Anna Peza – W poszukiwaniu ukrytych dziecięcych talentów – czyli wzmacniaj, a nie etykietuj

Tuż przed wakacjami, czyli wolnym czasem, w którym można sobie wiele spraw przemyśleć, Anna Peza zaprasza do zastanowienia się nad rozwojem talentów uczniów i własnych dzieci. Czy te talenty dostrzegamy? Czy umiemy je wydobyć i wspierać ich rozwój? Czy nie zapodziała się gdzieś jeszcze etykieta, która przesłania prawdziwy potencjał dziecka? Zapraszamy do lektury tego refleksyjnego artykułu i cierpliwego odkrywania dziecięcych talentów.

Anna Peza – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego. Prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego, organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji społecznych oraz pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznie. Jest mediatorem, w tym edukatorem mediacji rówieśniczych.
Anna Peza – W poszukiwaniu ukrytych dziecięcych talentów – czyli wzmacniaj, a nie etykietuj

Pobierz artykuł