Szkolenie w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach

W piątek, 25 czerwca, po uroczystym zakończeniu roku szkolnego nauczyciele Szkoły Podstawowej w Raczkach, która od maja nosi imię św. Jana Pawła II, spotkali się na pierwszym szkoleniu stacjonarnym Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej realizowanym w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli […]

Szkolenie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

25 czerwca nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie rozdali świadectwa swoim uczniom i… rozpoczęli udział w szkoleniu Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Zajęcia […]

Rozpoczęcie szkoleń nauczycieli w ramach grantu

Od 26 maja 2021 r. rozpoczęliśmy szkolenia w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, w których uczestniczy 137 dyrektorów i nauczycieli z 8 szkół podstawowych i podstawowych: Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, […]

Zakończenie rekrutacji nauczycieli do naszego grantu

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do naszego grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem […]

Rekrutacja nauczycieli do udziału w grancie

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli, uprzejmie informujemy, że w otwartym konkursie grantowym w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” został przyznany grant dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na szkolenia i doradztwo dla nauczycieli […]