doktor nauk społecznych na Politechnice Białostockiej
Obszary działań:
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,
  • doradztwo zawodowe,
  • reklama i public relations,
  • zarządzanie firmą,
  • zarządzania turystyką,
  • fundusze unijne.
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
  • zarządzanie turystyką, zarządzanie projektem inwestycyjnym z funduszy strukturalnych, zarządzanie oświatą, doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu, reklama i public relations dla nauczycieli;
  • Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim, egzaminator OKE.
Godziny pracy:

wtorek – 11.40 – 18.10
środa – 8.00 – 9.30
czwartek – 10.00 – 12.30

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę

Wyświetlane nadchodzące wydarzenia: 1 z 1

Sortuj według:
Kolejność: