DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH

Zgodnie z naszym systemem zapewniania jakości odpowiadamy na Państwa potrzeby i w II półroczu roku szkolnego 2023/2024 proponujemy następującą tematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola.

Prosimy o pobranie formularza i przesłanie wypełnionego e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres Centrum – formularz do pobrania

TEMATYKA DOSKONALENIA:

Jan Bielecki
 • Współpraca z rodzicami – konflikty, rozmowy, relacje – 3 godz.
 • Metody aktywizujące w pracy wychowawczej nowego pokolenia – 3 godz.
 • Cyberprzemoc i bezpieczeństwo uczniów – 3 godz.
 • Kompetencje kluczowe – jak je rozwijać w połączeniu z podstawą programową? – 3 godz.
 • Jak nauczyć młodzież sztuki uczenia się? – 3 godz.
 • Pomóc uczniowi, pomóc sobie – o sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów – 3 godz.
 • Jak budować wspólnotę i bezpieczeństwo uczniów? – 3 godz.
 • Skuteczna komunikacja w szkole – co wpływa na dobrą komunikację? – 3 godz.

Justyna Bober
 • Praca w chmurze – jak ułatwić sobie pracę w szkole, wykorzystując narzędzia Microsoft lub Google – 3 godz.
 • Sztuczna inteligencja w rękach nauczyciela i ucznia – 3 godz.
 • Zarządzanie zespołem klasowym a zwiększenie motywacji uczniów do nauki – 3 godz.
 • Jak zmotywować uczniów do nauki? – podejście neurodydaktyczne – 3 godz.

dr Joanna Kalejta
 • Współpraca z pracodawcami a rola doradcy zawodowego – 3 godz.
 • Fundusze europejskie dla szkół – 3 godz.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w regionie – 3 godz.

Jolanta Kubrak
 • Sposób na czytanie – działania uczniów oparte o literaturę dla dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia 30-minutowa prelekcja dla rodziców nt. wpływu czytania z dzieckiem na jego rozwój osobowy i intelektualny – 3 godz.
 • Hejt, czyli przemoc werbalna. Strategie radzenia sobie z hejtemi – 2 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Innowacje w szkole – 2 godz.
 • Regulamin rady pedagogicznej i co z niego wynika dla nauczyciela – 2 godz.

Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk
 • Rozpoznajemy i nazywamy emocje – zabawy z robotem edukacyjnym Photon w przedszkolu – 3 godz.
 • Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego – 10 godz.

Anna Peza
 • Od działania do motywowania – wyzwania w pracy w międzykulturowej klasie i nie tylko – 3 godz.
 • Gdzie kucharek sześć, tam nie ma rozmowy – jak skutecznie zarządzać konfliktem – 3 godz.
 • Dziecko stwarzające problemy, czyli dziecko z problemami – od dobrej komunikacji i właściwych relacji do wspólnego sukcesu – 3 godz.
 • Kreatywnie, pomysłowo i inspirująco – efektywna współpraca w zespole – 3 godz.
 • Czego uczyć się dziś, żeby jutro nie żałować? – czyli o kompetencjach przyszłości w edukacji – 3 godz.

dr Jarosław Schabieński
 • Ocenianie kształtujące – 3 godz.
 • Rodzice w szkole – 3 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Organizacja wycieczek szkolnych – 2 godz.

Joanna Stabińska
 • Standardy ochrony małoletnich – 2 godz.
 • Zadania specjalistów w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – 2 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Hejt w szkole – 2 godz.
 • Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom – 2 godz.
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 3 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 4 godz.
 • Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy – 2 godz.
 • Bezpieczeństwo w Internecie i ochrona danych osobowych (szkolenie i lekcja otwarta) – 3 godz.
 • O co chodzi w ocenianiu – 3 godz.
 • Korzystanie przez nauczycieli z narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji – 3 godz.
 • Programowanie robotów edukacyjnych – 3-8 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…