doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki; autor i współautor kilkunastu pozycji metodycznych z historii, w tym poradników do Nowej Matury, oraz z wiedzy o społeczeństwie i samorządności uczniowskiej; autor i współautor książek oraz artykułów z historii XX wieku Polski północno-wschodniej

 

Obszary działań:
  • innowacje pedagogiczne,
  • nauczanie historii i historii i społeczeństwa,
  • matura z historii,
  • dzieje Polski północno-wschodniej,
  • samorząd uczniowski,
  • metody pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  • wychowanie patriotyczne,
  • wykorzystanie metod aktywizujących w procesie kształcenia,
  • kompetencje kluczowe,
  • aktywność pozalekcyjna uczniów.

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę