Grzegorz Gołaszewski – Jeśli nie byłoby Bortnowskiego, należałoby go wymyślić… Polska szkoła i pomysły Stanisława B.

Grajmy tragedie i komedie szkolne z pasją, talentem i natchnieniem. I nie bójmy się wymagań stawianych szkole – właśnie z szacunku do niej. Te słowa skierował do nauczycieli dr Stanisław Bortnowski, którego wielkie pragnienie „uczłowieczenia” szkoły w zamieszczonym tekście opisuje Grzegorz Gołaszewski. Poloniści zapewne przypomną sobie zajęcia, które przed laty kilkakrotnie, właśnie z pasją, prowadził […]

Alicja Sulima – „Zdasz, to…”. Program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

„Zdasz, to…” to program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, opracowany przez Alicję Sulimę, doradczynię metodyczną matematyki. Autorka określa cele programu główne i szczegółowe, edukacyjne i wychowawcze, procedury ich osiągania, metody i formy pracy, a także oczekiwane osiągnięcia uczniów i sposób ich oceny. Ponieważ do egzaminu ósmoklasisty zostało kilka tygodni, być może zdążą Państwo […]

Elżbieta Podbielska – Apel z okazji Dnia Ziemi / Światowego Dnia Wody „Drogocenny klejnot – woda”

„Wzrost licz­by mieszkańców, rozwój przemysłu i rol­nictwa spowodowały, że brakuje czystej wody” – to fragment kwestii jednej z osób występujących w apelu przygotowanym na Dzień Ziemi lub Światowy Dzień Wody. Problem wystarczających zasobów wody pitnej staje się coraz większy. Warto uświadamiać młodzież, jak ważne jest oszczędzanie wody i dbanie o czystość środowiska, w którym żyjemy […]

Alicja Sulima – „Daj sobie szansę”. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla ósmoklasistów

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla ósmoklasistów „Daj sobie szansę” to kolejna propozycja Alicji Sulimy dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych. Jak we wstępie zaznacza autorka, „program ten skierowany jest do uczniów klas VIII mających problemy z opanowaniem treści określonych w podstawie programowej z matematyki”. Treści te zostały dokładnie wskazane, podobnie jak cele ogólne i […]

Małgorzata Pol – Spotkanie z poezją

Co zachęci dzieci do czytania lektury? Z pewnością jej atrakcyjność, ale też przekonanie, że znajomość treści będzie podstawą ciekawej pracy i nauki połączonej z zabawą. Propozycję zajęć w klasie II, na których dzięki lekturze uczniowie nie tylko uczą się czytać, pisać i wypowiadać, ale także poznają świat i ćwiczą umiejętności matematyczne, doskonale się przy tym […]

Elżbieta Podbielska – Mapa narzędziem geografa

W dobie coraz częstszego wykorzystywania na lekcjach nowoczesnych środków dydaktycznych, nie można zapomnieć o tym, co jest podstawowym narzędziem w nauczaniu danego przedmiotu. Dla geografii jest nim mapa, o czym przypomina w swoim artykule Elżbieta Podbielska. Jak się okazuje, mapa króluje na lekcjach geografii w polskiej szkole od końca XIX wieku. Warto też sobie uświadomić, […]

Grzegorz Wilczyński – Zdalne nauczanie gry w szachy – cz. 1

W artykule Zdalne nauczanie gry w szachy – cz. 1 Grzegorz Wilczyński zachęca do korzystania z internetowych lekcji gry w szachy, prowadzonych przez dorosłych instruktorów, ale także przez dzieci, w tym czteroletnią Lilianę. Dzięki ciekawej wizualizacji, z nauczania tego chętnie skorzystają dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne oraz towarzyszący im rodzice. Drugą grupę polecanych zasobów internetowych stanowią […]

Jadwiga Krzyżewska – Kto? To nie ja! Jeśli nie ja, to kto?

„Kto? To nie ja! Jeśli nie ja, to kto?” to tytuł gry, do której zaprasza Jadwiga Krzyżewska. Jest to propozycja podjęcia z dziećmi trudnego tematu w sposób niekonwencjonalny, a jednocześnie przyjazny, ponieważ jest to nauka przez zabawę. Temat jest trudny, bo dotyczy COVID-19. Celem gry jest utrwalenie znajomości podstawowych zasad zmniejszających ryzyko zakażenia koronawirusem. Jak […]

Jadwiga Krzyżewska – Majowe święta – każdy mały i duży zapamięta

Polski maj rozpoczynają trzydniowe święta: Święto Pracy i Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzone 1 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej świętowany 2 maja oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja. Po kolejnych pięciu dniach, 8 maja, obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. O ile bez trudu kojarzymy daty świąt, to bezbłędne podanie wszystkich ich pełnych nazw może nie być już […]

Jan Bielecki – Sprawdzony sposób na realizację podstawy programowej

Jedni nauczyciele realizują projekty w ramach Programu e-Twinning, inni o nich słyszeli. Jan Bielecki, ambasador Programu e-Twinning, prezentuje ten program, wskazując nieocenione możliwości i korzyści, jakie mogą mieć uczestniczący w nim nauczyciele i uczniowie. Warto podkreślić, że projekty e-Twinning są narzędziem do realizacji treści programowych, niezwykle motywującym i atrakcyjnym dla uczniów. Zachęcamy do lektury artykułu. […]