Monika Kowalska – Trudność ustąpi, gdy chęć przystąpi, czyli refleksje o młodości, motywacji i pracy

Trudność ustąpi, gdy chęć przystąpi – to polskie przysłowie przywołuje Monika Kowalska, poświęcając swój artykuł refleksji nad motywacją młodych ludzi do nauki i pracy. Pracy rozumianej jako wykonywanie przyszłego zawodu, ale także głębiej – jako podejmowanie własnego rozwoju, świadomy wybór drogi życiowej i podążanie nią z nieustanną autorefleksją. Wnioski, które autorka podaje, formułuje na podstawie […]

Dorota Hołownia-Dudek – Dlaczego innowacje w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach?

„Innowacje to współpraca, efektywne prowadzenie procesów grupowych, pełne wykorzystanie potencjału wszystkich uczniów, dążenie do realizacji zamierzonych celów” – to tylko część odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tekstu Doroty Hołowni Dudek „Dlaczego innowacje w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach?”. Autorka, będąca jednocześnie nauczycielką tego liceum, stawia to pytanie, a następnie wyczerpująco na nie […]

Jadwiga Krzyżewska – Bożonarodzeniowe granie

W znanej piosence możemy usłyszeć, że „w czasie deszczu dzieci się nudzą”. Czy w czasie śnieżycy także? Nie dopuśćmy do tego, zwłaszcza, że nadchodzi Boże Narodzenie. Jadwiga Krzyżewska proponuje trzy gry związane z tematyką bożonarodzeniową, dzięki którym nie tylko dzieci nie będą się nudzić, ale także dorośli. A oprócz atrakcyjnych gier na Czytelników czeka miła […]

Jūratė Sutkuvienė – O pływakach, borowikach, fizyce i odkryciach z SETI

W kolejnym swoim artykule nauczycielka litewskiej szkoły Jūratė Sutkuvienė zdaje relację ze spotkania członków SETI z prof. Lechem Mankiewiczem. Głównym tematem omawianym podczas tego spotkania było nauczanie, zwłaszcza zdalne. Spotkanie także odbyło się w formule online. Zapraszamy do lektury. Jūratė Sutkuvienė – nauczycielka języka angielskiego w Krosnos Pagrindine Mokykla (szkole położonej niedaleko Łoździej), absolwentka Uniwersytetu […]

Jadwiga Krzyżewska – Eksperymentowania ciąg dalszy

„…nie jest sztuką bawić się piaskiem latem i śniegiem zimą, ale bawić się śniegiem latem i piaskiem zimą, to już tak”. Takim stwierdzeniem Jadwiga Krzyżewska zachęca do kolejnych eksperymentów, tym razem z własnoręcznie wykonanym piaskiem kinetycznym i sztucznym śniegiem. W niniejszym artykule autorka kontynuuje tematykę podjętą na łamach „CENnych Wiadomości” 30 marca 2020 roku, a […]

Jadwiga Krzyżewska – Wartości życiowe – lekcja wychowawcza inaczej

„Wartości to standardy naszych myśli, postaw i zachowań. Określają, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych” – takim stwierdzeniem Jadwiga Krzyżewska rozpoczyna swój artykuł „Wartości życiowe – lekcja wychowawcza inaczej”. Inaczej? Czyli jak? Otóż z wykorzystaniem pokera kryterialnego – atrakcyjnej metody aktywizującej, pozwalającej na kształtowanie kompetencji kluczowych, a przede wszystkim wymagającej refleksji i argumentowania. […]

Jūratė Sutkuvienė – Trudna układanka zdalnego nauczania

Co składa się na zdalne nauczanie? Czy są w nim inne elementy niż w edukacji tradycyjnej? Co decyduje o sukcesie nauczyciela i jego uczniów w warunkach nauczania na odległość? Podjętą przez uczestników SETI próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania, opartą o wyniki badań PISA i opinie znawców przedmiotu, relacjonuje Jūratė Sutkuvienė. Zapraszamy do lektury i […]

Dorota Hołownia-Dudek – Znaleźć własny styl i środek wyrazu

„Znaleźć własny styl i środek wyrazu”. Co oznacza ten postulat w odniesieniu do pracy nauczyciela? Znamy różne koncepcje pedagogiczne, z których on może wynikać, nie bez znaczenia jest także osobowość nauczyciela. W prezentowanym artykule Dorota Hołownia-Dudek dzieli się doświadczeniem i dobrymi praktykami stosowania oceniania kształtującego w nauczaniu języka angielskiego, a dokładniej jednego z elementów tej […]

Edward Dec – Testy i badania oceniające poziom sportowy. Wyznaczanie kierunków działania w celu osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego

Nie każdy szkolny test ma formę pisemną. Może być przeprowadzony na lekcji wychowania fizycznego, by sprawdzić poziom sportowy ucznia i dać nauczycielowi podstawę do planowania treningu. Takie właśnie testy są tematem artykułu Edwarda Deca. Autor dzieli się w nim swoimi wieloletnimi doświadczeniami, prezentuje i szczegółowo omawia testy, opierając swoje opracowanie na badaniach specjalistycznych. Nauczycieli wychowania […]

Jadwiga Krzyżewska – To tylko sensoplastyka!

Czym jest sensoplastyka? To edukacja sensoryczno-plastyczna. Jeszcze niewiele o niej wiemy, ale Jadwiga Krzyżewska w swoim artykule przybliża nam to pojęcie oraz sposób pracy z dziećmi. Sposób, trzeba przyznać, niekonwencjonalny, podobnie jak wykorzystywane materiały. Zapraszamy do lektury artykułu „To tylko sensoplastyka!” Jadwiga Krzyżewska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Główne obszary jej […]