O pracy wychowawczej w Szkole Podstawowej w Słobódce

O pracy wychowawczej w Szkole Podstawowej w Słobódce
23 maja w Szkole Podstawowej w Słobódce, uczestniczącej w grancie CEN „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”, odbyły się zajęcia dotyczące organizacji procesu kształcenia i wychowania (w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym). Zajęcia prowadzili dr Jarosław Schabieński i Grzegorz Kalejta.
Część warsztatowa sprzyjała wzajemnej integracji i otwartości. Nauczyciele  angażowali się w ćwiczenia pozwalające m.in. lepiej poznać samego siebie, swoje pasje i umiejętności. Wiele czasu podczas zajęć poświęcono organizacji pracy wychowawczej w edukacji zdalnej, współpracy z rodzicami czy też programowi wychowawczo-profilaktycznemu.
Uczestnicy, podsumowując zajęcia, wskazali wiele rzeczy, które uznali, za najistotniejsze tego dnia. Oto niektóre wypowiedzi: “miła atmosfera”, “techniki pracy”, “nowe metody pracy wychowawcy”, “teczka dobrych pomysłów”, “super fajne, mało spotykane na szkoleniach gry praktyczne”, “integracja, bardzo dobra atmosfera (…), przydatne techniki do pracy z uczniem.”

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.