Anna Peza – „Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy”. Dlaczego warto przeczytać?

Soroczka to tradycyjna tunika ukraińska. Kiszone arbuzy zaciekawiają smakiem. Możemy je zobaczyć, a arbuzy także posmakować, na Ukrainie. Pisze o tym Katarzyna Łoza w książce „Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy”. Obok takich, nieco dla nas egzotycznych ukraińskich „elementów”, autorka opisuje także problemy i sprawy uniwersalne i bliskie Polakom. Do tej ciekawej lektury zachęca Anna Peza, która prowadziła spotkanie autorskie z Katarzyną Łozą. A po książkę, podpisaną przez autorkę, zapraszamy do naszej Biblioteki Pedagogicznej.

Anna Peza – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego. Prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego, organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji społecznych oraz pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznie. Jest mediatorem, w tym edukatorem mediacji rówieśniczych.
Anna Peza – „Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy”. Dlaczego warto przeczytać?

Pobierz artykuł

Okładka książki

Dedykacja