Drugi dzień warsztatów w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

25 sierpnia gościliśmy również w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Nauczyciele w drugim dniu warsztatów pracowali nad metodami i formami oceniania w edukacji zdalnej, dokonywali monitorowania postępów uczniów, uczyli się motywowania i przekazywania poprawnej informacji zwrotnej. Dodatkowo poznali zalety Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, dzięki której potrafią dobierać odpowiednie narzędzia do komunikacji i treści programowych […]

Szkolenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza

W dniu 25 sierpnia 2021 r. szkolenie stacjonarne w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza. Zajęcia poświęcone ocenianiu, monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz […]

Szkolenie grantowe w obszarze oceniania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie

Wakacje jeszcze trwają, ale nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie 24 sierpnia 2021 r. wzięli udział w szkoleniu stacjonarnym Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej w ramach naszego grantu. Dzisiejsze zajęcia poświęcone były ocenianiu, monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz poznaniu możliwości wykorzystania i tworzenia zasobów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Uczestnicy od […]

Wracamy po wakacjach – szkolenie w obszarze wychowania w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

Po 2 miesiącach wakacyjnej przerwy wznawiamy nasze szkolenia w ramach grantu. 24 sierpnia odbyło się szkolenie pn. Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Dotyczyło organizacji kształcenia i wychowania. Mimo jeszcze trwających wakacji panowały: bardzo miła atmosfera, duże zainteresowanie i skupienie na pracy. Podobały się wszystkie aktywności warsztatowe, […]

Nauczyciele Centrum uczestniczą w szkoleniu grantowym

Zespół nauczycieli Centrum również uczestniczy w szkoleniu w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Całe przedsięwzięcie koordynuje Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum, a zajęcia na szkoleniu prowadzi Jarosław Cezary Słabiński, który pełni funkcję lidera grantu. Kadra CEN bierze […]

Szkolenie stacjonarne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach

Szkolenie stacjonarne 30 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach – to intensywna praca w wakacyjnej atmosferze: praca w grupach, karty Dixit, drzewo pasji nauczycieli, mapy myśli na temat współpracy, Mentimeter, Wordwall – tematy wychowawcze, współpraca z rodzicami, praca nad programem profilaktyczno-wychowawczym, modyfikacją programów nauczania i samokształcenie w […]

Kolejne szkolenie grantowe w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie

Z kolejnym szkoleniem w ramach grantu gościliśmy 29 czerwca 2021 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie, w ramach którego zabraliśmy nauczycieli na wyjątkowe godziny z wychowawcą. Spotkanie upłynęło w twórczej, aktywnej i miłej atmosferze. Nauczyciele z ogromnym zaangażowaniem brali udział w proponowanych aktywnościach i jak sami stwierdzili – […]

Pierwszy dzień wakacji…na szkoleniu w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

Jak nauczyciele spędzają pierwszy dzień wakacji? Na przykład uczestnicząc szkoleniu… Tak było 28 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach. Szkolenie Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej, tym razem dotyczące wychowania, realizowane było w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem […]

Szkolenie w obszarze wychowania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

W poniedziałek, 28 czerwca, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku uczestniczyli w pierwszym szkoleniu stacjonarnym Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej realizowanym w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Na spotkaniu atmosfera była równie gorąca, […]

Szkolenie stacjonarne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie

28 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze szkolenie stacjonarne pn. Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Bardzo miła już trochę wakacyjna atmosfera, […]