Adrianna Rybak – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej

Nauczenie ortografii jest niełatwą sztuką. Trzeba znaleźć ciekawe sposoby zainteresowania uczniów zasadami i ćwiczeniem poprawnej pisowni. Jednym z pomysłów jest oparcie ćwiczeń na ciekawej lekturze. Dzieli się nim z Państwem autorka prezentowanego scenariusza lekcji. Adrianna Rybak – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach. Uczenie języka […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć – O tym, że warto pomagać innym

Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych osób i uświadamianie konieczności niesienia im pomocy to jedno z najważniejszych zadań wychowawczych. Postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka trzeba kształtować u dzieci od najmłodszych lat. Należy też wdrażać je do analizy własnego postępowania wobec innych. Zajęcia ukierunkowane na te właśnie cele nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej […]

Małgorzata Poznańska – Scenariusz spektaklu „Witajcie w naszej bajce”

Któż z nas nie zna kaczki-dziwaczki, czy stojącej na stacji „ciężkiej, ogromnej” lokomotywy? Zabawne wiersze, czytane i recytowane w dzieciństwie, zostają w pamięci na zawsze. Nie wyobrażamy sobie, by polskie dziecko nie zetknęło się z twórczością Brzechwy i Tuwima, która stałą się ważną częścią naszej kultury. Wdzięczne rymy obu poetów przypomina w scenariuszu spektaklu Małgorzata […]

Katarzyna Urbańska – Na półce z książkami – cz. II

W pracy i w życiu prywatnym stykamy się codziennie z wieloma osobami. Jak wiemy, każdy człowiek jest osobnym światem, ale odznacza się też cechami, które możemy poznać od strony psychologicznej i dzięki temu łatwiej zrozumieć pewne zachowania. Coraz częściej występującym problemem jest  depresja ucznia. Jak należy w takiej sytuacji postępować? Charakterologiczne portrety ludzkie, wskazówki dotyczące […]

Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 2

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w grudniowym numerze „CENnych Wiadomości”, Joanna Stabińska wymieniła grupy uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz omówiła sposób organizowania pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi. W części drugiej zajmuje się grupą uczniów przewlekle chorych i wskazuje działania, jakie powinna podjąć szkoła, by taką pomoc im zapewnić. Zaznacza, że oprócz kwestii nauczania, należy mieć […]

Jūratė Sutkuvienė – „Godzina geniuszu” i droga SETI (z Sejn do Łoździej i do Suwałk)

Artykuł napisany przez litewską nauczycielkę Jūratė Sutkuvienė zapoznaje z inicjatywą SETI, czyli Sejneńską Inicjatywą Nauczycieli Anglistów. Nauczyciele ci, pracujący w szkołach po obu stronach granicy polsko-litewskiej, poszukują ciekawych pomysłów służących rozwojowi uczniów, szkoły, a przy okazji – ich samych. Prezentowany artykuł ukazał się po litewsku w gazecie „Lazdiju reklama” nr 41 (913), 8 października 2019 […]

Cecylia Radzewicz – Na półce z książkami – cz. I

Nasza nauczycielska wiedza z zakresu metodyki nauczania i wychowania lubi być aktualizowana. W obliczu zachodzących zmian cywilizacyjnych nawet musi. Jak w pędzącym, migocącym atrakcjami świecie zainteresować młodzież nauką i mądrymi rozmowami o tym, co ważne, radzą autorzy prezentowanych książek. Swego książkowego doradcę mają także rodzice. Wszystkich nauczających i wychowujących Cecylia Radzewicz zaprasza do Biblioteki Pedagogicznej […]

Grzegorz Kalejta – Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy I szkoły ponadpodstawowej

Obecni uczniowie nazywani są „pokoleniem kciuka”. Dlaczego? Ponieważ nieustannie owego kciuka używają korzystając ze smartfonu. Tę „sprawność” i silne przyzwyczajenie uczniów do wpatrywania się w ekrany urządzeń elektronicznych wielu nauczycieli wykorzystuje do celów dydaktycznych. Proponowana przez Grzegorza Kalejtę lekcja na temat praw dziecka we współczesnym świecie jest przykładem wykorzystania TIK w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych

Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i zainteresowanie małych czytelników baśniami to główne cele zajęć czytelniczych, które proponuje Katarzyna Romanowska. Na zajęciach tych dzieci utrwalają znajomość klasycznych baśni, doskonale się przy tym bawiąc i aktywnie ucząc. Zamieszczony scenariusz jest propozycją adresowaną do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Katarzyna Romanowska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli […]

Michał Betcher – Scenariusz zajęć parkour

Od sierpnia 2019 roku funkcjonuje w Suwałkach Movement Arena. W obiekcie znajdują się trampoliny, poduszka powietrzna, basen z gąbkami, ścieżki akrobatyczne, a ponadto strefa squash, siłownia, strefa malucha, salki urodzinowe i strefa parkour. Scenariusz zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej autorstwa trenera Michała Betchera prezentuje, jak nauczyć dzieci technik tej ostatniej dyscypliny […]