DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH / PLACÓWKACH

Proponujemy różnorodną tematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola.

Prosimy o pobranie formularza i przesłanie wypełnionego na adres Centrum – formularz do pobrania

TEMATYKA DOSKONALENIA:

Jan Bielecki
 • Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się we współczesnej szkole – 3 godz.
 • Mediacje w szkole/placówce jako narzędzie rozwiązywania konfliktów – 3 godz.
 • Kreatywna edukacja. O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji – 3 godz.
 • Organizacja pracy zespołowej nauczycieli w szkole – 3 godz.

Dorota Hołownia-Dudek
 • Mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela – 4 godz.
 • Wiedza czy umiejętności? Kompetentny uczeń w szkole XXI wieku – 4 godz.
 • Ocenienie kształtujące – jak  wspierać ucząc? – 4 godz.
 • Kompetencja kluczowa – umiejętność uczenia się – 4 godz.
 • Jak organizować procesy edukacyjne w sposób sprzyjający uczeniu się? – 4 godz.

Lidia Kłoczko
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej – projekt, narzędzia, analiza danych, raport – 4 godz.
 • Motywowanie uczniów do nauki – wykorzystanie strategii odwróconej lekcji i metod pracy grupowej – 4 godz.
 • Jak współpracować z rodzicami dla dobra rozwoju uczniów – w ramach spotkania 30 minutowa prelekcja dla rodziców o współpracy ze szkołą – 2 godz.

Jolanta Kubrak
 • Metoda indywidualnej i grupowej pracy z uczniami: tutoring – 3 godz.
 • Egzamin ósmoklasisty – formuła od roku 2019 i 2022 – 3 godz.
 • Projekt edukacyjny w szkole podstawowej – przygotowanie metodologiczne – 3 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Uczeń migrujący w szkole i klasie – 2 godz.
 • Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli – 2 godz.

Dnauta Moroz
Andrzej Staszczyk
 • Rodzice i nauczyciele – partnerstwo dla dobra dziecka – 4 godz.
 • Wykorzystanie informacji zwrotnej w komunikacji z rodzicami – 3 godz.

Iwona Nowak
 • Ciekawe lekcje wychowawcze – propozycje metod pracy z uczniami na godzinach do dyspozycji wychowawcy – 3 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Jak kształtować postawy uczniów i wychowywać do wartości – 3 godz.
 • Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów kształcenia. Gamifikacja – 2 godz.
 • Sposoby zapobiegania cyberprzemocy – 2 godz.
 • Co powinniśmy wiedzieć w szkole o RODO? – 2 godz.

Joanna Stabińska
 • Efektywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – 3 godz.
 • Jak pomóc dziecku w nauce? – 3 godz.
 • Przemoc w rodzinie ucznia – obowiązki szkoły w ramach procedury „Niebieska Karta” – 2 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – 4 godz.
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 2 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 3 godz.
 • Bezpieczeństwo w szkole. Odpowiedzialność prawna nauczycieli – 3 godz.
 • Tworzenie i modyfikacja szkolnego programu nauczania dla zawodu – 10 godz.
 • Zakładanie i prowadzenie szkolnej strony internetowej lub bloga przez zespół – 15 godz.
 • Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego – 15 godz.

Grzegorz Wilczyński
 • Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących – 5 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…