Zapraszamy 21 września na konferencję “Edukacja Medialna z eTwinning” pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego na bezpłatną regionalną konferencję warsztatową pt. “Edukacja Medialna z eTwinning” pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Konferencja obędzie się 21 września 2021 r. w godzinach 15:00 – 18:15 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Termin rejestracji na konferencję upływa 19 września […]

Stanisław Lem – patron roku 2021

Stanisław Lem „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały Sejmu […]

Kardynał Stefan Wyszyński – patron roku 2021

Kardynał Stefan Wyszyński Kapelan w czasie Powstania Warszawskiego, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła katolickiego w okresie Polski Ludowej. Ze względu na liczne zasługi po śmierci nazywany przez Polaków Prymasem Tysiąclecia. Sejm i Senat RP, wyrażając pamięć, szacunek i uznanie dla życia i dokonań Prymasa Tysiąclecia, mianował go patronem roku 2021. Rok 2021 – to […]

Trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

Wszystkich posiadających szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2020/2021, zapraszamy do składania wniosków o stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski będą przyjmowane do 8 października 2021 r. Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w […]

Uwaga! NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach serdecznie zaprasza na spotkanie z twórcami koncepcji egzaminu maturalnego w Formule 2023, współautorami informatorów maturalnych z języka polskiego oraz matematyki, pracownikami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 7 października 2021 r. o godzinie 16.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B odbędą się trzygodzinne zajęcia poświęcone nowemu egzaminowi […]

Konferencja warsztatowa “Edukacja Medialna z eTwinning”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego na bezpłatną regionalną konferencję warsztatową pt. “Edukacja Medialna z eTwinning” pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się ze sposobami na przygotowanie uczniów do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru mediów oraz poznają bezpłatne narzędzia TIK do […]

Narodowe Czytanie 2021

W sobotę 4 września 2021 roku odbędzie się kolejne Narodowe Czytanie. Lekturą jubileuszowej 10. edycji wydarzenia będzie Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Narodowe Czytanie jest organizowane przez Prezydenta RP od 2012 roku. Ma ono zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. Szczegóły akcji zostały podane na stronie prezydent.pl Z biblioteki cyfrowej polona.pl, bez konieczności logowania, można pobrać […]

Nasz nowy Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na I semestr roku szkolnego 2021/2022. Zaczynamy kolejny rok szkolny z nadzieją na dominację edukacji stacjonarnej i rychły koniec pandemii. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach konsekwentnie wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, oferując tematykę […]

PODLASKA WIECZORYNKA EDUKACYJNA – edycja IV

Szanowni Państwo! Zapraszamy na IV Podlaską Wieczorynkę Edukacyjną, w czasie której spróbujemy poszukać odpowiedzi na aktualne pytanie: Jak rozsądnie korzystać z priorytetów MEiN? Podczas spotkania wystąpią podlascy nauczyciele, edukatorzy i pasjonaci edukacji oraz goście – Dawid Łasiński znany jako Pan Belfer i Maciej Perfuński – super tata (www.supertata.tv.) Wydarzenie odbędzie się na platformie ZOOM, 3 […]

Ostatni dzień wakacji w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach

31 sierpnia 2021 roku był ostatnim dniem wakacji dla uczniów, ale nie dla większości nauczycieli. W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach swój czas poświęcili na przypomnienie zagadnień związanych z ocenianiem i refleksje nad tym procesem, poznali także sposoby udzielania informacji zwrotnej, monitorowania umiejętności uczniów i […]