DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH

Zgodnie z naszym systemem zapewniania jakości odpowiadamy na Państwa potrzeby i w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 proponujemy następującą tematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola.

Prosimy o pobranie formularza i przesłanie wypełnionego e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres Centrum – formularz do pobrania

TEMATYKA DOSKONALENIA:

Jan Bielecki
 • Pamięć i mnemotechniki. Sposoby uczenia się – 3 godz.
 • ABC kreatywności – 3 godz.
 • Sztuka skutecznego porozumiewania się – 3 godz.
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze – 3 godz.

Justyna Bober
 • OneNote MS Teams – notes dla ucznia i nauczyciela – 3 godz.
 • Tablice interaktywne w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym – 3 godz.
 • Zadawanie prac domowych, ocenianie i informacja zwrotna. Praca z MS Teams lub Google Classroom – 3 godz.
 • Od testu do escaperoomu – praca z formularzami Google/ Microsoft Forms – 3 godz.
 • Odwrócona klasa jako model nauczania online i offline – 3 godz.

Dorota Hołownia-Dudek
 • Empatia zmienia nas i szkołę – 4 godz.
 • Relacje w szkole – autorytet nauczyciela – 4 godz.
 • Motywacja – jak rozwijać samodzielność, zaangażowanie i kreatywność uczniów – 4 godz.

Joanna Kalejta
 • Współpraca z pracodawcami a rola doradcy zawodowego – 3 godz.
 • Fundusze europejskie dla szkół – 3 godz.

Lidia Kłoczko
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej – analiza danych, formułowanie wniosków i rekomendacji, raport – 4 godz.
 • Wprowadzenie oceniania kształtującego – sukcesem ucznia i nauczyciela – 4 godz.

dr Dorota Koncewicz
 • Uczeń „trudny” w szkole (szczegółowa tematyka wynikająca z potrzeb szkoły – do ustalenia) – 3 godz.
 • Współpraca z rodzicami – 3 godz.
 • W trosce o siebie – rozwój osobisty nauczyciela – 3 godz.

Jolanta Kubrak
 • Sposób na czytanie – działania uczniów oparte o literaturę dla dzieci i młodzieży (w ramach szkolenia 30-minutowa prelekcja dla rodziców nt. wpływu czytania z dzieckiem na jego rozwój osobowy i intelektualny) – 3 godz.
 • Retoryka w praktyce, czyli lekcje przekonującego mówienia – 3 godz.
 • Proste sposoby na zwiększenie efektywności uczenia się – 3 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Regulamin rady pedagogicznej i co z niego wynika dla nauczyciela – 2 godz.
 • Jak przygotować i wprowadzić innowację pedagogiczną w szkole – 2 godz.
 • Etyczno-prawne aspekty korupcji w szkole – 2 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Jak wychowywać do wartości i kształtować postawy – 2 godz.
 • Aplikacje w Internecie ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów kształcenia – 3 godz.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji – 3 godz.
 • Organizacja wycieczek szkolnych – 2 godz.
 • Sposoby zapobiegania cyberprzemocy – 2 godz.

Joanna Stabińska
 • Aby nasi uczniowie byli bezpieczni – o profilaktyce uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji – 2 godz.
 • TIK w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 4 godz.
 • Ewaluacja i modyfikacja dokumentów pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podczas nauczania zdalnego i hybrydowego – 2 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Po co chronić dane osobowe nie tylko w szkole – szkolenie z lekcją otwartą – 2 godz.
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 2 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 3 godz.
 • Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom – 2 godz.
 • Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego – 15 godz.
 • Szkolenie z zakresu TIK w ramach programu „Aktywna tablica” – 4 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…