Magdalena Krejpcio – Kalendarz misyjny 2023 rok

Grudzień to czas kupowania kalendarzy na następny rok. Kalendarz można też wydrukować bądź pobrać w formie elektronicznej na komputer lub urządzenie mobilne. Chętnym do skorzystania z drugiej lub trzeciej możliwości proponujemy kalendarz misyjny, przygotowany przez dr Magdalenę Krejpcio. Ilustrowany jest pracami plastycznymi  wykonanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak podczas szkolnego konkursu misyjnego. Zachęcamy do skorzystania z tego wyjątkowego kalendarza.

Magdalena Krejpcio – doktor teologii o specjalizacji misjologia. Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka dwóch publikacji w „Annales Misiologici Posnanienses” oraz artykułów opublikowanych w dwumiesięczniku „Misje Dzisiaj” i miesięczniku „Martyria”. Obecnie nauczyciel religii w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.
Magdalena Krejpcio Kalendarz misyjny 2023 rok

Pobierz kalendarz