Dorota Hołownia-Dudek – Znaleźć własny styl i środek wyrazu

„Znaleźć własny styl i środek wyrazu”. Co oznacza ten postulat w odniesieniu do pracy nauczyciela? Znamy różne koncepcje pedagogiczne, z których on może wynikać, nie bez znaczenia jest także osobowość nauczyciela. W prezentowanym artykule Dorota Hołownia-Dudek dzieli się doświadczeniem i dobrymi praktykami stosowania oceniania kształtującego w nauczaniu języka angielskiego, a dokładniej jednego z elementów tej […]

Edward Dec – Testy i badania oceniające poziom sportowy. Wyznaczanie kierunków działania w celu osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego

Nie każdy szkolny test ma formę pisemną. Może być przeprowadzony na lekcji wychowania fizycznego, by sprawdzić poziom sportowy ucznia i dać nauczycielowi podstawę do planowania treningu. Takie właśnie testy są tematem artykułu Edwarda Deca. Autor dzieli się w nim swoimi wieloletnimi doświadczeniami, prezentuje i szczegółowo omawia testy, opierając swoje opracowanie na badaniach specjalistycznych. Nauczycieli wychowania […]

Jadwiga Krzyżewska – To tylko sensoplastyka!

Czym jest sensoplastyka? To edukacja sensoryczno-plastyczna. Jeszcze niewiele o niej wiemy, ale Jadwiga Krzyżewska w swoim artykule przybliża nam to pojęcie oraz sposób pracy z dziećmi. Sposób, trzeba przyznać, niekonwencjonalny, podobnie jak wykorzystywane materiały. Zapraszamy do lektury artykułu „To tylko sensoplastyka!” Jadwiga Krzyżewska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Główne obszary jej […]

Danuta Moroz – Kodowanie – graficzne dyktanda

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kodowanie i generator. Co będzie efektem takiego połączenia? Na poziomie wizualnym obrazek, nawet kolorowy. A w wymiarze edukacyjnym? Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania i dostrzegania zależności, współpracy w grupie. Danuta Moroz w artykule „Kodowanie – graficzne dyktanda” wyjaśnia na czym owo kodowanie polega i zachęca, […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI – Uwaga na frazeologizmy – utrwalenie wiadomości o frazeologii

„Uczeń objaśnia znaczenia związków frazeologicznych, poprawnie używa frazeologizmów” to tylko niektóre cele lekcji języka polskiego proponowanej przez Teresę Zaforymską. Scenariusz przewidziany jest do realizacji w klasie VI, ale właściwe rozumienie i poprawne stosowanie frazeologizmów to umiejętność przydatna wszystkim. Zapraszamy do lektury i wykorzystania scenariusza w pracy z uczniami. Teresa Zaforymska – nauczyciel doradca metodyczny języka […]

Grzegorz Gołaszewski – Eksperyment i nowoczesność w sztuce? To już było… Aktor i widz w teatrze elżbietańskim

Czy mając 15 lub 16 lat można zrozumieć Szekspira? Czy można wówczas jego dramaty czytać z zaciekawieniem i odnosić do własnego życia? Twórcy podstawy programowej dla liceum i technikum uważają, że tak, rzeczywistość wymaga jednak i od uczniów, i od nauczycieli wiele wysiłku, by tak się stało. Swoim pomysłem na przybliżenie licealistom teatru z czasów […]

Joanna Kalejta – Jak zrealizować praktyki zawodowe z wykorzystaniem wirtualnego przedsiębiorstwa REVAS

„Z uwagi na obecną pandemiczną sytuację w szkole, a jednocześnie potrzebę realizacji praktyk zawodowych, można skorzystać z Branżowych Symulacji Biznesowych” – taką informacją rozpoczyna Joanna Kalejta swój artykuł, w którym prezentuje możliwość realizacji uczniowskich praktyk zawodowych w sposób zdalny. Narzędziem umożliwiającym tę atrakcyjną formę zdobywania umiejętności zawodowych jest platforma Revas. Zapraszamy do poznania możliwości prezentowanego […]

Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 5

Kolejną część swego cyklu artykułów Nie taka pomoc straszna Joanna Stabińska poświęca pracy z uczniem z afazją. Wyjaśnia, czym się charakteryzuje to zaburzenie, wskazuje kolejne kroki w pracy z uczniem z afazją, radzi, na co zwracać uwagę oceniając pracę tego ucznia. Przypomina także o konieczności włączenia się w pomoc dziecku z afazją jego rodziców. Zapraszamy […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz akademii bożonarodzeniowej “Jest taki dzień…”

Zazwyczaj przed świętami Bożego Narodzenia w szkołach odbywają się spotkania, podczas których śpiewane są kolędy i recytowane wiersze o tematyce świątecznej. Sale są udekorowane, wszystkim udziela się świąteczny nastrój. W tym roku tego zabraknie. Aby choć trochę ocalić ten element świętowania, zamieszczamy scenariusz akademii bożonarodzeniowej przygotowany przez Teresą Zaforymską i zapraszamy, by poprzez jego lekturę […]

Barbara Jursza – Program koła matematycznego dla klasy VII

„W każdej klasie są uczniowie przejawiający zainteresowania matematyką i chcący poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. To właśnie dla nich przeznaczony jest ten program” – pisze we wstępie do Programu koła matematycznego dla klasy VII jego autorka Barbara Jursza. Czy prowadzone w ramach programu zajęcia odpowiadają uczęszczającym na nie uczniom, nauczyciel dowie się od nich samych, […]