Andrzej Matusiewicz – Mobbing w szkole – kilka uwag

[…] wyśmiewanie, przezywanie, rozpuszczanie plotek i obmawianie, publiczne komentowanie wypowiedzi (na lekcjach, na posiedzeniach rady pedagogicznej) – czym są? Mobbingiem, czyli przemocą stosowaną wobec osoby słabszej. Ale to tylko niewielka cząstka zachowań składających się na to niebezpieczne zjawisko. Problem mobbingu w szkole, jego przejawy i skutki przedstawia w swoim artykule Andrzej Matusiewicz. Zapraszamy do lektury tego ważnego tekstu.

Andrzej Matusiewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania szkołą, a dla rad pedagogicznych oraz zainteresowanych nauczycieli szkolenia dotyczące statutu szkoły, innowacji pedagogicznych, promocji szkoły i budowania jej wizerunku, kodeksu etycznego, zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy samorządu uczniowskiego, dziejów oświaty i historii Suwalszczyzny. W roku 2019 otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty.
Andrzej Matusiewicz – Mobbing w szkole – kilka uwag

Pobierz artykuł