Ostatnie zajęcia stacjonarne w ramach grantu w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku

Ostatnie zajęcia stacjonarne w ramach grantu w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku
Ostatnie zajęcia stacjonarne w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” odbyły się 23 czerwca 2023 r.  Tematem warsztatów było monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej oraz praktyczne wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie kształcenia. Zajęcia odbyły się we wspaniałej, ciepłej i radosnej atmosferze, przy dużym zaangażowaniu i aktywności nauczycieli. Najwięcej pozytywnych emocji wzbudziły ćwiczenia dotyczące informacji zwrotnej i komunikacji w procesie oceniania. Był to także doskonały czas na dyskusję i wymianę doświadczeń w zakresie oceniania osiągnięć uczniów. W części dotyczącej ZPE nauczyciele zapoznali się z szerokim wachlarzem dostępnych materiałów oraz nauczyli się jak samodzielnie można przygotować atrakcyjne materiały do zajęć.
Dziękujemy bardzo za zaangażowanie, życzliwe przyjęcie i efektywną współpracę. Życzymy pogodnych i radosnych wakacji.
Zajęcia prowadziły konsultantki Centrum – dr Dorota Koncewicz i Danuta Moroz.

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.