doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagog specjalny, surdopedagog, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
Obszary działań:
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • praca z uczniem trudnym wychowawczo,
 • współpraca z rodzicami,
 • nauczanie języka migowego,
 • edukacja zdrowotna,
 • kształcenie zawodowe,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • analiza wyników egzaminów zewnętrznych,
 • awans zawodowy nauczyciela,
 • rozwój osobisty nauczyciela.
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
 • pedagogika specjalna (specjalność: surdopedagogika), tłumacz i edukator języka migowego, pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne, zarządzanie w oświacie, terapia rodzin, socjoterapia, logopedia szkolna;
 • dyrektor zespołu szkół (policealnej szkoły medycznej i liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi), wykładowca języka migowego na kierunkach medycznych, współautorka dwóch wydań podręcznika do języka migowego dla zawodów medycznych „Język migowy w terapii”, autorka publikacji w czasopismach fachowych oraz w recenzowanych monografiach UMB w Białymstoku o tematyce z zakresu terapii zajęciowej, języka migowego, komunikacji i kompleksowej pracy z pacjentem, autorka artykułów w „Cennych Wiadomościach” poświęconych pracy pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy nauczycieli, autor zadań egzaminacyjnych dla kwalifikacji medycznych, egzaminator w zawodzie terapeuta zajęciowy, wspomaganie szkół i oraz konsultacje indywidualne we wskazanych obszarach.
Godziny pracy:

poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę