Godziny konsultacji telefonicznych i meilowych

Jan Bielecki

w każdy piątek, w godzinach 8.00 – 12.00
Centrum Edukacji Nauczyciel w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, pokój nr 1, parter

e-mail: jan.bielecki@cen.suwalki.pl
nr tel. do kontaktów: 87 5670328 wew. 213

Joanna Kalejta

w każdą środę, w godzinach 14.00 – 17.00
Centrum Edukacji Nauczyciel w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, pokój nr 13, parter

e-mail: joanna.kalejta@cen.suwalki.pl
nr tel. do kontaktów: 87 5670328 wew. 116