Dorota Hołownia-Dudek – Koronawirus: jak wspierać siebie i innych?

„Izolacja, ograniczony kontakt z innymi ludźmi, praca zdalna, niepewne jutro. Jakże trudno zaakceptować to, co się wokół dzieje. Rzeczywistość w czasie pandemii stawia coraz większe wyzwania i staje się coraz bardziej wymagająca” – tak opisuje obecną sytuację Dorota Hołownia-Dudek i przedstawia opracowane przez psychologów sposoby radzenia sobie ze stresem. Mamy nadzieję, że prezentowane propozycje pomogą […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VIII – Czego uczy nas przypowieść „O synu marnotrawnym”?

W podstawie programowej języka polskiego dla klas IV-VI z 2017 roku jako jeden z gatunków literackich, który uczeń ma rozpoznać i wskazać jego cechy gatunkowe, wymieniona została przypowieść, a „wybrane przypowieści ewangeliczne” zostały wskazane jako lektury obowiązkowe. Teresa Zaforymska prezentuje propozycję lekcji w klasie VIII (w której realizowana jest „stara” podstawa programowa) poświęconej Przypowieści o […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VII – „Poznać po mowie, co, kto ma w głowie”

W opublikowanych w poprzednim numerze „CENnych Wiadomości” Refleksjach nad pracą polonisty Teresa Zaforymska zwróciła uwagę na konieczność pracy nauczyciela ukierunkowanej na sprawne i poprawne posługiwanie się uczniów językiem ojczystym oraz systematyczne wzbogacanie ich słownictwa. W prezentowanym scenariuszu lekcji języka polskiego w klasie VII podaje przykład takiej pracy. To ciekawa propozycja dla polonistów, ale być może […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej – Małe i duże strachy

Katarzyna Romanowska w kolejnym scenariuszu zajęć czytelniczych prezentuje, jak można u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych kształtować umiejętność rozpoznawania uczuć własnych i innych osób oraz nazywać emocje związane ze strachem. Ponadto, dzieci ucząc się od siebie nawzajem, poznają sposoby pokonywania strachu oraz niewerbalnie wyrażają swoje emocje. Trudne zagadnienie, dzięki przedstawieniu go w przystępnej dla dzieci formie […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz zajęć terenowych z geografii – Na mapie i w terenie – zajęcia praktyczne z geografii

Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, a następnie formułowanie wniosków na podstawie uzyskanych w ten sposób danych to bardzo ważne umiejętności, wymagane w szkole, ale przede wszystkim przydatne w życiu. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można je kształtować podczas zajęć terenowych z geografii, realizowanych poza lekcją. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym scenariuszem zajęć pozalekcyjnych z […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie V szkoły podstawowej z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej

Do najważniejszych umiejętności wskazanych w preambule podstawy programowej dla szkoły podstawowej należy poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł. Kształtowanie tej umiejętności odbywa się na wszystkich przedmiotach. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można zapoznać uczniów ze źródłami wiedzy ze swego przedmiotu, bazując na zasobach biblioteki szkolnej. Zachęcamy do zainspirowania się zamieszczoną propozycją lekcji […]

Alicja Sulima – „Zdasz, to…”. Program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

„Zdasz, to…” to program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, opracowany przez Alicję Sulimę, doradczynię metodyczną matematyki. Autorka określa cele programu główne i szczegółowe, edukacyjne i wychowawcze, procedury ich osiągania, metody i formy pracy, a także oczekiwane osiągnięcia uczniów i sposób ich oceny. Ponieważ do egzaminu ósmoklasisty zostało kilka tygodni, być może zdążą Państwo […]

Elżbieta Podbielska – Apel z okazji Dnia Ziemi / Światowego Dnia Wody „Drogocenny klejnot – woda”

„Wzrost licz­by mieszkańców, rozwój przemysłu i rol­nictwa spowodowały, że brakuje czystej wody” – to fragment kwestii jednej z osób występujących w apelu przygotowanym na Dzień Ziemi lub Światowy Dzień Wody. Problem wystarczających zasobów wody pitnej staje się coraz większy. Warto uświadamiać młodzież, jak ważne jest oszczędzanie wody i dbanie o czystość środowiska, w którym żyjemy […]

Alicja Sulima – „Daj sobie szansę”. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla ósmoklasistów

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla ósmoklasistów „Daj sobie szansę” to kolejna propozycja Alicji Sulimy dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych. Jak we wstępie zaznacza autorka, „program ten skierowany jest do uczniów klas VIII mających problemy z opanowaniem treści określonych w podstawie programowej z matematyki”. Treści te zostały dokładnie wskazane, podobnie jak cele ogólne i […]

Małgorzata Pol – Spotkanie z poezją

Co zachęci dzieci do czytania lektury? Z pewnością jej atrakcyjność, ale też przekonanie, że znajomość treści będzie podstawą ciekawej pracy i nauki połączonej z zabawą. Propozycję zajęć w klasie II, na których dzięki lekturze uczniowie nie tylko uczą się czytać, pisać i wypowiadać, ale także poznają świat i ćwiczą umiejętności matematyczne, doskonale się przy tym […]