Szkolenie w Szkole Podstawowej w Puńsku zakończyło ostatni etap szkoleń w ramach naszego grantu

Szkolenie w Szkole Podstawowej w Puńsku zakończyło ostatni etap szkoleń w ramach naszego grantu
26 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku odbyło się szkolenie dotyczące monitorowania i oceniania postępów uczniów oraz praktycznego wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie kształcenia. W szkoleniu wzięli udział wszyscy nauczyciele, tworząc serdeczną atmosferę i angażując się we wszystkie ćwiczenia podczas warsztatów.
Nauczyciele podczas warsztatów pracowali nad metodami i formami oceniania, dokonywali monitorowania postępów uczniów, uczyli się motywowania i przekazywania poprawnej informacji zwrotnej. Dodatkowo poznali walory Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, dzięki której potrafią dobierać odpowiednie narzędzia do komunikacji i treści programowych dla uczennic i uczniów szkoły.
Było świetnie! Życzymy wspaniałych, słonecznych i … długich wakacji.
Zajęcia prowadzili konsultanci CEN w Suwałkach – Joanna Stabińska i Jarosław Cezary Słabiński.

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.