Lidia Kłoczko – Dlaczego nauczyciele nie lubią oceniania? Ocenianie w statutach szkolnych

Zgodnie z zapowiedzią, Lidia Kłoczko kontynuuje dzielenie się z Państwem swoimi przemyśleniami dotyczącymi oceniania wewnątrzszkolnego. W zamieszczonym artykule uwagę poświęca głównie formułowaniu wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Zachęcamy do zapoznania z zawartymi w nim wskazówkami i refleksjami.

Lidia Kłoczkodyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, planowania dydaktycznego, oceniania i analizy wyników egzaminacyjnych, metod pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz awansu zawodowego nauczycieli.
Lidia Kłoczko – Dlaczego nauczyciele nie lubią oceniania? Ocenianie w statutach szkolnych

Pobierz artykuł