Szkolenie grantowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Szkolenie grantowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
Szkolenie stacjonarne 30 sierpnia 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach – to intensywna praca w grupach i indywidualna w powakacyjnej atmosferze nt. oceniania, monitorowania osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – w warunkach nauczania zdalnego.
Zajęcia prowadzili konsultanci Centrum – Danuta Moroz i Andrzej Staszczyk.
Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.