O wychowaniu w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym

O wychowaniu w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym
W Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym, 24 maja 2023 r. odbyły się czterogodzinne zajęcia w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” poświęcone organizacji procesu kształcenia i wychowania w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym. Uczestnicy aktywnie zaangażowali się w ćwiczenia, a materiały prezentowane na szkoleniu uznali za przydatne. Jak stwierdzili,  chętnie wykorzystają i rozwiną omówione narzędzia i metody w swojej pracy wychowawczej, we współpracy w zespole i we współpracy z rodzicami.
Szkolenie prowadzili Grzegorz Kalejta i dr Jarosław Schabieński.

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.