Jarosław Schabieński – „Solidarność” na Suwalszczyźnie w latach 1980–1983

Grudzień jest dla Polaków miesiącem pamięci o traumatycznych wydarzeniach w czasach PRL – najpierw w Gdańsku 1970 roku, a 11 lat później w całym kraju, objętym 13 grudnia 1981 roku stanem wojennym. Próbowano wówczas zniszczyć rodzący się od 1980 roku ruch związkowy – NSZZ „Solidarność”. Działaniom takim poddane zostały także solidarnościowe struktury i ich działacze w Suwałkach. Jak wydarzenia lat 1980-1983 przebiegały na Suwalszczyźnie, przypomina w artykule „»Solidarność« na Suwalszczyźnie w latach 1981–1983” dr Jarosław Schabieński. Zapraszamy do lektury.

Jarosław Schabieńskinauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, autor i współautor kilkunastu pozycji metodycznych z historii oraz z wiedzy o społeczeństwie i samorządności uczniowskiej, a także książek oraz artykułów z historii XX wieku Polski północno-wschodniej. W 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty.

dr Jarosław Schabieński „Solidarność” na Suwalszczyźnie w latach 1980–1983

Pobierz artykuł