Lidia Kłoczko – Ocena pracy nauczyciela

W obecnym roku szkolnym dyrektorzy szkół i placówek oświatowych stanęli przed zadaniem zastąpienia oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego oceną pracy na podstawie szczegółowych kryteriów tej oceny. Jak zalecenia aktów prawnych wprowadzić w życie prezentuje w swoim artykule Lidia Kłoczko. Zachęcamy do lektury tych przydatnych wskazówek.

Lidia Kłoczkodyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, planowania dydaktycznego, oceniania i analizy wyników egzaminacyjnych, metod pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz awansu zawodowego nauczycieli.
Lidia Kłoczko – Ocena pracy nauczyciela

Pobierz artykuł