Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej – Małe i duże strachy

Katarzyna Romanowska w kolejnym scenariuszu zajęć czytelniczych prezentuje, jak można u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych kształtować umiejętność rozpoznawania uczuć własnych i innych osób oraz nazywać emocje związane ze strachem. Ponadto, dzieci ucząc się od siebie nawzajem, poznają sposoby pokonywania strachu oraz niewerbalnie wyrażają swoje emocje. Trudne zagadnienie, dzięki przedstawieniu go w przystępnej dla dzieci formie […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz zajęć terenowych z geografii – Na mapie i w terenie – zajęcia praktyczne z geografii

Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, a następnie formułowanie wniosków na podstawie uzyskanych w ten sposób danych to bardzo ważne umiejętności, wymagane w szkole, ale przede wszystkim przydatne w życiu. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można je kształtować podczas zajęć terenowych z geografii, realizowanych poza lekcją. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym scenariuszem zajęć pozalekcyjnych z […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie V szkoły podstawowej z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej

Do najważniejszych umiejętności wskazanych w preambule podstawy programowej dla szkoły podstawowej należy poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł. Kształtowanie tej umiejętności odbywa się na wszystkich przedmiotach. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można zapoznać uczniów ze źródłami wiedzy ze swego przedmiotu, bazując na zasobach biblioteki szkolnej. Zachęcamy do zainspirowania się zamieszczoną propozycją lekcji […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć bibliotecznych dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej – Dbamy o środowisko

Dbałość o środowisko to potrzeba naszych czasów. Kształtować u dzieci postawę poszanowania przyrody trzeba od najmłodszych lat. Jak można to robić w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej prezentuje Katarzyna Romanowska. Poprzez zabawę oraz ciekawą formę teatrzyku kamishibai dzieci uczą się dbać o otaczającą przyrodę oraz poznają zasady segregacji śmieci. Zachęcamy do skorzystania z zamieszczonej […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie VIII – Środowisko przyrodnicze Afryki

Środowisko przyrodnicze Afryki oraz zależności pomiędzy jego poszczególnymi elementami to tematyka lekcji geografii w klasie VIII. Elżbieta Podbielska proponuje, by uczniowie poznali te zagadnienia pracując m.in. metodą stolików zadaniowych. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym scenariuszem lekcji geografii Elżbieta Podbielska – nauczyciel doradca metodyczny geografii i przyrody w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka […]

Małgorzata Pol – Zajęcia związane z lekturą klasy II – Hugh Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

Co zachęci dzieci do czytania lektury? Z pewnością jej atrakcyjność, ale też przekonanie, że znajomość treści będzie podstawą ciekawej pracy i nauki połączonej z zabawą. Propozycję zajęć w klasie II, na których dzięki lekturze uczniowie nie tylko uczą się czytać, pisać i wypowiadać, ale także poznają świat i ćwiczą umiejętności matematyczne, doskonale się przy tym […]

Alicja Sulima – Scenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej – Kolejność wykonywania działań

Najpierw Matematyczny Asie Wykonuj działania w nawiasie… Nie tylko ta rymowanka pomaga uczniom klasy czwartej zapamiętać kolejność wykonywania działań arytmetycznych. Ich uwagę i emocje angażuje także nietypowa sytuacja: wyrażenie arytmetyczne wielodziałaniowe jest przedstawiane jako pociąg. Ciekawym pomysłem na lekcję matematyki dzieli się Alicja Sulima. Zachęcamy do skorzystania. Alicja Sulima – nauczyciel doradca metodyczny matematyki w […]

Adrianna Rybak – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej

Nauczenie ortografii jest niełatwą sztuką. Trzeba znaleźć ciekawe sposoby zainteresowania uczniów zasadami i ćwiczeniem poprawnej pisowni. Jednym z pomysłów jest oparcie ćwiczeń na ciekawej lekturze. Dzieli się nim z Państwem autorka prezentowanego scenariusza lekcji. Adrianna Rybak – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach. Uczenie języka […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć – O tym, że warto pomagać innym

Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych osób i uświadamianie konieczności niesienia im pomocy to jedno z najważniejszych zadań wychowawczych. Postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka trzeba kształtować u dzieci od najmłodszych lat. Należy też wdrażać je do analizy własnego postępowania wobec innych. Zajęcia ukierunkowane na te właśnie cele nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych

Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i zainteresowanie małych czytelników baśniami to główne cele zajęć czytelniczych, które proponuje Katarzyna Romanowska. Na zajęciach tych dzieci utrwalają znajomość klasycznych baśni, doskonale się przy tym bawiąc i aktywnie ucząc. Zamieszczony scenariusz jest propozycją adresowaną do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Katarzyna Romanowska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli […]