doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki; autor i współautor kilkunastu pozycji metodycznych z historii, w tym poradników do Nowej Matury, oraz z wiedzy o społeczeństwie i samorządności uczniowskiej; autor i współautor książek oraz artykułów z historii XX wieku Polski północno-wschodniej
Obszary działań:
 • innowacje pedagogiczne,
 • nauczanie historii i historii i społeczeństwa,
 • matura z historii,
 • dzieje Polski północno-wschodniej,
 • samorząd uczniowski,
 • metody pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • wychowanie patriotyczne,
 • wykorzystanie metod aktywizujących w procesie kształcenia,
 • kompetencje kluczowe,
 • aktywność pozalekcyjna uczniów.
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
 • organizacja i zarządzanie, praca edukatorska, edukacja historyczna, wychowanie do życia w rodzinie;
 • praca w szkołach na poziomie gimnazjalnym i ponadpodstawowym, tworzenie i prowadzenie projektów edukacyjnych w kraju i za granicą, zarządzanie instytucjami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi, członek ciał doradczych (Rada Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Rada Pamięci Walk i Męczeństwa Oddział IPN w Białymstoku, Rada ds. Upamiętnienia Obławy Augustowskiej przy Instytucie Pileckiego).
Godziny pracy:

poniedziałek – 10.00 – 17.00
wtorek – 8.00 – 15.00
środa – 8.00 – 15.00
czwartek – 8.00 – 15.00
piątek – 8.00 – 15.00

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę