O wychowaniu w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym

W Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym, 24 maja 2023 r. odbyły się czterogodzinne zajęcia w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” poświęcone organizacji procesu kształcenia i wychowania w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym. Uczestnicy aktywnie zaangażowali się w ćwiczenia, a materiały prezentowane na szkoleniu uznali za przydatne. Jak stwierdzili,  chętnie wykorzystają i rozwiną […]

Szkolenie grantowe w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku

Zajęcia stacjonarne w Lipsku odbyły się w serdecznej i ciepłej atmosferze, nie tylko z powodu majowego upału, ale przede wszystkim ze względu na zaangażowanie uczestników w warsztaty. Starałyśmy się połączyć technologię z pracą na zasobach ludzkich i pracę zespołową z indywidualnym podejściem. Uczestnikom najbardziej podobały się pomysły na godzinę wychowawczą, ciekawe metody pracy, filmiki do […]

Organizacja procesu kształcenia i wychowania w Szczuczynie

23 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej w Szczuczynie odbyło się czterogodzinne szkolenie stacjonarne w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Tematyka spotkania: Organizacja procesu kształcenia i wychowania. Nauczyciele od początku spotkania bardzo aktywnie włączyli się w proces szkoleniowy. Wszystkie omawiane zagadnienia oceniali jako niezwykle potrzebne w pracy nauczyciela. Bardzo […]

O pracy wychowawczej w Szkole Podstawowej w Słobódce

23 maja w Szkole Podstawowej w Słobódce, uczestniczącej w grancie CEN „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”, odbyły się zajęcia dotyczące organizacji procesu kształcenia i wychowania (w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym). Zajęcia prowadzili dr Jarosław Schabieński i Grzegorz Kalejta. Część warsztatowa sprzyjała wzajemnej integracji i otwartości. Nauczyciele  angażowali się w ćwiczenia pozwalające m.in. lepiej […]

Cykl zajęć stacjonarnych w ramach grantu rozpoczęty w Szkole Podstawowej w Wąsoszu

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wąsoszu rozpoczęły cykl zajęć stacjonarnych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach grantu “Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Inauguracja zajęć przypadła w udziale dyrekcji Centrum – Lidii Kloczko i Jarosławowi Cezaremu Słabińskiemu. Nauczyciele podczas warsztatów pracowali nad metodami i formami oceniania w edukacji zdalnej, […]

Szkolenia w ramach grantu rozpoczęte

Od 18 kwietnia 2023 r. rozpoczęliśmy szkolenia w zakresie wspierania szkół w prowadzeniu edukacji zdalnej, w których uczestniczy 178 dyrektorów i nauczycieli z 7 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym, Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa […]

Zakończenie rekrutacji nauczycieli do naszego grantu “Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do naszego grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem […]

Rekrutacja nauczycieli do udziału w grancie “Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli, uprzejmie informujemy, że w otwartym konkursie grantowym w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” został przyznany grant dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na szkolenia i doradztwo dla nauczycieli […]

Zakończenie realizacji grantu

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zakończyło 30 listopada 2021 r. realizację grantu w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” . Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach grantu realizowanego przez nas od 1 maja […]

Spotkanie konsultacyjno-doradcze w Szkole Podstawowej w Wiżajnach

Wczoraj (9 listopada) w Szkole Podstawowej w Wiżajnach odbyło się w ramach grantu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pt. “Metoda projektu międzyprzedmiotowego w nauczaniu zdalnym – lokalne dziedzictwo kulturowe”. W czasie pracy warsztatowej […]