Organizacja procesu kształcenia i wychowania w Szczuczynie

Organizacja procesu kształcenia i wychowania w Szczuczynie
23 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej w Szczuczynie odbyło się czterogodzinne szkolenie stacjonarne w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Tematyka spotkania: Organizacja procesu kształcenia i wychowania. Nauczyciele od początku spotkania bardzo aktywnie włączyli się w proces szkoleniowy. Wszystkie omawiane zagadnienia oceniali jako niezwykle potrzebne w pracy nauczyciela. Bardzo ambitnie podeszli do zagadnienia przybliżającego formy współpracy z rodzicami i procesu samokształcenia uczniów. W ankiecie ewaluacyjnej uczestniczy wysoko ocenili zarówno realizację celów, sposób prowadzenia zajęćjak również przydatność omawianych zagadnień w pracy.

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.