Jarosław Schabieński – Jan Paweł II a „Solidarność” – od powstania do III Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny

W rozważaniach dr. Jarosława Schabieńskiego powraca temat „Solidarności”, ale już nie lokalnej, tylko jako wartości chrześcijańskiej, która w latach 80. XX wieku na gruncie polskim stała się spoiwem społecznym w moralnej walce z systemem komunistycznym. Ogromną rolę odegrał w tym dziele Jan Paweł II – papież Polak, który nigdy nie zapomniał o swojej Ojczyźnie i rodakach. Prześledźmy ten ważny proces, przystępnie opisany w poniższym artykule.

Jarosław Schabieński – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, autor i współautor kilkunastu pozycji metodycznych z historii oraz z wiedzy o społeczeństwie i samorządności uczniowskiej, a także książek oraz artykułów z historii XX wieku Polski północno-wschodniej. W 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty.

dr Jarosław Schabieński Jan Paweł II a „Solidarność” – od powstania do III Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny

Pobierz artykuł