mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator egzaminu  maturalnego z języka polskiego, egzaminator państwowy na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych
Obszary działań:
  • nauczanie języka polskiego jako obcego,
  • integracja międzykulturowa,
  • mediacje w szkole,
  • kompetencje społeczne,
  • praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
  • filologia polska, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna, nauczanie języka polskiego jako obcego, zarządzanie oświatą, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych, nauczyciel w gimnazjum i szkole ponadpodstawowej;
  • nauczyciel języka polskiego i oligofrenopedagog (ponad 20 lat pracy z młodzieżą w gimnazjum i liceum integracyjnym), pedagog szkolny i nauczyciel języka polskiego jako obcego w szkole ponadpodstawowej (technikum i szkoła branżowa), od ponad 15 lat egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego, lektor języka polskiego jako obcego pracujący z grupami młodzieży i dorosłych głównie w grupach wschodniosłowiańskich, egzaminator państwowy na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, w pracy zawodowej pasjonatka innowacyjnych rozwiązań w edukacji, pracy metodą projektu, stawiająca na kompetencje przyszłości i nowoczesne doradztwo zawodowe w praktyce.
Godziny pracy:

poniedziałek – 8.00 – 15.00
wtorek – 8.00 – 15.00
środa – 8.00 – 15.00
czwartek – 10.00 – 17.00
piątek – 8.00 – 15.00

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę

Wyświetlane nadchodzące wydarzenia: 1 z 1

Sortuj według:
Kolejność:
Więcej informacji

FD-115 Zakres szkolenia: udział w wycieczce regionalnej: Suwałki […]