawodowego – 3 godz.
 • Fundusze europejskie dla szkół – 3 godz.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w regionie – 3 godz.

dr Dorota Koncewicz
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – 2 godz.
 • Współpraca z rodzicami – 2 godz.
 • Rozwój osobisty nauczyciela – 2 godz.
 • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – 2 godz.

Jolanta Kubrak
 • Egzamin ósmoklasisty 2023. Dlaczego analiza jego wyników potrzebna jest wszystkim nauczycielom? – 2 godz.
 • Sposób na czytanie – działania uczniów oparte o literaturę dla dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia 30-minutowa prelekcja dla rodziców nt. wpływu czytania z dzieckiem na jego rozwój osobowy i intelektualny – 3 godz.
 • Pokażmy uczniom, jak wzorować się na geniuszach. Elementy geniuszu, które można w sobie rozwijać – ćwiczenia i wskazówki – 2 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Innowacje w szkole – 2 godz.

Jadwiga Krzyżewska , Andrzej Matusiewicz
 • Wartości życiowe a kształtowanie postaw – lekcja wychowawcza inaczej – 3 godz.

Danuta Moroz , Andrzej Staszczyk
 • Rozpoznajemy i nazywamy emocje – zabawy z robotem edukacyjnym Photon w przedszkolu – 3 godz.
 • Wyrażamy emocje – wykorzystanie robota edukacyjnego Photon w edukacji wczesnoszkolnej – 3 godz.
 • Kodowanie z robotem edukacyjnym Photon – 3 godz.
 • Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego – 10 godz.

dr Jarosław Schabieński
 • Wychowanie w oparciu o upamiętnienia patriotyczne w okolicy szkoły – 3 godz.
 • Ocenianie kształtujące – 3 godz.
 • Rodzice w szkole – 3 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Organizacja wycieczek szkolnych – 2 godz.
 • Jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – 3 godz.

Joanna Stabińska
 • Planowanie i dokumentowanie pracy ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 3 godz.
 • Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny w szkole ogólnodostępnej – 2 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 3 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 4 godz.
 • Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom – 2 godz.
 • Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy – 2 godz.
 • Bezpieczeństwo w Internecie i ochrona danych osobowych (szkolenie i lekcja otwarta) – 3 godz.
 • Wykorzystanie aplikacji chmurowych do podnoszenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego – 4 godz.
 • Jak drukować na drukarce 3D? – 4 godz.
 • Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – 4 godz.
 • Programowanie robotów edukacyjnych – 3-8 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…