Organizacja procesu kształcenia i wychowania w Szkole Podstawowej w Wąsoszu

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wąsoszu uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Warsztaty poświęcone były organizacji procesu kształcenia i wychowania. Uczestnicy zostali zaproszeni na ciekawą lekcję wychowawczą, podczas której omawianie istotnych zagadnień w pracy wychowawczej przeplatało się z wieloma […]

Ocenianie w Szkole Podstawowej w Słobódce

25 maja br. był pracowitym dniem w Szkole Podstawowej w Słobódce. Uczniowie ósmych klas pisali trzecią część egzaminu ósmoklasisty, a nauczyciele uczestniczyli w ośmiogodzinnych warsztatach dotyczących oceniania pracy uczniów w procesie edukacji oraz wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Zajęcia były prowadzone przez Lidię Kłoczko i Andrzeja Staszczyka w ramach realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach […]

Zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej w Nowince

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince 25 maja 2023 r. miały miejsce czterogodzinne zajęcia w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” poświęcone organizacji procesu kształcenia i wychowania w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym. Uczestnicy potwierdzili, że materiały prezentowane na szkoleniu są bardzo przydatne, że chętnie wykorzystają pomysły i ćwiczenia na integrację […]

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów i wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie kształcenia w Szkole w Szczuczynie

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie w minioną środę uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Przedmiotem warsztatów było monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej oraz praktyczne wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie kształcenia. Zajęcia odbyły się we […]

Szkolenie grantowe w Szkole Podstawowej w Puńsku

24 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku odbyło się szkolenie, w którym wzięli udział wszyscy nauczyciele, tworząc serdeczną atmosferę i angażując się we wszystkie ćwiczenia podczas warsztatów. Uczestnikom szkolenia podobały się pomysły na prowadzenie godziny z wychowawcą, gry i ćwiczenia integrujące grupę oraz […]

O wychowaniu w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym

W Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym, 24 maja 2023 r. odbyły się czterogodzinne zajęcia w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” poświęcone organizacji procesu kształcenia i wychowania w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym. Uczestnicy aktywnie zaangażowali się w ćwiczenia, a materiały prezentowane na szkoleniu uznali za przydatne. Jak stwierdzili,  chętnie wykorzystają i rozwiną […]

Szkolenie grantowe w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku

Zajęcia stacjonarne w Lipsku odbyły się w serdecznej i ciepłej atmosferze, nie tylko z powodu majowego upału, ale przede wszystkim ze względu na zaangażowanie uczestników w warsztaty. Starałyśmy się połączyć technologię z pracą na zasobach ludzkich i pracę zespołową z indywidualnym podejściem. Uczestnikom najbardziej podobały się pomysły na godzinę wychowawczą, ciekawe metody pracy, filmiki do […]

Organizacja procesu kształcenia i wychowania w Szczuczynie

23 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej w Szczuczynie odbyło się czterogodzinne szkolenie stacjonarne w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Tematyka spotkania: Organizacja procesu kształcenia i wychowania. Nauczyciele od początku spotkania bardzo aktywnie włączyli się w proces szkoleniowy. Wszystkie omawiane zagadnienia oceniali jako niezwykle potrzebne w pracy nauczyciela. Bardzo […]

O pracy wychowawczej w Szkole Podstawowej w Słobódce

23 maja w Szkole Podstawowej w Słobódce, uczestniczącej w grancie CEN „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”, odbyły się zajęcia dotyczące organizacji procesu kształcenia i wychowania (w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym). Zajęcia prowadzili dr Jarosław Schabieński i Grzegorz Kalejta. Część warsztatowa sprzyjała wzajemnej integracji i otwartości. Nauczyciele  angażowali się w ćwiczenia pozwalające m.in. lepiej […]

Cykl zajęć stacjonarnych w ramach grantu rozpoczęty w Szkole Podstawowej w Wąsoszu

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wąsoszu rozpoczęły cykl zajęć stacjonarnych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach grantu “Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Inauguracja zajęć przypadła w udziale dyrekcji Centrum – Lidii Kloczko i Jarosławowi Cezaremu Słabińskiemu. Nauczyciele podczas warsztatów pracowali nad metodami i formami oceniania w edukacji zdalnej, […]