Andrzej Matusiewicz – Czy szkoły powinny mieć kodeksy etyczne? Konflikt interesów formą korupcji

Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w [jednostce] za nieetyczne? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga ustalenia wewnątrz jednostki, a w naszym przypadku – szkoły, jakiegoś zestawu obowiązujących wartości etycznych – pisze Andrzej Matusiewicz w artykule „Czy szkoły powinny mieć kodeksy etyczne? Konflikt interesów formą korupcji”. Odpowiadając na pytanie postawione w pierwszej części […]

Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część III

W ostatniej części cyklu „Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna?” Lidia Kłoczko omawia bardzo ważny etap ewaluacji, którym jest zbieranie i analiza danych. Od tego, jak podejdziemy do tych czynności, zależy wynik całego badania, a także wnioski stwierdzające stan w przedmiocie ewaluacji oraz rekomendacje służące rozwojowi szkoły lub placówki. Praktyka pokazuje, […]

Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część II

Respondentami w szkolnej ewaluacji wewnętrznej są uczniowie, także ci najmłodsi, a w przedszkolach – kilkuletni podopieczni tych placówek. W jaki sposób zdobyć odpowiedzi na poważne pytania badawcze od tych grup? Dostosowanymi do ich wieku metodami i technikami ewaluacyjnymi. Metody inne niż ankieta, wywiad i obserwacja można także zastosować pozyskując potrzebne informacje od rodziców i nauczycieli. […]

Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część I

Czy istnieje „receptura na wykonanie ewaluacji”? Oczywiście! Podaje ją Lidia Kłoczko w prezentowanym artykule „Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna?”. Na postawione w tytule pytanie autorka bardzo dokładnie i w uporządkowany sposób odpowiada. Przywołuje definicje ewaluacji, analizuje je, po czym w bardzo merytoryczny, a jednocześnie przystępny sposób ukazuje cały proces. Z […]

Jarosław Cezary Słabiński – Jak możemy przygotować szkołę do zdalnego nauczania?

Nauczanie zdalne nie zakończyło się wraz z ubiegłym rokiem szkolnym – to wiemy na pewno. Że jego prowadzenie przysparzało niemało kłopotów, też wiemy. Teraz, bogatsi o wiosenne doświadczenia, przygotowujemy się do tej formy pracy. Warto, by szkoła wybrała jedną platformę, z której będą korzystać nauczyciele i uczniowie oraz ich rodzice. I oczywiście dyrektor szkoły. Tą […]

Lidia Kłoczko – Rozwój zawodowy a formy wsparcia i współpracy

„Czym jest rozwój zawodowy?” – tym pytaniem Lidia Kłoczko rozpoczyna swoje rozważania dotyczące rozwoju oraz form jego wsparcia. Wskazuje, że zarówno rozwój zawodowy dyrektora szkoły, jak i nauczycieli „może być wspierany na wiele sposobów” i kilka z nich omawia. Takie wsparcie okazuje się bardzo przydatne w sytuacji nowego doświadczenia, jakim niewątpliwie jest zdalne nauczanie. W […]

Jarosław Cezary Słabiński – Organizacja wycieczek szkolnych – zadania dyrektora

Wśród wielu regulacji obowiązujących w szkole muszą być także te dotyczące organizacji wycieczek szkolnych. Wynikają one z przepisów prawa. Jakie formy przybierają organizowane w szkole krajoznawstwo i turystyka oraz związane z nimi zadania dyrektora przedstawia w zamieszczonym artykule Jarosław Cezary Słabiński. Przypomina także, jakie obowiązkowe dokumenty należy przygotować przed wyjazdem z uczniami oraz podaje wykaz […]

Andrzej Matusiewicz – Innowacje pedagogiczne – formalności krok po kroku

„Od 1 września 2017 roku innowacyjność stała się integralnym elementem działalności szkoły/placówki i została wpisana do ustawy. Tak więc szkoła/placówka prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i innowacyjną” – pisze Andrzej Matusiewicz, a następnie przedstawia kolejne działania nauczyciela prowadzące do opracowania i wdrożenia innowacji. Określa też, jakie kroki, związane z działalnością innowacyjną, należy podjąć w szkole […]

Andrzej Matusiewicz – Głosowanie jawne i tajne w regulaminach rad pedagogicznych

Organizację i przebieg posiedzeń rady pedagogicznej opisuje jej regulamin. Szczególnie istotny jest tryb podejmowania przez radę pedagogiczną uchwał. Andrzej Matusiewicz w poniższym artykule wyjaśnia, jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie, by uchwała została podjęta w sposób zgodny z prawem i podaje propozycje takich zapisów. Andrzej Matusiewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w […]

Lidia Kłoczko – Kompleksowe, zewnętrzne, procesowe… czyli jakie?

„Kompleksowe, zewnętrzne, procesowe… czyli jakie?” Prowadzone od kilku lat wspomaganie rozwoju szkół i placówek niejedno ma imię. Artykuł Lidii Kłoczko prezentuje istotę procesu, jego etapy oraz wskazywane przez uczestników efekty. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, oceniania osiągnięć uczniów, ewaluacji […]