Andrzej Matusiewicz – Mobbing w szkole – kilka uwag

[…] wyśmiewanie, przezywanie, rozpuszczanie plotek i obmawianie, publiczne komentowanie wypowiedzi (na lekcjach, na posiedzeniach rady pedagogicznej) – czym są? Mobbingiem, czyli przemocą stosowaną wobec osoby słabszej. Ale to tylko niewielka cząstka zachowań składających się na to niebezpieczne zjawisko. Problem mobbingu w szkole, jego przejawy i skutki przedstawia w swoim artykule Andrzej Matusiewicz. Zapraszamy do lektury […]

Lidia Kłoczko – Ocena pracy nauczyciela

W obecnym roku szkolnym dyrektorzy szkół i placówek oświatowych stanęli przed zadaniem zastąpienia oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego oceną pracy na podstawie szczegółowych kryteriów tej oceny. Jak zalecenia aktów prawnych wprowadzić w życie prezentuje w swoim artykule Lidia Kłoczko. Zachęcamy do lektury tych przydatnych wskazówek. Lidia Kłoczko – dyrektor […]

Joanna Kalejta – Erasmus Days 2022

Erasmus+ to program unijny, którego celem jest – jak przypomina Joanna Kalejta – wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Program rozwija się, dając nowe, bardzo atrakcyjne  możliwości projektobiorcom. Każda szkoła, uczelnia czy organizacja sportowa znajdzie w tym programie możliwości dla siebie. Jakie? Mogą je Państwo poznać, czytając poniższy […]

Joanna Kalejta – Fundusze europejskie dla placówek oświatowych

W latach 2021-2027 z funduszy europejskich ma trafić do Polski około 76 mld euro. Z tej kwoty ma być m.in. finansowany, adresowany do szkół i placówek oświatowych, program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS). Ze względu na położenie geograficzne naszego regionu, warto też zwrócić uwagę na program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Jakiego […]

Andrzej Matusiewicz – Czy szkoły powinny mieć kodeksy etyczne? Konflikt interesów formą korupcji

Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w [jednostce] za nieetyczne? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga ustalenia wewnątrz jednostki, a w naszym przypadku – szkoły, jakiegoś zestawu obowiązujących wartości etycznych – pisze Andrzej Matusiewicz w artykule „Czy szkoły powinny mieć kodeksy etyczne? Konflikt interesów formą korupcji”. Odpowiadając na pytanie postawione w pierwszej części […]

Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część III

W ostatniej części cyklu „Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna?” Lidia Kłoczko omawia bardzo ważny etap ewaluacji, którym jest zbieranie i analiza danych. Od tego, jak podejdziemy do tych czynności, zależy wynik całego badania, a także wnioski stwierdzające stan w przedmiocie ewaluacji oraz rekomendacje służące rozwojowi szkoły lub placówki. Praktyka pokazuje, […]

Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część II

Respondentami w szkolnej ewaluacji wewnętrznej są uczniowie, także ci najmłodsi, a w przedszkolach – kilkuletni podopieczni tych placówek. W jaki sposób zdobyć odpowiedzi na poważne pytania badawcze od tych grup? Dostosowanymi do ich wieku metodami i technikami ewaluacyjnymi. Metody inne niż ankieta, wywiad i obserwacja można także zastosować pozyskując potrzebne informacje od rodziców i nauczycieli. […]

Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część I

Czy istnieje „receptura na wykonanie ewaluacji”? Oczywiście! Podaje ją Lidia Kłoczko w prezentowanym artykule „Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna?”. Na postawione w tytule pytanie autorka bardzo dokładnie i w uporządkowany sposób odpowiada. Przywołuje definicje ewaluacji, analizuje je, po czym w bardzo merytoryczny, a jednocześnie przystępny sposób ukazuje cały proces. Z […]

Jarosław Cezary Słabiński – Jak możemy przygotować szkołę do zdalnego nauczania?

Nauczanie zdalne nie zakończyło się wraz z ubiegłym rokiem szkolnym – to wiemy na pewno. Że jego prowadzenie przysparzało niemało kłopotów, też wiemy. Teraz, bogatsi o wiosenne doświadczenia, przygotowujemy się do tej formy pracy. Warto, by szkoła wybrała jedną platformę, z której będą korzystać nauczyciele i uczniowie oraz ich rodzice. I oczywiście dyrektor szkoły. Tą […]

Lidia Kłoczko – Rozwój zawodowy a formy wsparcia i współpracy

„Czym jest rozwój zawodowy?” – tym pytaniem Lidia Kłoczko rozpoczyna swoje rozważania dotyczące rozwoju oraz form jego wsparcia. Wskazuje, że zarówno rozwój zawodowy dyrektora szkoły, jak i nauczycieli „może być wspierany na wiele sposobów” i kilka z nich omawia. Takie wsparcie okazuje się bardzo przydatne w sytuacji nowego doświadczenia, jakim niewątpliwie jest zdalne nauczanie. W […]