Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej – Małe i duże strachy

Katarzyna Romanowska w kolejnym scenariuszu zajęć czytelniczych prezentuje, jak można u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych kształtować umiejętność rozpoznawania uczuć własnych i innych osób oraz nazywać emocje związane ze strachem. Ponadto, dzieci ucząc się od siebie nawzajem, poznają sposoby pokonywania strachu oraz niewerbalnie wyrażają swoje emocje. Trudne zagadnienie, dzięki przedstawieniu go w przystępnej dla dzieci formie […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz zajęć terenowych z geografii – Na mapie i w terenie – zajęcia praktyczne z geografii

Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, a następnie formułowanie wniosków na podstawie uzyskanych w ten sposób danych to bardzo ważne umiejętności, wymagane w szkole, ale przede wszystkim przydatne w życiu. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można je kształtować podczas zajęć terenowych z geografii, realizowanych poza lekcją. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym scenariuszem zajęć pozalekcyjnych z […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie V szkoły podstawowej z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej

Do najważniejszych umiejętności wskazanych w preambule podstawy programowej dla szkoły podstawowej należy poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł. Kształtowanie tej umiejętności odbywa się na wszystkich przedmiotach. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można zapoznać uczniów ze źródłami wiedzy ze swego przedmiotu, bazując na zasobach biblioteki szkolnej. Zachęcamy do zainspirowania się zamieszczoną propozycją lekcji […]

Alicja Sulima – „Zdasz, to…”. Program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

„Zdasz, to…” to program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, opracowany przez Alicję Sulimę, doradczynię metodyczną matematyki. Autorka określa cele programu główne i szczegółowe, edukacyjne i wychowawcze, procedury ich osiągania, metody i formy pracy, a także oczekiwane osiągnięcia uczniów i sposób ich oceny. Ponieważ do egzaminu ósmoklasisty zostało kilka tygodni, być może zdążą Państwo […]

Elżbieta Podbielska – Apel z okazji Dnia Ziemi / Światowego Dnia Wody „Drogocenny klejnot – woda”

„Wzrost licz­by mieszkańców, rozwój przemysłu i rol­nictwa spowodowały, że brakuje czystej wody” – to fragment kwestii jednej z osób występujących w apelu przygotowanym na Dzień Ziemi lub Światowy Dzień Wody. Problem wystarczających zasobów wody pitnej staje się coraz większy. Warto uświadamiać młodzież, jak ważne jest oszczędzanie wody i dbanie o czystość środowiska, w którym żyjemy […]

Alicja Sulima – „Daj sobie szansę”. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla ósmoklasistów

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla ósmoklasistów „Daj sobie szansę” to kolejna propozycja Alicji Sulimy dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych. Jak we wstępie zaznacza autorka, „program ten skierowany jest do uczniów klas VIII mających problemy z opanowaniem treści określonych w podstawie programowej z matematyki”. Treści te zostały dokładnie wskazane, podobnie jak cele ogólne i […]

Małgorzata Pol – Spotkanie z poezją

Co zachęci dzieci do czytania lektury? Z pewnością jej atrakcyjność, ale też przekonanie, że znajomość treści będzie podstawą ciekawej pracy i nauki połączonej z zabawą. Propozycję zajęć w klasie II, na których dzięki lekturze uczniowie nie tylko uczą się czytać, pisać i wypowiadać, ale także poznają świat i ćwiczą umiejętności matematyczne, doskonale się przy tym […]

Elżbieta Podbielska – Mapa narzędziem geografa

W dobie coraz częstszego wykorzystywania na lekcjach nowoczesnych środków dydaktycznych, nie można zapomnieć o tym, co jest podstawowym narzędziem w nauczaniu danego przedmiotu. Dla geografii jest nim mapa, o czym przypomina w swoim artykule Elżbieta Podbielska. Jak się okazuje, mapa króluje na lekcjach geografii w polskiej szkole od końca XIX wieku. Warto też sobie uświadomić, […]

Grzegorz Wilczyński – Zdalne nauczanie gry w szachy – cz. 1

W artykule Zdalne nauczanie gry w szachy – cz. 1 Grzegorz Wilczyński zachęca do korzystania z internetowych lekcji gry w szachy, prowadzonych przez dorosłych instruktorów, ale także przez dzieci, w tym czteroletnią Lilianę. Dzięki ciekawej wizualizacji, z nauczania tego chętnie skorzystają dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne oraz towarzyszący im rodzice. Drugą grupę polecanych zasobów internetowych stanowią […]

Grażyna Zawadzka – Czytajmy online

Coraz więcej osób czyta książki elektroniczne, dostępne online na platformach. My także zachęcamy Państwa do korzystania z tego wygodnego sposobu czytania. Oferujemy bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra, na której znajdą Państwo między innymi literaturę z zakresu dydaktyki i wychowania, poradniki, opracowania popularnonaukowe, reportaże, a także dobrą powieść. Grażyna Zawadzka wybrała dla Państwa kilka przykładowych, […]