Zakończenie realizacji grantu “Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zakończyło 30 czerwca 2023 r. realizację grantu “Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” . Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. […]

Szkolenie w Szkole Podstawowej w Puńsku zakończyło ostatni etap szkoleń w ramach naszego grantu

26 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku odbyło się szkolenie dotyczące monitorowania i oceniania postępów uczniów oraz praktycznego wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie kształcenia. W szkoleniu wzięli udział wszyscy nauczyciele, tworząc serdeczną atmosferę i angażując się we wszystkie ćwiczenia podczas warsztatów. Nauczyciele […]

Ocenianie oraz monitorowanie postępów uczniów w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym

26 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym odbyło się szkolenie z zakresu oceniania i monitorowania postępów uczniów oraz praktycznego wykorzystywania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie kształcenia. Nauczyciele, z ogromnym zaangażowaniem realizowali ćwiczenia, tworząc serdeczną atmosferę. Wymiana doświadczeń na temat oceniania czy informacji zwrotnej są niezwykle cennym uzupełnieniem warsztatów. Dziękujemy za życzliwą współpracę. […]

Ostatnie zajęcia stacjonarne w ramach grantu w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku

Ostatnie zajęcia stacjonarne w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” odbyły się 23 czerwca 2023 r.  Tematem warsztatów było monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej oraz praktyczne wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie kształcenia. Zajęcia […]

Ostatni etap szkoleń grantowych w Szkole Podstawowej w Nowince

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Nowince rozpoczęła ostatni etap szkoleń grantowych. Na dzień przed zakończeniem roku szkolnego 22 czerwca 2023 r. odbyły się ośmiogodzinne zajęcia w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” poświęcone monitorowaniu i ocenianiu postępów uczniów w edukacji zdalnej oraz zastosowaniu Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Uczestnicy, mimo zmęczenia […]

Organizacja procesu kształcenia i wychowania w Szkole Podstawowej w Wąsoszu

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wąsoszu uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Warsztaty poświęcone były organizacji procesu kształcenia i wychowania. Uczestnicy zostali zaproszeni na ciekawą lekcję wychowawczą, podczas której omawianie istotnych zagadnień w pracy wychowawczej przeplatało się z wieloma […]

Ocenianie w Szkole Podstawowej w Słobódce

25 maja br. był pracowitym dniem w Szkole Podstawowej w Słobódce. Uczniowie ósmych klas pisali trzecią część egzaminu ósmoklasisty, a nauczyciele uczestniczyli w ośmiogodzinnych warsztatach dotyczących oceniania pracy uczniów w procesie edukacji oraz wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Zajęcia były prowadzone przez Lidię Kłoczko i Andrzeja Staszczyka w ramach realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach […]

Zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej w Nowince

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince 25 maja 2023 r. miały miejsce czterogodzinne zajęcia w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” poświęcone organizacji procesu kształcenia i wychowania w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym. Uczestnicy potwierdzili, że materiały prezentowane na szkoleniu są bardzo przydatne, że chętnie wykorzystają pomysły i ćwiczenia na integrację […]

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów i wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie kształcenia w Szkole w Szczuczynie

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie w minioną środę uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Przedmiotem warsztatów było monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej oraz praktyczne wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie kształcenia. Zajęcia odbyły się we […]

Szkolenie grantowe w Szkole Podstawowej w Puńsku

24 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku odbyło się szkolenie, w którym wzięli udział wszyscy nauczyciele, tworząc serdeczną atmosferę i angażując się we wszystkie ćwiczenia podczas warsztatów. Uczestnikom szkolenia podobały się pomysły na prowadzenie godziny z wychowawcą, gry i ćwiczenia integrujące grupę oraz […]