Grażyna Safianowska – Scenariusz lekcji historii dla IV klasy integracyjnej szkoły podstawowej (zdalnej lub stacjonarnej)

Józef Piłsudski i odzyskanie przez Polskę niepodległości to temat lekcji historii w klasie IV szkoły podstawowej, którą proponuje Grażyna Safianowska. Lekcja ta może zostać przeprowadzona w klasie integracyjnej, stacjonarnie lub zdalnie. Bogaty materiał ilustracyjny z pewnością pomoże uczniom zrozumieć temat. Zapraszamy do skorzystania. Grażyna Safianowska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i […]

Grażyna Bogdanowicz – Scenariusz lekcji języka francuskiego utrwalającej słownictwo uczniów klas I–II szkoły ponadpodstawowej

Czy uczniowie lubią mechanicznie „zakuwać” nowe słówka z języka obcego? Raczej nie i nie ma takiej potrzeby. O wiele ciekawsza jest ich nauka, jeśli wiąże się z ciekawą sytuacją, działa na wyobraźnię i emocje. Przykład takiego atrakcyjnego nauczania nowego słownictwa, z wykorzystaniem dzieła malarza impresjonisty, przygotowała Grażyna Bogdanowicz. Prezentowana propozycja lekcji utrwalającej poznane wcześniej słowa […]

Wioletta Zyskowska – Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej dla uczniów klas II–III szkoły podstawowej

Aby poprawnie i sprawnie posługiwać się językiem polskim, potrzebna jest znajomość części mowy oraz funkcji, jakie pełnią w zdaniach. Wiedzę tę uczniowie zaczynają zdobywać już w pierwszych latach swojej edukacji. By chętnie i skutecznie ją przyswajali, należy podawać ją i utrwalać w atrakcyjny sposób. Jak można to zrobić pokazuje Wioletta Zyskowska w prezentowanym scenariuszu zajęć […]

Barbara Chrzanowska – Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych z wykorzystaniem narzędzi TIK w grupie 4-5-latków

Technologie informacyjno-komunikacyjne na stałe zagościły we współczesnej szkole. Z łatwością można je wykorzystywać już w edukacji dzieci przedszkolnych poprzez wprowadzenie ćwiczeń interaktywnych, gier i zabaw. Przykład takich „TIK-owych” zajęć, prowadzonych w grupie 4-5 latków, prezentuje Barbara Chrzanowska. Zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą propozycją i wykorzystania jej w pracy z dziećmi. Barbara Chrzanowska – […]

Zyta Boćwińska – Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Kiedy mogę, a kiedy nie mogę się przytulić, czyli jak nawiązywać serdeczny kontakt z innymi

Kolejne, proponowane przez Zytę Boćwińską zajęcia czytelnicze adresowane do młodszych dzieci, są okazją do pracy wychowawczej dotyczącej delikatnej materii uczuć. Dzieci uczą się ich wyrażania, szacunku do drugiej osoby i samego siebie, a także nawiązywania serdecznego kontaktu z koleżankami i kolegami. Pomagają im w tym prowadzone przez nauczyciela zabawy oraz historia sympatycznego jeżyka. Zachęcamy do […]

Katarzyna Nowakowska-Wojewnik – Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie V szkoły podstawowej

I’m taking a photo, czyli ‘robię zdjęcie’ to początek tematu lekcji języka angielskiego w klasie V, podczas której uczniowie uczą się prawidłowo stosować czas Present Continuous w zdaniach twierdzących i przeczących. Zajęcia wartko płyną dzięki wykorzystaniu przez nauczyciela atrakcyjnych środków dydaktycznych oraz zastosowaniu różnorodnej formy pracy uczniów. Zachęcamy nauczycieli języka angielskiego do skorzystania z prezentowanej propozycji […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VII (lub VIII) szkoły podstawowej – Chrześcijanie kontra poganie w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”

Chrześcijanie kontra poganie w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” to kolejny scenariusz lekcji języka polskiego opracowany przez Teresę Zaforymską z myślą o zajęciach zdalnych. Lekcję tę można także przeprowadzić pracując stacjonarnie, ponieważ proponowane ćwiczenia interaktywne uczniowie mogą wykonać w klasie. Zapraszamy nauczycieli języka polskiego do lektury scenariusza i jego wykorzystania w pracy z uczniami. Teresa […]

Katarzyna Romanowska – „Ukryta baśń” – scenariusz zajęć czytelniczych z elementami kodowania dla dzieci przedszkolnych

„Ukryta baśń” to druga propozycja Katarzyny Romanowskiej w cyklu „Zakodowane baśnie”. Adresowana jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, ponieważ prezentowany scenariusz został opracowany z myślą o najmłodszych. Podczas tych zajęć dzieci rozwiązują zadania z elementami kodowania, ucząc się przy tym logicznego i kreatywnego myślenia, a przy okazji ćwicząc się w cierpliwości i wytrwałości. Zachęcamy do skorzystania […]

Zyta Boćwińska – Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Bądź jak Petra, czyli o tym, jak oswoić lęk przed zmianą

Zajęcia czytelnicze mają ogromny potencjał wychowawczy – uczą właściwych postaw, zachęcają do refleksji nad własnym postępowaniem, uwrażliwiają na potrzeby innych. Prowadząc zajęcia na podstawie zamieszczonego poniżej scenariusza autorstwa Zyty Boćwińskiej nauczyciel może m.in. zmniejszyć lęk dzieci przed zmianą, rozwijać w nich świadomość własnych możliwości i kreatywność. Zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą propozycją i […]

Zyta Boćwińska – “Urodziny Marysi”, czyli o pewnym spotkaniu w Suwałkach. Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej

Jeśli w Roku Marii Konopnickiej temat zajęć czytelniczych brzmi „Urodziny Marysi”, to raczej nietrudno się domyślić, czyje to urodziny. Dzieci podczas tych zajęć poznają autorkę książki „O krasnoludkach i sierotce Marysi” oraz miejsca w Suwałkach poświęcone pamięci poetki. Nie może zabraknąć tu szlaku turystycznego „Krasnoludki są na świecie” i jego bohaterów, sfotografowanych przez autorkę scenariusza […]