Zakończenie realizacji grantu

Zakończenie realizacji grantu
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zakończyło 30 listopada 2021 r. realizację grantu w ramach projektu
„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” .
Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach grantu realizowanego przez nas od 1 maja do 30 listopada 2021 roku:
– zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie 18 nauczycieli kadry CEN w Suwałkach;
– zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy od 26 maja do 29 września 2021 r., w szkołach oraz online, osiem 25-godzinnych szkoleń dla 137 nauczycieli i dyrektorów:
– Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach,
– Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach,
– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie,
– Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku,
– Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak,
– Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach,
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
– II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie;
– zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy od 21 września do 29 listopada 2021 r. działania doradczo-konsultacyjno-szkoleniowe w ramach 8 sieci współpracy i samokształcenia dla 137 nauczycieli i dyrektorów ww. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które prowadziliśmy w szkołach oraz online;
– opracowaliśmy 4 pakiety materiałów dydaktycznych: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa klasy IV-VIII i szkoła ponadpodstawowa, których wersje ostateczne przesłaliśmy 30 listopada 2021 r. do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie;
– osiągnęliśmy 100% zakładanych wskaźników rezultatów i produktów.
Dziękujemy serdecznie Państwu Dyrektorom i Nauczycielom Szkół za efektywną współpracę z nami podczas realizacji grantu.
oprac. Jarosław Cezary Słabiński