Justyna Bober – Appsmashing, czyli łączenie różnych programów

Od trzech lat Justyna Bober systematycznie, co kwartał, zapoznaje nas z kolejnymi narzędziami internetowymi, które można wykorzystać w pracy z uczniami. Nadszedł czas, by pokazać, jakie możliwości daje połączenie w pracy dwóch wybranych aplikacji. W prezentowanym artykule przeczytamy, jakie efekty przynosi „współpraca” Canvy z Wakeletem lub Book Creatorem, Wakeleta z Genially lub YouTube, czy Book Creatora z YouTube. Te wyjątkowe „zestawy” możemy wybierać według potrzeb. Zobaczmy, jak wykorzystać tę aplikacyjną współpracę.

Justyna Bober – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania uczniów do pracy. Tłumaczyła z języka angielskiego materiały zamieszczane na portalu Khan Academy. Jest ambasadorem programów Wakelet i Book Creator.
Justyna Bober – Appsmashing, czyli łączenie różnych programów

Pobierz artykuł