Lidia Kłoczko – Dlaczego nauczyciele nie lubią oceniania? Ocenianie w statutach szkolnych

Zgodnie z zapowiedzią, Lidia Kłoczko kontynuuje dzielenie się z Państwem swoimi przemyśleniami dotyczącymi oceniania wewnątrzszkolnego. W zamieszczonym artykule uwagę poświęca głównie formułowaniu wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Zachęcamy do zapoznania z zawartymi w nim wskazówkami i refleksjami. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie […]

Lidia Kłoczko – Dlaczego nauczyciele nie lubią oceniania?

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym jest „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”. By coś doskonalić, trzeba najpierw zdiagnozować stan istniejący i porównać go ze stanem oczekiwanym. Pomocny w tej pracy okaże się zapewne artykuł Lidii Kłoczko, do którego lektury zapraszamy i dyrektorów, […]

Andrzej Matusiewicz – Mobbing w szkole – kilka uwag

[…] wyśmiewanie, przezywanie, rozpuszczanie plotek i obmawianie, publiczne komentowanie wypowiedzi (na lekcjach, na posiedzeniach rady pedagogicznej) – czym są? Mobbingiem, czyli przemocą stosowaną wobec osoby słabszej. Ale to tylko niewielka cząstka zachowań składających się na to niebezpieczne zjawisko. Problem mobbingu w szkole, jego przejawy i skutki przedstawia w swoim artykule Andrzej Matusiewicz. Zapraszamy do lektury […]

Lidia Kłoczko – Ocena pracy nauczyciela

W obecnym roku szkolnym dyrektorzy szkół i placówek oświatowych stanęli przed zadaniem zastąpienia oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego oceną pracy na podstawie szczegółowych kryteriów tej oceny. Jak zalecenia aktów prawnych wprowadzić w życie prezentuje w swoim artykule Lidia Kłoczko. Zachęcamy do lektury tych przydatnych wskazówek. Lidia Kłoczko – dyrektor […]

Joanna Kalejta – Erasmus Days 2022

Erasmus+ to program unijny, którego celem jest – jak przypomina Joanna Kalejta – wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Program rozwija się, dając nowe, bardzo atrakcyjne  możliwości projektobiorcom. Każda szkoła, uczelnia czy organizacja sportowa znajdzie w tym programie możliwości dla siebie. Jakie? Mogą je Państwo poznać, czytając poniższy […]

Joanna Kalejta – Fundusze europejskie dla placówek oświatowych

W latach 2021-2027 z funduszy europejskich ma trafić do Polski około 76 mld euro. Z tej kwoty ma być m.in. finansowany, adresowany do szkół i placówek oświatowych, program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS). Ze względu na położenie geograficzne naszego regionu, warto też zwrócić uwagę na program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Jakiego […]

Andrzej Matusiewicz – Czy szkoły powinny mieć kodeksy etyczne? Konflikt interesów formą korupcji

Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w [jednostce] za nieetyczne? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga ustalenia wewnątrz jednostki, a w naszym przypadku – szkoły, jakiegoś zestawu obowiązujących wartości etycznych – pisze Andrzej Matusiewicz w artykule „Czy szkoły powinny mieć kodeksy etyczne? Konflikt interesów formą korupcji”. Odpowiadając na pytanie postawione w pierwszej części […]

Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część III

W ostatniej części cyklu „Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna?” Lidia Kłoczko omawia bardzo ważny etap ewaluacji, którym jest zbieranie i analiza danych. Od tego, jak podejdziemy do tych czynności, zależy wynik całego badania, a także wnioski stwierdzające stan w przedmiocie ewaluacji oraz rekomendacje służące rozwojowi szkoły lub placówki. Praktyka pokazuje, […]

Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część II

Respondentami w szkolnej ewaluacji wewnętrznej są uczniowie, także ci najmłodsi, a w przedszkolach – kilkuletni podopieczni tych placówek. W jaki sposób zdobyć odpowiedzi na poważne pytania badawcze od tych grup? Dostosowanymi do ich wieku metodami i technikami ewaluacyjnymi. Metody inne niż ankieta, wywiad i obserwacja można także zastosować pozyskując potrzebne informacje od rodziców i nauczycieli. […]

Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część I

Czy istnieje „receptura na wykonanie ewaluacji”? Oczywiście! Podaje ją Lidia Kłoczko w prezentowanym artykule „Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna?”. Na postawione w tytule pytanie autorka bardzo dokładnie i w uporządkowany sposób odpowiada. Przywołuje definicje ewaluacji, analizuje je, po czym w bardzo merytoryczny, a jednocześnie przystępny sposób ukazuje cały proces. Z […]