Dariusz Racis – „Jesteś z nami” – dydaktyczna gra multimedialna nie tylko dla katechetów

Dariusz Racis, autor prezentowanej w poprzednim numerze „CENnych Wiadomości” multimedialnej gry planszowej, przygotował kolejną propozycję tego rodzaju gry. Plansza jest uniwersalna, bo chociaż opracowana została z myślą o lekcji religii, można ją wykorzystać na zajęciach różnych przedmiotów. Służy przede wszystkim do utrwalania wiadomości, a do tak atrakcyjnej powtórki uczniowie chętnie się przykładają. Zachęcamy do wykorzystania tego pomysłu na lekcjach własnych przedmiotów – zapewne już po wakacjach.

Dariusz Racis – nauczyciel (katecheta) pracujący w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak. W pracy z uczniami wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz stosuje metody związane z muzyką. Kształtuje także, poprzez sport, nawyki zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.
Dariusz Racis – „Jesteś z nami” – dydaktyczna gra multimedialna nie tylko dla katechetów

Pobierz artykuł