Joanna Kalejta – Reskilling i upskilling – wyzwania dla doradców zawodowych

Reskilling i upskilling – co to takiego? To pojęcia odnoszące się do wymagań rynku pracy, związane ze zmianą i podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Jak podkreśla autorka artykułu, dr Joanna Kalejta, to także nowy kierunek wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych w budowaniu ich ścieżek kariery zawodowej. Do lektury artykułu zachęcamy więc przede wszystkim doradców zawodowych, ale także osoby, których zmiany na rynku pracy w jakikolwiek sposób dotyczą.

Joanna Kalejta – dr nauk społecznych, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego, współpracy z pracodawcami, doradztwa zawodowego, marketingu, public relations,zarządzania firmą, zarządzania turystyką oraz pozyskiwania środków unijnych na działania edukacyjne. Jest trenerem Branżowych Symulacji Biznesowych „Revas”.
dr Joanna Kalejta – Reskilling i upskilling – wyzwania dla doradców zawodowych

Pobierz artykuł