mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej
Obszary działań:
  • udostępnianie zbiorów,
  • informacja bibliograficzna i biblioteczna,
  • metody pracy z czytelnikiem,
  • zajęcia czytelnicze z elementami kodowania,
  • wykorzystanie narzędzi TIK w bibliotece.
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
  • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, biblioterapia, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą.
Godziny pracy:

poniedziałek – 8.00 – 15.00
wtorek – piątek – 11.00 – 18.00

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Nr tel.:
Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę