mgr filologii polskiej
Obszary działań:
  • umiejętności emocjonalne i społeczne,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • współpraca i komunikacja z rodzicami,
  • mediacje w szkole,
  • planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole,
  • rozwijanie umiejętności uczenia się,
  • tutoring w szkole.
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
  • filologia polska, oligofrenopedagogika, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, doradztwo zawodowe, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, praca edukatorska;
  • pedagog specjalny, doradca zawodowy, tutor, mediator, nauczyciel języka polskiego.
Godziny pracy:

poniedziałek – 11.45 – 15.15
wtorek – 11.45 – 18.45
środa – 11.45 – 18.45

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę