Ostatni dzień wakacji w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach

31 sierpnia 2021 roku był ostatnim dniem wakacji dla uczniów, ale nie dla większości nauczycieli. W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach swój czas poświęcili na przypomnienie zagadnień związanych z ocenianiem i refleksje nad tym procesem, poznali także sposoby udzielania informacji zwrotnej, monitorowania umiejętności uczniów i […]

Szkolenie grantowe nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach spędzają czas pracowicie, szkoląc się w ramach grantu “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość “. Dzisiejsze 8-godzinne zajęcia prowadzili: dyrektor CEN – Lidia Kłoczko i Marcin Orzechowski.

Szkolenie grantowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Szkolenie stacjonarne 30 sierpnia 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach – to intensywna praca w grupach i indywidualna w powakacyjnej atmosferze nt. oceniania, monitorowania osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – w warunkach nauczania zdalnego. Zajęcia prowadzili konsultanci Centrum – Danuta Moroz i Andrzej Staszczyk.

Ocenianie, monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia i Zintegrowana Platforma Edukacyjna w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Ocenianie, monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz Zintegrowana Platforma Edukacyjna zagościły 30 sierpnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku podczas szkolenia stacjonarnego w ramach grantu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Od początku zajęć widoczne było […]

Szkolenie w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie

Mimo, że trwają jeszcze wakacje nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie uczestniczyli w szkoleniu stacjonarnym w ramach naszego grantu. W czwartkowy poranek 26 sierpnia grupa nauczycieli spotkała się, żeby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zakresie oceniania, monitorowania osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz poznać możliwości wykorzystania i tworzenia zasobów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zagadnienia […]

Drugi dzień warsztatów w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

25 sierpnia gościliśmy również w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Nauczyciele w drugim dniu warsztatów pracowali nad metodami i formami oceniania w edukacji zdalnej, dokonywali monitorowania postępów uczniów, uczyli się motywowania i przekazywania poprawnej informacji zwrotnej. Dodatkowo poznali zalety Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, dzięki której potrafią dobierać odpowiednie narzędzia do komunikacji i treści programowych […]

Szkolenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza

W dniu 25 sierpnia 2021 r. szkolenie stacjonarne w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza. Zajęcia poświęcone ocenianiu, monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz […]

Szkolenie grantowe w obszarze oceniania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie

Wakacje jeszcze trwają, ale nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie 24 sierpnia 2021 r. wzięli udział w szkoleniu stacjonarnym Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej w ramach naszego grantu. Dzisiejsze zajęcia poświęcone były ocenianiu, monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz poznaniu możliwości wykorzystania i tworzenia zasobów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Uczestnicy od […]

Wracamy po wakacjach – szkolenie w obszarze wychowania w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

Po 2 miesiącach wakacyjnej przerwy wznawiamy nasze szkolenia w ramach grantu. 24 sierpnia odbyło się szkolenie pn. Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Dotyczyło organizacji kształcenia i wychowania. Mimo jeszcze trwających wakacji panowały: bardzo miła atmosfera, duże zainteresowanie i skupienie na pracy. Podobały się wszystkie aktywności warsztatowe, […]

Nauczyciele Centrum uczestniczą w szkoleniu grantowym

Zespół nauczycieli Centrum również uczestniczy w szkoleniu w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Całe przedsięwzięcie koordynuje Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum, a zajęcia na szkoleniu prowadzi Jarosław Cezary Słabiński, który pełni funkcję lidera grantu. Kadra CEN bierze […]