Zakończenie realizacji grantu “Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Zakończenie realizacji grantu “Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zakończyło 30 czerwca 2023 r. realizację grantu “Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” .

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziękujemy serdecznie Państwu Dyrektorom i Nauczycielom Szkół
za efektywną współpracę podczas realizacji całego grantu.

W ramach grantu realizowanego przez nas od 1 marca do 30 czerwca 2023 roku:
– zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy w szkołach oraz online, siedem 25-godzinnych szkoleń dla 178 nauczycieli i dyrektorów:
– Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym,
– Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku,
– Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince,
– Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku,
– Szkoły Podstawowej w Słobódce,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie,
– Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu;
– przeprowadziliśmy działania doradczo-konsultacyjne w szkołach oraz online;
– opracowaliśmy 1 pakiet materiałów dydaktycznych dla nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych, który przesłaliśmy do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie;
– osiągnęliśmy 100% zakładanych wskaźników rezultatów i produktów.
oprac. Jarosław Cezary Słabiński