Organizacja procesu kształcenia i wychowania w Szkole Podstawowej w Wąsoszu

Organizacja procesu kształcenia i wychowania w Szkole Podstawowej w Wąsoszu
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wąsoszu uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Warsztaty poświęcone były organizacji procesu kształcenia i wychowania. Uczestnicy zostali zaproszeni na ciekawą lekcję wychowawczą, podczas której omawianie istotnych zagadnień w pracy wychowawczej przeplatało się z wieloma ciekawymi, angażującymi ćwiczeniami. Do „walizki” własnych doświadczeń nauczyciele zabrali przede wszystkim: wspaniałą atmosferę, różnorodne pomysły i metody pracy wychowawczej do wykorzystania na różnych etapach edukacyjnych. Podczas trwania zajęć uczestnikom towarzyszyło pozytywne nastawienie, poczucie humoru i duża dawka energii.
Dziękujemy bardzo za zaangażowanie, życzliwe przyjęcie, efektywną współpracę w przyjaznym i radosnym klimacie.
Zajęcia prowadzili konsultanci Centrum – dr Dorota Koncewicz i Anna Peza.

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.