Małgorzata Pol – Zajęcia związane z lekturą klasy II – Hugh Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

Co zachęci dzieci do czytania lektury? Z pewnością jej atrakcyjność, ale też przekonanie, że znajomość treści będzie podstawą ciekawej pracy i nauki połączonej z zabawą. Propozycję zajęć w klasie II, na których dzięki lekturze uczniowie nie tylko uczą się czytać, pisać i wypowiadać, ale także poznają świat i ćwiczą umiejętności matematyczne, doskonale się przy tym […]

Alicja Sulima – Scenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej – Kolejność wykonywania działań

Najpierw Matematyczny Asie Wykonuj działania w nawiasie… Nie tylko ta rymowanka pomaga uczniom klasy czwartej zapamiętać kolejność wykonywania działań arytmetycznych. Ich uwagę i emocje angażuje także nietypowa sytuacja: wyrażenie arytmetyczne wielodziałaniowe jest przedstawiane jako pociąg. Ciekawym pomysłem na lekcję matematyki dzieli się Alicja Sulima. Zachęcamy do skorzystania. Alicja Sulima – nauczyciel doradca metodyczny matematyki w […]

Alicja Sulima – Rola wyobraźni przestrzennej w kształtowaniu pojęć geometrycznych

Przestrzeń jest czymś ciekawym i fascynującym – pisze Alicja Sulima – i twierdzi: zajęcia szkolne (lekcje geometrii) sprzyjają kształtowaniu myślenia przestrzennego. Wskazuje także działania nauczyciela matematyki prowadzące do rozwijania wyobraźni przestrzennej uczniów. Zapraszamy do lektury artykułu. Alicja Sulima – nauczyciel doradca metodyczny matematyki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr […]

Dorota Koncewicz – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – jak ją polubić, planować, prowadzić…

Przedszkola, szkoły i placówki zobowiązane są do organizowania potrzebującym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracy związanej z organizacją, udzielaniem i dokumentowaniem tej pomocy jest niezwykle dużo. Jak ją polubić, planować i prowadzić radzi w zamieszczonym artykule Dorota Koncewicz. Dorota Koncewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem […]

Andrzej Matusiewicz – Innowacje pedagogiczne – formalności krok po kroku

„Od 1 września 2017 roku innowacyjność stała się integralnym elementem działalności szkoły/placówki i została wpisana do ustawy. Tak więc szkoła/placówka prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i innowacyjną” – pisze Andrzej Matusiewicz, a następnie przedstawia kolejne działania nauczyciela prowadzące do opracowania i wdrożenia innowacji. Określa też, jakie kroki, związane z działalnością innowacyjną, należy podjąć w szkole […]

Jadwiga Krzyżewska – Wielkanoc

Ze Świętami Wielkanocnymi związanych jest wiele zwyczajów, obrzędów, tradycji. Czy znamy je wszystkie? Jest to mało prawdopodobne, ponieważ wiele pochodzi z innych regionów Polski. W ich poznaniu pomoże nam propozycja Jadwigi Krzyżewskiej. Autorka ta przybliża nam także wierzenia, tradycje i przekazy dotyczące jajek – zarówno starożytne, jak i późniejsze. Na deser proponuje atrakcyjny pomysł na […]

Edyta Skrodzka – Trening umiejętności społecznych jako forma wspomagania ucznia podczas całego procesu dydaktycznego

Aby sprawnie funkcjonować w dzisiejszym świecie, oprócz wiedzy merytorycznej niezwykle istotne jest posiadanie umiejętności społecznych. To one pozwalają nam w pełni uczestniczyć w relacjach z innymi ludźmi. Od dzieciństwa w sposób naturalny ćwiczymy te umiejętności w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym. Dużo trudniej mają osoby ze spektrum autyzmu. Zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym utrudniają im nawiązywanie […]

Katarzyna Kleszczewska – Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego ucznia

Obecność w szkolnych klasach uczniów z zespołem Aspergera staje się coraz powszechniejsze. Wymagają oni od nauczycieli odrębnej uwagi, dostosowania metod nauczania, wzmacniania przekazu słownego obrazem itp. Katarzyna Kleszczewska, nauczycielka pracująca z uczniem z zespołem Aspergera, prezentuje opracowane przez siebie karty pracy wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny dziecka oraz przyswajanie treści matematycznych. Publikowane tu opracowanie przedstawiła na konferencji […]

Jolanta Kubrak – Grzeczność w języku: e-mail

Podobnie jak w grzeczności ogólnej, zasady savoir-vivre’u obowiązują także w posługiwaniu się językiem. Istotne jest to zwłaszcza w kontaktach służbowych i oficjalnych. Być może nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo język, jakim piszemy e-maile, określa nas samych. Jolanta Kubrak zachęca do refleksji nad tym, co może oznaczać sposób, w jaki witamy i […]

Justyna Bober – Odwrócić trzeba nie tylko klasę

Znana polskim nauczycielom, przynajmniej ze słyszenia, odwrócona lekcja znajduje coraz więcej zwolenników. Jej sprzymierzeńcami są powiększające się zasoby internetowe popularyzujące różne dziedziny nauki, wideolekcje z różnych przedmiotów, a także coraz wyższy poziom nauczycielskich umiejętności w posługiwaniu się komputerem. Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce wydaje się nieuniknione, ale jest też bardzo atrakcyjną dla uczniów możliwością uczenia […]