Szkolenie stacjonarne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach

Szkolenie stacjonarne 30 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach – to intensywna praca w wakacyjnej atmosferze: praca w grupach, karty Dixit, drzewo pasji nauczycieli, mapy myśli na temat współpracy, Mentimeter, Wordwall – tematy wychowawcze, współpraca z rodzicami, praca nad programem profilaktyczno-wychowawczym, modyfikacją programów nauczania i samokształcenie w […]

Kolejne szkolenie grantowe w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie

Z kolejnym szkoleniem w ramach grantu gościliśmy 29 czerwca 2021 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie, w ramach którego zabraliśmy nauczycieli na wyjątkowe godziny z wychowawcą. Spotkanie upłynęło w twórczej, aktywnej i miłej atmosferze. Nauczyciele z ogromnym zaangażowaniem brali udział w proponowanych aktywnościach i jak sami stwierdzili – […]

Pierwszy dzień wakacji…na szkoleniu w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

Jak nauczyciele spędzają pierwszy dzień wakacji? Na przykład uczestnicząc szkoleniu… Tak było 28 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach. Szkolenie Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej, tym razem dotyczące wychowania, realizowane było w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem […]

Szkolenie w obszarze wychowania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

W poniedziałek, 28 czerwca, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku uczestniczyli w pierwszym szkoleniu stacjonarnym Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej realizowanym w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Na spotkaniu atmosfera była równie gorąca, […]

Szkolenie stacjonarne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie

28 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze szkolenie stacjonarne pn. Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Bardzo miła już trochę wakacyjna atmosfera, […]

Szkolenie w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach

W piątek, 25 czerwca, po uroczystym zakończeniu roku szkolnego nauczyciele Szkoły Podstawowej w Raczkach, która od maja nosi imię św. Jana Pawła II, spotkali się na pierwszym szkoleniu stacjonarnym Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej realizowanym w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli […]

Szkolenie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

25 czerwca nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie rozdali świadectwa swoim uczniom i… rozpoczęli udział w szkoleniu Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Zajęcia […]

Rozpoczęcie szkoleń nauczycieli w ramach grantu

Od 26 maja 2021 r. rozpoczęliśmy szkolenia w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, w których uczestniczy 138 dyrektorów i nauczycieli z 8 szkół podstawowych i podstawowych: Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, […]

Zakończenie rekrutacji nauczycieli do naszego grantu

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do naszego grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Do udziału w szkoleniach oraz w konsultacjach i doradztwie zgłosiło się 138 dyrektorów i […]

Rekrutacja nauczycieli do udziału w grancie

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli, uprzejmie informujemy, że w otwartym konkursie grantowym w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” został przyznany grant dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na szkolenia i doradztwo dla nauczycieli […]