Lidia Kłoczko – Dlaczego nauczyciele nie lubią oceniania?

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym jest „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”. By coś doskonalić, trzeba najpierw zdiagnozować stan istniejący i porównać go ze stanem oczekiwanym. Pomocny w tej pracy okaże się zapewne artykuł Lidii Kłoczko, do którego lektury zapraszamy i dyrektorów, i nauczycieli.

Lidia Kłoczkodyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, planowania dydaktycznego, oceniania i analizy wyników egzaminacyjnych, metod pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz awansu zawodowego nauczycieli.
Lidia Kłoczko – Dlaczego nauczyciele nie lubią oceniania?

Pobierz artykuł