Jūratė Sutkuvienė – O pływakach, borowikach, fizyce i odkryciach z SETI

W kolejnym swoim artykule nauczycielka litewskiej szkoły Jūratė Sutkuvienė zdaje relację ze spotkania członków SETI z prof. Lechem Mankiewiczem. Głównym tematem omawianym podczas tego spotkania było nauczanie, zwłaszcza zdalne. Spotkanie także odbyło się w formule online. Zapraszamy do lektury. Jūratė Sutkuvienė – nauczycielka języka angielskiego w Krosnos Pagrindine Mokykla (szkole położonej niedaleko Łoździej), absolwentka Uniwersytetu […]

Jadwiga Krzyżewska – Eksperymentowania ciąg dalszy

„…nie jest sztuką bawić się piaskiem latem i śniegiem zimą, ale bawić się śniegiem latem i piaskiem zimą, to już tak”. Takim stwierdzeniem Jadwiga Krzyżewska zachęca do kolejnych eksperymentów, tym razem z własnoręcznie wykonanym piaskiem kinetycznym i sztucznym śniegiem. W niniejszym artykule autorka kontynuuje tematykę podjętą na łamach „CENnych Wiadomości” 30 marca 2020 roku, a […]

Jadwiga Krzyżewska – Wartości życiowe – lekcja wychowawcza inaczej

„Wartości to standardy naszych myśli, postaw i zachowań. Określają, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych” – takim stwierdzeniem Jadwiga Krzyżewska rozpoczyna swój artykuł „Wartości życiowe – lekcja wychowawcza inaczej”. Inaczej? Czyli jak? Otóż z wykorzystaniem pokera kryterialnego – atrakcyjnej metody aktywizującej, pozwalającej na kształtowanie kompetencji kluczowych, a przede wszystkim wymagającej refleksji i argumentowania. […]

Jūratė Sutkuvienė – Trudna układanka zdalnego nauczania

Co składa się na zdalne nauczanie? Czy są w nim inne elementy niż w edukacji tradycyjnej? Co decyduje o sukcesie nauczyciela i jego uczniów w warunkach nauczania na odległość? Podjętą przez uczestników SETI próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania, opartą o wyniki badań PISA i opinie znawców przedmiotu, relacjonuje Jūratė Sutkuvienė. Zapraszamy do lektury i […]

Dorota Hołownia-Dudek – Znaleźć własny styl i środek wyrazu

„Znaleźć własny styl i środek wyrazu”. Co oznacza ten postulat w odniesieniu do pracy nauczyciela? Znamy różne koncepcje pedagogiczne, z których on może wynikać, nie bez znaczenia jest także osobowość nauczyciela. W prezentowanym artykule Dorota Hołownia-Dudek dzieli się doświadczeniem i dobrymi praktykami stosowania oceniania kształtującego w nauczaniu języka angielskiego, a dokładniej jednego z elementów tej […]

Edward Dec – Testy i badania oceniające poziom sportowy. Wyznaczanie kierunków działania w celu osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego

Nie każdy szkolny test ma formę pisemną. Może być przeprowadzony na lekcji wychowania fizycznego, by sprawdzić poziom sportowy ucznia i dać nauczycielowi podstawę do planowania treningu. Takie właśnie testy są tematem artykułu Edwarda Deca. Autor dzieli się w nim swoimi wieloletnimi doświadczeniami, prezentuje i szczegółowo omawia testy, opierając swoje opracowanie na badaniach specjalistycznych. Nauczycieli wychowania […]

Jadwiga Krzyżewska – To tylko sensoplastyka!

Czym jest sensoplastyka? To edukacja sensoryczno-plastyczna. Jeszcze niewiele o niej wiemy, ale Jadwiga Krzyżewska w swoim artykule przybliża nam to pojęcie oraz sposób pracy z dziećmi. Sposób, trzeba przyznać, niekonwencjonalny, podobnie jak wykorzystywane materiały. Zapraszamy do lektury artykułu „To tylko sensoplastyka!” Jadwiga Krzyżewska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Główne obszary jej […]

Danuta Moroz – Kodowanie – graficzne dyktanda

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kodowanie i generator. Co będzie efektem takiego połączenia? Na poziomie wizualnym obrazek, nawet kolorowy. A w wymiarze edukacyjnym? Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania i dostrzegania zależności, współpracy w grupie. Danuta Moroz w artykule „Kodowanie – graficzne dyktanda” wyjaśnia na czym owo kodowanie polega i zachęca, […]

Grzegorz Gołaszewski – Eksperyment i nowoczesność w sztuce? To już było… Aktor i widz w teatrze elżbietańskim

Czy mając 15 lub 16 lat można zrozumieć Szekspira? Czy można wówczas jego dramaty czytać z zaciekawieniem i odnosić do własnego życia? Twórcy podstawy programowej dla liceum i technikum uważają, że tak, rzeczywistość wymaga jednak i od uczniów, i od nauczycieli wiele wysiłku, by tak się stało. Swoim pomysłem na przybliżenie licealistom teatru z czasów […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz akademii bożonarodzeniowej “Jest taki dzień…”

Zazwyczaj przed świętami Bożego Narodzenia w szkołach odbywają się spotkania, podczas których śpiewane są kolędy i recytowane wiersze o tematyce świątecznej. Sale są udekorowane, wszystkim udziela się świąteczny nastrój. W tym roku tego zabraknie. Aby choć trochę ocalić ten element świętowania, zamieszczamy scenariusz akademii bożonarodzeniowej przygotowany przez Teresą Zaforymską i zapraszamy, by poprzez jego lekturę […]