Grzegorz Kalejta – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dzięki inicjatywie Polski 20 listopada 1989 roku została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencja o prawach dziecka. Rocznica tego wydarzenia obchodzona jest jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a obchodom patronuje UNICEF. Jak one mogą przebiegać w szkole oraz jakie aktywności proponowane są przez pomysłodawców wydarzenia dowiemy się z relacji Grzegorza Kalejty – opiekuna Szkolnego Klubu UNICEF w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach. Zapraszamy do lektury.

Grzegorz Kalejta – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauczania religii w szkole.
Grzegorz Kalejta – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Pobierz artykuł