Andrzej Matusiewicz – Mobbing w szkole – kilka uwag

[…] wyśmiewanie, przezywanie, rozpuszczanie plotek i obmawianie, publiczne komentowanie wypowiedzi (na lekcjach, na posiedzeniach rady pedagogicznej) – czym są? Mobbingiem, czyli przemocą stosowaną wobec osoby słabszej. Ale to tylko niewielka cząstka zachowań składających się na to niebezpieczne zjawisko. Problem mobbingu w szkole, jego przejawy i skutki przedstawia w swoim artykule Andrzej Matusiewicz. Zapraszamy do lektury […]

Grażyna Safianowska – Wielkanocna szachowa karta pracy

Nauczycielom prowadzącym edukację szachową wśród najmłodszych Grażyna Safianowska proponuje szachową kartę pracy z elementami wielkanocnymi. Zachęcamy do skorzystania z niej podczas przedświątecznych zajęć z dziećmi. Grażyna Safianowska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji szachowej oraz wykorzystania […]

Katarzyna Romanowska – Praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK w bibliotece

Dzisiejsza biblioteka to nie tylko półki z książkami i czasopismami, ale także stanowiska z komputerami z dostępem do Internetu. A skoro Internet, to i technologie informacyjno-komunikacyjne. Katarzyna Romanowska przedstawia wybrane narzędzia TIK oraz różnorodne ich zastosowania w pracy nauczyciela bibliotekarza. Warto skorzystać, zainspirować się i naśladować. Katarzyna Romanowska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji […]

Jolanta Kubrak – (Nie)trudna sztuka wywiadu

Wbrew temu, co kiedyś powiedział Umberto Eco: „Uwaga na wywiady! Są fałszywe”, zachęcamy dziś Państwa do przygotowania uczniów do przeprowadzania wywiadów, przydatnych dydaktycznie i społecznie. Dlaczego w tej rubryce? Ponieważ kultura języka rozmówców ma duże znaczenie. Kilka wskazówek, które można przekazać młodzieży, wprowadzając ją w rolę lokalnych „dziennikarzy”, podaje Jolanta Kubrak. Zapraszamy do skorzystania. Jolanta […]

Zyta Boćwińska – Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Kiedy mogę, a kiedy nie mogę się przytulić, czyli jak nawiązywać serdeczny kontakt z innymi

Kolejne, proponowane przez Zytę Boćwińską zajęcia czytelnicze adresowane do młodszych dzieci, są okazją do pracy wychowawczej dotyczącej delikatnej materii uczuć. Dzieci uczą się ich wyrażania, szacunku do drugiej osoby i samego siebie, a także nawiązywania serdecznego kontaktu z koleżankami i kolegami. Pomagają im w tym prowadzone przez nauczyciela zabawy oraz historia sympatycznego jeżyka. Zachęcamy do […]

Joanna Kalejta – Czy marketing w placówce oświatowej jest niezbędny?

Czy marketing w placówce oświatowej jest niezbędny? – odpowiedź na pytanie, które postawiła w tytule swego artykułu dr Joanna Kalejta, nie jest trudna, zwłaszcza w sytuacji trudności z naborem uczniów do szkół ponadpodstawowych. Co składa się na szkolne działania marketingowe dowiemy się, czytając artykuł. Zapraszamy do jego lektury oraz do udziału w targach edukacyjnych, o […]

Katarzyna Kozłowska – Terapeutyczny wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera

Kim jest AS? Dzieckiem z zespołem Aspergera. Uczniowie z tym zaburzeniem uczęszczają do szkół masowych i choć trafne diagnozy stawiane są od wielu lat, niejednokrotnie nauczyciele nie są przygotowani do pracy z takimi dziećmi. Tym bardziej rodzice. Czym jest zespół Aspergera, jakie są jego objawy i jak można w rodzinie pracować nad rozwojem ASa przedstawia […]

Katarzyna Nowakowska-Wojewnik – Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie V szkoły podstawowej

I’m taking a photo, czyli ‘robię zdjęcie’ to początek tematu lekcji języka angielskiego w klasie V, podczas której uczniowie uczą się prawidłowo stosować czas Present Continuous w zdaniach twierdzących i przeczących. Zajęcia wartko płyną dzięki wykorzystaniu przez nauczyciela atrakcyjnych środków dydaktycznych oraz zastosowaniu różnorodnej formy pracy uczniów. Zachęcamy nauczycieli języka angielskiego do skorzystania z prezentowanej propozycji […]

Grażyna Bogdanowicz – Wykorzystanie zasad gry w Scrabble w nauce języków obcych

Do gier wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych warto dołączyć scrabble. Dlaczego? Ponieważ są nieocenioną pomocą w poznawaniu przez młodzież słownictwa języka, którego się uczą. Gra angażuje uczniów, ponieważ ich zadaniem jest utworzenie jak największej liczby wyrazów z podanych liter, a jeśli do tego dojdzie element rywalizacji (praca w parach lub grupach) – aktywność uczniów będzie […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VII (lub VIII) szkoły podstawowej – Chrześcijanie kontra poganie w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”

Chrześcijanie kontra poganie w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” to kolejny scenariusz lekcji języka polskiego opracowany przez Teresę Zaforymską z myślą o zajęciach zdalnych. Lekcję tę można także przeprowadzić pracując stacjonarnie, ponieważ proponowane ćwiczenia interaktywne uczniowie mogą wykonać w klasie. Zapraszamy nauczycieli języka polskiego do lektury scenariusza i jego wykorzystania w pracy z uczniami. Teresa […]