Anna Peza – Edukacja szyta na miarę XXI wieku, czyli jaka?

Architekt wirtualnych światów, osobisty kustosz pamięci, traffic manager, etyczny haker, trener robotów – cóż to za określenia? To zawody przyszłości, do których wykonywania szkoła XXI wieku musi przygotować młodych ludzi. Czy edukacja w obecnym kształcie jest w stanie to zrobić? Nad tym problemem zastanawia się w zamieszczonym artykule Anna Peza i dochodzi do pewnych wniosków. Jakich? Przeczytajmy.

Anna Peza – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego. Prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego, organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji społecznych oraz pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznie. Jest mediatorem, w tym edukatorem mediacji rówieśniczych.
Anna Peza – Edukacja szyta na miarę XXI wieku, czyli jaka?

Pobierz artykuł