Adrianna Rybak – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej

Czasownik to wymagająca część mowy. Lubi odmieniać się przez osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby, strony. Aby nauka o tym, zwłaszcza dla młodszych uczniów, nie była nużąca, warto sprawić, by wykonawcami czynności były ciekawe postaci. Na przykład Kajko i Kokosz, Jaga, Lubawa, Mirmił i Hegemon z komiksu Janusza Christy. Adrianna Rybak zaprasza do Mirmiłowa na powtórzenie […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI – Uwaga na frazeologizmy – utrwalenie wiadomości o frazeologii

„Uczeń objaśnia znaczenia związków frazeologicznych, poprawnie używa frazeologizmów” to tylko niektóre cele lekcji języka polskiego proponowanej przez Teresę Zaforymską. Scenariusz przewidziany jest do realizacji w klasie VI, ale właściwe rozumienie i poprawne stosowanie frazeologizmów to umiejętność przydatna wszystkim. Zapraszamy do lektury i wykorzystania scenariusza w pracy z uczniami. Teresa Zaforymska – nauczyciel doradca metodyczny języka […]

Barbara Jursza – Scenariusz lekcji matematyki w klasie VII – Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działań na potęgach i pierwiastkach

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działań na potęgach i pierwiastkach to temat lekcji matematyki w klasie VII, której scenariusz przygotowała Barbara Jursza. Podczas tej lekcji uczniowie w grupach powtarzają i utrwalają umiejętność wykonywania działań na pierwiastkach i potęgach, ćwicząc przy tym swoją wytrwałość i systematyczność. Lekcję uatrakcyjnia gra Bingo matematyczne, która – jak podkreśla autorka […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie VI – Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy

Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy to temat ciekawy. Pozwala na podróże, chociażby po mapie. Na lekcji geografii uczniowie klasy VI poznają położenie Europy, jej linię brzegową i ukształtowanie powierzchni. Uczą się w atrakcyjny sposób, ponieważ dzięki zastosowaniu metody stolików zadaniowych sami zdobywają potrzebne informacje. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją Elżbiety Podbielskiej. Elżbieta Podbielska – […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV – Poznajemy zależności pokarmowe pomiędzy organizmami

Jak uczniowie klasy IV mogą poznać zależności pokarmowe między organizmami? Na przykład uczestnicząc w inscenizacji „Jak żyje las”. Przy okazji utrwalają związane z tematem lekcji pojęcia: producenci, konsumenci, destruenci i rolę tych organizmów w łańcuchu pokarmowym. Taką lekcję prezentuje Elżbieta Podbielska. Nauczycieli przyrody zapraszamy do skorzystania z tej propozycji dydaktycznej. Elżbieta Podbielska – nauczyciel doradca […]

Olga Kłoczko – Stworzenie świata

Przygotowany przez Olgę Kłoczko scenariusz inscenizacji „Stworzenie świata” adresowany jest do dzieci z klas „0” i I-III i stanowi propozycję na Dzień Głośnego Czytania, chociaż aktualny jest w każdym czasie. Odnalezienie swoich kwestii ułatwi „aktorom” wprowadzenie kolorów do tekstu. Scenariusz skonstruowany jest w taki sposób, by w spektaklu brała udział także publiczność, co pozwala zaangażować […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VIII – Czego uczy nas przypowieść „O synu marnotrawnym”?

W podstawie programowej języka polskiego dla klas IV-VI z 2017 roku jako jeden z gatunków literackich, który uczeń ma rozpoznać i wskazać jego cechy gatunkowe, wymieniona została przypowieść, a „wybrane przypowieści ewangeliczne” zostały wskazane jako lektury obowiązkowe. Teresa Zaforymska prezentuje propozycję lekcji w klasie VIII (w której realizowana jest „stara” podstawa programowa) poświęconej Przypowieści o […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VII – „Poznać po mowie, co, kto ma w głowie”

W opublikowanych w poprzednim numerze „CENnych Wiadomości” Refleksjach nad pracą polonisty Teresa Zaforymska zwróciła uwagę na konieczność pracy nauczyciela ukierunkowanej na sprawne i poprawne posługiwanie się uczniów językiem ojczystym oraz systematyczne wzbogacanie ich słownictwa. W prezentowanym scenariuszu lekcji języka polskiego w klasie VII podaje przykład takiej pracy. To ciekawa propozycja dla polonistów, ale być może […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej – Małe i duże strachy

Katarzyna Romanowska w kolejnym scenariuszu zajęć czytelniczych prezentuje, jak można u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych kształtować umiejętność rozpoznawania uczuć własnych i innych osób oraz nazywać emocje związane ze strachem. Ponadto, dzieci ucząc się od siebie nawzajem, poznają sposoby pokonywania strachu oraz niewerbalnie wyrażają swoje emocje. Trudne zagadnienie, dzięki przedstawieniu go w przystępnej dla dzieci formie […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz zajęć terenowych z geografii – Na mapie i w terenie – zajęcia praktyczne z geografii

Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, a następnie formułowanie wniosków na podstawie uzyskanych w ten sposób danych to bardzo ważne umiejętności, wymagane w szkole, ale przede wszystkim przydatne w życiu. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można je kształtować podczas zajęć terenowych z geografii, realizowanych poza lekcją. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym scenariuszem zajęć pozalekcyjnych z […]