Ostatni etap szkoleń grantowych w Szkole Podstawowej w Nowince

Ostatni etap szkoleń grantowych w Szkole Podstawowej w Nowince
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Nowince rozpoczęła ostatni etap szkoleń grantowych. Na dzień przed zakończeniem roku szkolnego 22 czerwca 2023 r. odbyły się ośmiogodzinne zajęcia w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” poświęcone monitorowaniu i ocenianiu postępów uczniów w edukacji zdalnej oraz zastosowaniu Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
Uczestnicy, mimo zmęczenia trudnym rokiem szkolnym, brali aktywny udział w ćwiczeniach, pochylili się refleksyjnie nad sposobami motywowania, udzielania wspierającej informacji zwrotnej i podzielili się anegdotami ze szkolnego oceniania. Potwierdzili, że szkolenia w formie stacjonarnej są zdecydowanie bardziej efektywne i są okazją do lepszego poznania się i spędzenia ze sobą czasu w miłej atmosferze. Ocenili, że materiały prezentowane na szkoleniu są bardzo przydatne i chętnie wykorzystają pomysły, ćwiczenia i aplikacje w swojej praktyce pedagogicznej.
Zajęcia prowadziły konsultantki Centrum – Justyna Bober i Anna Peza.

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.