Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI – Uwaga na frazeologizmy – utrwalenie wiadomości o frazeologii

„Uczeń objaśnia znaczenia związków frazeologicznych, poprawnie używa frazeologizmów” to tylko niektóre cele lekcji języka polskiego proponowanej przez Teresę Zaforymską. Scenariusz przewidziany jest do realizacji w klasie VI, ale właściwe rozumienie i poprawne stosowanie frazeologizmów to umiejętność przydatna wszystkim. Zapraszamy do lektury i wykorzystania scenariusza w pracy z uczniami. Teresa Zaforymska – nauczyciel doradca metodyczny języka […]

Barbara Jursza – Scenariusz lekcji matematyki w klasie VII – Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działań na potęgach i pierwiastkach

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działań na potęgach i pierwiastkach to temat lekcji matematyki w klasie VII, której scenariusz przygotowała Barbara Jursza. Podczas tej lekcji uczniowie w grupach powtarzają i utrwalają umiejętność wykonywania działań na pierwiastkach i potęgach, ćwicząc przy tym swoją wytrwałość i systematyczność. Lekcję uatrakcyjnia gra Bingo matematyczne, która – jak podkreśla autorka […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie VI – Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy

Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy to temat ciekawy. Pozwala na podróże, chociażby po mapie. Na lekcji geografii uczniowie klasy VI poznają położenie Europy, jej linię brzegową i ukształtowanie powierzchni. Uczą się w atrakcyjny sposób, ponieważ dzięki zastosowaniu metody stolików zadaniowych sami zdobywają potrzebne informacje. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją Elżbiety Podbielskiej. Elżbieta Podbielska – […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV – Poznajemy zależności pokarmowe pomiędzy organizmami

Jak uczniowie klasy IV mogą poznać zależności pokarmowe między organizmami? Na przykład uczestnicząc w inscenizacji „Jak żyje las”. Przy okazji utrwalają związane z tematem lekcji pojęcia: producenci, konsumenci, destruenci i rolę tych organizmów w łańcuchu pokarmowym. Taką lekcję prezentuje Elżbieta Podbielska. Nauczycieli przyrody zapraszamy do skorzystania z tej propozycji dydaktycznej. Elżbieta Podbielska – nauczyciel doradca […]

Olga Kłoczko – Stworzenie świata

Przygotowany przez Olgę Kłoczko scenariusz inscenizacji „Stworzenie świata” adresowany jest do dzieci z klas „0” i I-III i stanowi propozycję na Dzień Głośnego Czytania, chociaż aktualny jest w każdym czasie. Odnalezienie swoich kwestii ułatwi „aktorom” wprowadzenie kolorów do tekstu. Scenariusz skonstruowany jest w taki sposób, by w spektaklu brała udział także publiczność, co pozwala zaangażować […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VIII – Czego uczy nas przypowieść „O synu marnotrawnym”?

W podstawie programowej języka polskiego dla klas IV-VI z 2017 roku jako jeden z gatunków literackich, który uczeń ma rozpoznać i wskazać jego cechy gatunkowe, wymieniona została przypowieść, a „wybrane przypowieści ewangeliczne” zostały wskazane jako lektury obowiązkowe. Teresa Zaforymska prezentuje propozycję lekcji w klasie VIII (w której realizowana jest „stara” podstawa programowa) poświęconej Przypowieści o […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VII – „Poznać po mowie, co, kto ma w głowie”

W opublikowanych w poprzednim numerze „CENnych Wiadomości” Refleksjach nad pracą polonisty Teresa Zaforymska zwróciła uwagę na konieczność pracy nauczyciela ukierunkowanej na sprawne i poprawne posługiwanie się uczniów językiem ojczystym oraz systematyczne wzbogacanie ich słownictwa. W prezentowanym scenariuszu lekcji języka polskiego w klasie VII podaje przykład takiej pracy. To ciekawa propozycja dla polonistów, ale być może […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej – Małe i duże strachy

Katarzyna Romanowska w kolejnym scenariuszu zajęć czytelniczych prezentuje, jak można u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych kształtować umiejętność rozpoznawania uczuć własnych i innych osób oraz nazywać emocje związane ze strachem. Ponadto, dzieci ucząc się od siebie nawzajem, poznają sposoby pokonywania strachu oraz niewerbalnie wyrażają swoje emocje. Trudne zagadnienie, dzięki przedstawieniu go w przystępnej dla dzieci formie […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz zajęć terenowych z geografii – Na mapie i w terenie – zajęcia praktyczne z geografii

Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, a następnie formułowanie wniosków na podstawie uzyskanych w ten sposób danych to bardzo ważne umiejętności, wymagane w szkole, ale przede wszystkim przydatne w życiu. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można je kształtować podczas zajęć terenowych z geografii, realizowanych poza lekcją. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym scenariuszem zajęć pozalekcyjnych z […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie V szkoły podstawowej z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej

Do najważniejszych umiejętności wskazanych w preambule podstawy programowej dla szkoły podstawowej należy poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł. Kształtowanie tej umiejętności odbywa się na wszystkich przedmiotach. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można zapoznać uczniów ze źródłami wiedzy ze swego przedmiotu, bazując na zasobach biblioteki szkolnej. Zachęcamy do zainspirowania się zamieszczoną propozycją lekcji […]