Grzegorz Gołaszewski – Radio i edukacja

„[…] dzisiejsi młodzi ludzie […] nie znają radia w ogóle, ponieważ to medium umarło (lub nie pojawiło się w ich świecie wcale) wraz z narodzinami i gwałtownym rozwojem serwisów internetowych” stwierdza Grzegorz Gołaszewski we wstępie artykułu poświęconego bogatym serwisom specjalnym Polskiego Radia. Zamieszczone w nich materiały, także multimedialne, warto, a nawet trzeba wykorzystać edukacyjnie. Zachęcamy […]

Lidia Kłoczko – Dlaczego nauczyciele nie lubią oceniania?

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym jest „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”. By coś doskonalić, trzeba najpierw zdiagnozować stan istniejący i porównać go ze stanem oczekiwanym. Pomocny w tej pracy okaże się zapewne artykuł Lidii Kłoczko, do którego lektury zapraszamy i dyrektorów, […]

Zyta Boćwińska – Scenariusz zajęć bibliotecznych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Czy bycie razem jest fajne?

Dzieci, zapytane: „Czy bycie razem jest fajne?”, odpowiedzą zapewne „Taaak!”. Podczas zajęć proponowanych przez Zytę Boćwińską będą mogły rozważyć to zagadnienie omawiając przypadek Dużego Wilka i Małego Wilka, i być może dojdą do wniosku, że bycie razem w różnych sytuacjach to przyjaźń. Na temat tej ważnej w życiu wartości także porozmawiają i wykonają atrakcyjne ćwiczenia. […]

Katarzyna Romanowska – „W świecie Złotowłosej” – scenariusz zajęć czytelniczych z elementami kodowania dla dzieci przedszkolnych

Jeśli dzieci, z którymi Państwo pracują, polubiły poszukiwania związane z zakodowanymi elementami baśni, to mamy dla nich i dla Państwa dobrą wiadomość: oto kolejna baśń z przesympatycznymi bohaterami. Droga do ich domku zostanie zakodowana, a na wytrwałych „kodowaczy” czekają miłe niespodzianki. Katarzyna Romanowska zaprasza do świata Złotwłosej i… zobaczmy, czyjego jeszcze. Katarzyna Romanowska – nauczyciel […]

Grażyna Bogdanowicz – Bożonarodzeniowe inspiracje

W przededniu świąt Bożego Narodzenia Grażyna Bogdanowicz proponuje ciekawy temat lekcji języka francuskiego – zapoznanie z szopkami ustawianymi w salonach francuskich domów. Szopki te są inne od tych, które znamy z naszej tradycji. We Francji budowane są niemal całe miasteczka wypełnione mieszkańcami różnych profesji. I tu mamy ważny cel lekcji – poznanie przez uczniów słownictwa […]

Jan Bielecki – Trzy dekady innowacji w edukacji: FRSE obchodzi 30-lecie

Jak jej nazwa wskazuje, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi działania na rzecz rozwoju systemu edukacji w Polsce. Czyni to od trzydziestu lat. Dzięki jej pośrednictwu przez ten czas wielu polskich uczniów i studentów skorzystało z wymiany studenckiej, możliwości uczenia się i odbywania stażu za granicą, a także wielu innych propozycji wynikających z realizowanych przez Fundację […]

Joanna Stabińska – Najdłuższe czterdzieści pięć minut w tygodniu?

Czterdzieści pięć minut. Dla jednych nauczycieli to najdłuższa godzina dydaktyczna, dla innych zbyt krótka. O jaką godzinę chodzi? O tę z wychowawcą. Od czego zależy jej, odczuwana przez wychowawcę, długość? Podobnie jak w przypadku każdej lekcji, od tego, jak ją zaplanujemy, co będzie jej celem i treścią. Przydatną propozycję, jak godzinę z wychowawcą uczynić „krótką”, […]

Jolanta Kubrak – O rozwijaniu pewnej umiejętności uczniowskiej

Wśród umiejętności uczniów, określanych jako kluczowe, znajduje się „sprawne komunikowanie się w języku polskim”. Umiejętność, wydawać by się mogło, oczywista i niewymagająca szczególnych starań. Ale czy na pewno tak jest? Jolanta Kubrak zachęca, by podjąć trud wprowadzenia uczniów w tajniki sztuki rozmowy i proponuje, jak można tę pracę zacząć. Zapraszamy do lektury. Jolanta Kubrak – […]

Joanna Kalejta – Dobre praktyki związane z mobilnością uczniów i nauczycieli na przykładzie projektów z programu Erasmus+ realizowanych w ramach FERS

Co zyskają uczniowie, gdy ich nauczyciele zawodu pozyskają środki na zagraniczną mobilność edukacyjną? Przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskich rynkach pracy, ale także doskonalenia kompetencji społecznych i umiejętności językowych. Dr Joanna Kalejta w swoim kolejnym artykule prezentującym korzyści wynikające z aplikowania do edukacyjnych funduszy unijnych zachęca tym razem do opracowania projektów dotyczących właśnie […]

Katarzyna Urbańska – Na półce z książkami

Polecane w tym numerze przez Katarzynę Urbańską lektury można określić jako „przewodniki po wychowywaniu i życiu”. Wychowywanie dotyczy dzieci – czynienia ich szczęśliwymi i samodzielnymi na wzór holenderski, a także młodzieży – poprzez pokazanie, jak należy rozumieć i wspierać nastolatka w trudnym czasie jego dorastania. A życie? Trzecia z polecanych pozycji nosi tytuł „Nie bój […]