mgr filologii polskiej

 

Obszary działań:
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
  • planowanie i realizacja zadań związanych z diagnozą edukacyjną,
  • planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w  szkole,
  • współpraca i komunikacja z rodzicami,
  • profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży – uzależnienia behawioralne.

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę