mgr filologii polskiej, doświadczony egzaminator CKE, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego (studia podyplomowe)

 

Obszary działań:
  • język polski jako obcy,
  • mediacje w szkole,
  • kompetencje społeczne,
  • praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę