Zakończenie realizacji grantu

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zakończyło 30 listopada 2021 r. realizację grantu w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” . Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach grantu realizowanego przez nas od 1 maja […]

Spotkanie konsultacyjno-doradcze w Szkole Podstawowej w Wiżajnach

Wczoraj (9 listopada) w Szkole Podstawowej w Wiżajnach odbyło się w ramach grantu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pt. “Metoda projektu międzyprzedmiotowego w nauczaniu zdalnym – lokalne dziedzictwo kulturowe”. W czasie pracy warsztatowej […]

Spotkanie konsultacyjno-doradcze w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku

W dniu 15 października odbyło się spotkanie konsultacyjno-doradcze w ramach naszego grantu w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku. Tematyka dotyczyła spraw wychowawczych, a zwłaszcza roli wychowawcy w edukacji, nie tylko zdalnej. Dziękujemy Nauczycielom za duże zaangażowanie i miła atmosferę. Zajęcia prowadziły nasze konsultantki: Dorota Koncewicz i Danuta Moroz. Projekt Wsparcie placówek doskonalenia […]

Centrum prowadzi działania konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe w ramach grantu

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach od 21 września br. prowadzi działania konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe w ramach sieci współpracy i samokształcenia w 8 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach, Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w […]

Szkolenia grantowe zakończone

Zakończyliśmy szkolenia pn. Wspieranie nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej. 137 nauczycieli z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział w 2 szkoleniach stacjonarnych w zakresie organizacji procesu kształcenia i wychowania, monitorowania i oceniania postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej i wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Program szkolenia realizowaliśmy na 4 zajęciach online, gdzie ćwiczyliśmy wykorzystywanie […]

Ostatni dzień wakacji w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach

31 sierpnia 2021 roku był ostatnim dniem wakacji dla uczniów, ale nie dla większości nauczycieli. W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach swój czas poświęcili na przypomnienie zagadnień związanych z ocenianiem i refleksje nad tym procesem, poznali także sposoby udzielania informacji zwrotnej, monitorowania umiejętności uczniów i […]

Szkolenie grantowe nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach spędzają czas pracowicie, szkoląc się w ramach grantu “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość “. Dzisiejsze 8-godzinne zajęcia prowadzili: dyrektor CEN – Lidia Kłoczko i Marcin Orzechowski. Projekt Wsparcie placówek doskonalenia […]

Szkolenie grantowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Szkolenie stacjonarne 30 sierpnia 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach – to intensywna praca w grupach i indywidualna w powakacyjnej atmosferze nt. oceniania, monitorowania osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – w warunkach nauczania zdalnego. Zajęcia prowadzili konsultanci Centrum – Danuta Moroz i Andrzej Staszczyk. Projekt […]

Ocenianie, monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia i Zintegrowana Platforma Edukacyjna w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Ocenianie, monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz Zintegrowana Platforma Edukacyjna zagościły 30 sierpnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku podczas szkolenia stacjonarnego w ramach grantu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Od początku zajęć widoczne było […]

Szkolenie w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie

Mimo, że trwają jeszcze wakacje nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie uczestniczyli w szkoleniu stacjonarnym w ramach naszego grantu. W czwartkowy poranek 26 sierpnia grupa nauczycieli spotkała się, żeby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zakresie oceniania, monitorowania osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz poznać możliwości wykorzystania i tworzenia zasobów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zagadnienia […]